Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных отношений

Проект закона Украины от 04.12.2014 № 1252
Дата рассмотрения: 04.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (ВВР, 2002 р., N 3-4, ст. 27, з наступними змінами):

1) у статті 12:

у частині першій слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;

пункт а) доповнити словами: "та землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом";

2) пункт є-1 статті 151 виключити;

3) у частині третій статті 20:

абзаци другий-четвертий замінити абзацом такого змісту:

"Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться сільською, селищною, міською радою";

в абзаці п'ятому слова: "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування" замінити словами: "сільської, селищної, міської ради";

в абзаці восьмому слова: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування" замінити словами: "сільська, селищна, міська рада";

в абзаці дев'ятому слова: "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування" замінити словами: "сільської, селищної, міської ради";

4) у статті 122:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Сільські, селищні, міські ради на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

а) всіх потреб із земель сільськогосподарського призначення;

б) ведення водного господарства;

в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті";

г) індивідуального дачного будівництва."

частину четверту виключити;

у частині п'ятій слова "четвертою і" та "у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена," виключити;

у частинах шостій - сьомій слова "четвертою і" виключити.

5) у частині першій статті 189 слова "сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами" замінити словами "виконавчими органами сільських, селищних, міських рад".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ВВР, 1997 р., N 24, ст. 170 з подальшими змінами) пункт "а" частини першої статті 33 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель;".

3. У Законі України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (ВВР, 2003 р., N 38, ст. 314 з подальшими змінами):

а) у статті 3:

у частинах першій - другій слова: "чи районної державної адміністрації" виключити;

у частині четвертій слова: "чи районна державна адміністрація" виключити;

б) у частині другій статті 4 слова: "чи районної державної адміністрації" виключити;

в) у статті 5:

у назві статті слова: "та районних державних адміністрацій" виключити;

в абзаці першому частини першій слова: "та районні державні адміністрації" виключити;

частину другу виключити;

г) у частині першій статті 7 слова: "чи районною державною адміністрацією" виключити;

ґ) у статті 9:

у частині першій слова: "чи районною державною адміністрацією" виключити;

д) у абзаці першому частини першої статті 10 слова: "та районна державна адміністрація" виключити;

е) у частині першій статті 13:

слова: "чи районної державної адміністрації" виключити;

слова: "отримання їх власниками державних актів на право власності" замінити словами: "державної реєстрації права власності";

є) у частині третій статті 14 слова: "та районні державні адміністрації" виключити.

4. У статті 7 Закону України "Про фермерське господарство" (ВВР, 2003 р., N 45, ст. 363 з подальшими змінами):

в абзаці першому частини першої:

після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами "чи комунальної";

слова: "відповідної районної державної адміністрації" замінити словами: "органів місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність та в користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Передача земельної ділянки у власність або користування здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.";

частини третю - четверту виключити.

5. У частині першій статті 20 Закону України "Про охорону земель" (ВВР, 2003 р., N 39, ст. 349) слова "сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами" замінити словами "виконавчі органи сільських, селищних, міських рад".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман 

Опрос