Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" относительно особенностей арендных отношений дошкольных учебных заведений

Проект закона Украины от 09.12.2014 № 1327
Дата рассмотрения: 15.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо особливостей орендних відносин дошкільних навчальних закладів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 2011 р., N 44, ст. 458; 2013 р., N 7, ст. 65, N 28, ст. 298) такі зміни:

1) у частині четвертій статті 9:

абзац четвертий після слів "(за винятком видань рекламного та еротичного характеру)" доповнити словами "дошкільного навчального закладу державної чи комунальної власності, а також приватного дошкільного навчального закладу, що надає освітні послуги дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок засновника (власника) в обсязі не менше п'ятнадцяти відсотків фактичної кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Порядок визначення кількості дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, яким надаються освітні послуги за рахунок засновника (власника) дошкільного навчального закладу, затверджується органами виконавчої влади".

У зв'язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - вісімнадцятим;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У договорі оренди приміщень, укладеному відповідно до абзацу четвертого цієї частини з дошкільним навчальним закладом приватної форми власності, передбачається умова, що недотримання орендарем вимоги щодо надання освітніх послуг дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок засновника (власника) в обсязі не менше п'ятнадцяти відсотків фактичної кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, є підставою для розірвання договору оренди у встановленому законодавством порядку".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим;

після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Укладення договору оренди із дошкільним навчальним закладом державної чи комунальної власності, а також приватного дошкільного навчального закладу, що надає освітні послуги дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок засновника (власника) в обсязі не менше п'ятнадцяти відсотків фактичної кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим;

2) частину другу статті 19 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Орендна плата для дошкільних навчальних закладів державної чи комунальної власності, а також приватних дошкільних навчальних закладів, що надають освітні послуги дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок засновника (власника) в обсязі не менше п'ятнадцяти відсотків фактичної кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, встановлюється на умовах та в розмірі, що передбачені для встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна для бюджетних організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос