Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно особенностей налогообложения операций с ценными бумагами)

Проект закона Украины от 04.12.2014 № 1259
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій з цінними паперами)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни:

1. В абзаці другому підпункту 153.8.3 пункту 153.8 статті 153 фразу "протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату" замінити на словосполучення "до повного погашення".

2. В абзаці третьому підпункту 153.8.3 пункту 153.8 статті 153 фразу ", сума перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу." замінити на фразу наступного змісту:

"(з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за наслідками минулих періодів), сума перевищення включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.".

3. В абзаці четвертому підпункту 153.8.3 пункту 153.8 статті 158 фразу ", за кожним видом цінних паперів, сума перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу." замінити на фразу наступного змісту:

"(з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, за наслідками минулих періодів), сума перевищення включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.".

4. В пункті 153.9 статті 159:

а) виключити абзац 2;

б) в абзаці шостому фразу "не включаються до складу валових доходів та валових витрат даної особи" замінити на фразу "не включаються до складу доходів та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, даної особи".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос