Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усовершенствования осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием)

Проект закона Украины от 04.12.2014 № 1264
Дата рассмотрения: 04.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13 - 14, N 15 - 16, N 17, ст. 112) наступні зміни:

1. У підпункті 39.2.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 абзаци другий - п'ятий - виключити;

2. У підпункті 39.4.8 підпункту 39.4 статті 39 внести наступні зміни:

а) пункт "в" викласти в наступній редакції:

"в) первинні документи, в яких містяться дані про господарську операцію, умови її проведення;"

б) пункт "е" виключити, а пункти "є - з" цього підпункту вважати відповідно пунктами "е - ж";

3. У підпункті 39.5.2.9 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 слова "шести місяців" замінити словами "трьох місяців";

4. У абзаці першому підпункту 39.5.2.10 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 слова "що не перевищує шести місяців" замінити словами "що не перевищує двох місяців";

5. Абзац другий підпункту 39.5.2.12 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 - виключити;

6. Підпункт 39.5.5.2 підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 - виключити;

7. В підпункті 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 фразу "офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України" замінити на фразу "джерела інформації, наведені у підпункті 39.5.3.2 цієї статті.";

8. Абзац перший підпункту 39.5.3.2 статті 39 викласти в наступній редакції: "Джерела інформації, що використовуються під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням:";

9. В підпункті 39.5.3.3 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 фразу "якщо не доведено, що платник податків мав використати інші офіційні джерела інформації." замінити на фразу "якщо не доведено, що платник податків мав використати інші джерела інформації, що містять більш повну та об'єктивну інформацію відповідно до пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 цього Кодексу.";

10. У абзаці другому підпункту 39.5.5.4 підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39:

а) друге речення викласти в наступній редакції:

"У разі наявності у платника податків інформації про рішення про донарахування податкових зобов'язань і неотримання від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відповідного повідомлення протягом строку, встановленого в абзаці другому цього пункту, такий платник податків має право самостійно провести пропорційне коригування з одночасним повідомленням про це в письмовій формі центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

б) третє та четверте речення - виключити.

11. Пункті 21 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" викласти в наступній редакції:

"Тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій згідно з УКТЗЕД 1001 - 1008, 1501 - 1522, 2601 - 2621, 2701 - 2716, 2801 - 2853, 2901 - 2942, 7201 - 7229, 7301 - 7326 з особами, зазначеними в підпункті 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у разі відхилення договірних цін у податковому обліку платників податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін не більше ніж на 5 відсотків, таке відхилення не може бути підставою для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності згідно зі статтею 39 цього Кодексу".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести у відповідність свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос