Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования применения севооборота в сельском хозяйстве

Проект закона Украины от 04.12.2014 № 1253
Дата рассмотрения: 04.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання застосування сівозміни у сільському господарстві

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Земельному кодексі України (ВВР, 2002 р., N 3-4, ст. 27, з наступними змінами):

1) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:

"4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до проектів внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, розроблених та затверджених у відповідності до законодавства України";

2) доповнити статтю 186 пунктом д) в такій редакції:

"д) проекти землеустрою, внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств погоджуються із сільськими, селищними, міськими радами та територіальними органами земельних ресурсів";

2. В Законі України "Про землеустрій" (ВВР, 2003 р., N 36, ст. 282 з наступними змінами):

1) в статті 25 пункти е), є) і к) викласти в такій редакції:

е) проекти землеустрою щодо формування нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань в межах території сільських селищних рад;

є) проекти внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств;

к) технічна документація із землеустрою щодо визначення (проектування) землекористування сільськогосподарських підприємств (фермерських господарств);

2). статтю 52 викласти в такій редакції:

"Стаття 52. Проекти внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

Проекти внутрігосподарського землеустрою розробляються з метою організації території сільськогосподарського підприємства (фермерського господарства) для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів, у яких здійснюється:

а) визначення (ідентифікація) прав на земельні ділянки в межах землекористування сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства;

б) проектування меж території землекористування сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури в межах територій рад. У випадку відсутності плану існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих умов використання земель такі плани розробляються в складі проектів землеустрою щодо формування нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань в межах рад або в складі технічної документації із землеустрою щодо формування землекористування сільськогосподарських підприємств;

в) визначення (проектування) складу та меж сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

г) визначення (проектування) меж несільськогосподарських угідь (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, землі під господарськими будівлями і дворами тощо);

в) новостворених внутрігосподарських виробничих об'єктів.

в) визначення типів і видів сівозміни (плодозміни) з урахуванням придатності ґрунтів та спеціалізації сільськогосподарського виробництва;

г) розроблення комплексу заходів щодо охорони земель та ґрунтів;

д) проектування інженерної (полезахисні лісосмуги та інші ґрунтозахисні насадження, гідротехнічні споруди тощо) та шляхової мережі

ж) визначення (проектування) територіальних природоохоронних та технологічних обмежень у використанні земель і земельних сервітутів;

з) розроблення плану регулювання земельних відносин між власниками земельних часток (паїв) та сільськогосподарським підприємством (фермерським господарством) виходячи із забезпечення цілісності масивів сівозмін із складанням щорічника обігу земельних ділянок.

Порядок розробки проектів внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Статтю 331 Закону "Про охорону земель" (ВВР, 2003 р., N 39, ст. 349 з наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Стаття 331. Оптимальне співвідношення культур у сівозмінах різних природно-сільськогосподарських регіонів

Рекомендоване оптимальне співвідношення культур у сівозмінах різних природно-сільськогосподарських регіонів встановлюються з врахуванням встановлених законодавством обмежень щодо вирощування сільськогосподарських культур на одному місці (полі).

Обмеження щодо вирощування сільськогосподарських культур на одному місці (полі) у різних природно-сільськогосподарських регіонах встановлюються державними стандартами, нормами і правилами затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування аграрної політики.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Б. Гройсман

Опрос