Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных положений молодежной политики и образования молодежных центров

Проект закона Украины от 04.12.2014 № 1248
Дата рассмотрения: 18.10.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень молодіжної політики та утворення молодіжних центрів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

3. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"молодіжні центри - неприбуткові установи, що утворюються з метою вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді";

2) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Компетенція органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері соціального становлення та розвитку молоді

Координуючу роль щодо проведення державної політики у сфері соціального становлення та розвитку молоді здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади утворюють у своєму складі відповідні органи з реалізації державної молодіжної політики.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту:

створює умови для соціального становлення та розвитку молоді;

забезпечує виконання загальнодержавних програм і заходів у сфері соціального становлення та розвитку молоді та у сфері національно-патріотичного виховання молоді;

залучає молодь до участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального становлення та розвитку молоді та у сфері національно-патріотичного виховання молоді;

спільно з іншими органами виконавчої влади розробляє соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, додержання і виконання яких є обов'язковими для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб, які використовують найману працю;

здійснює проведення державної атестації молодіжних центрів, надає відповідну методичну допомогу;

затверджує методичні рекомендації щодо визначення потреби територіальної громади адміністративно-територіальної одиниці в утворенні та діяльності молодіжних центрів;

виконує інші повноваження, визначені цим Законом та покладені на нього актами Кабінету Міністрів України";

3) доповнити статтями 61 та 151 такого змісту:

"Стаття 61. Молодіжні центри

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, молодіжні центри, а також реорганізовувати та ліквідовувати зазначені центри.

Молодіжні центри також можуть утворюватися, реорганізовуватися та ліквідовуватися громадськими організаціями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Питання утворення, функціонування, фінансування, напрямів діяльності та ліквідації молодіжних центрів визначаються Типовим положеннями про молодіжні центри, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Формою державного контролю є державна атестація молодіжних центрів, що проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі виявлення грубих порушень у діяльності молодіжного центру атестація проводиться позачергово.

У разі визнання молодіжного центру неатестованим зазначений центр не має права надавати соціальні послуги у сфері соціального становлення молоді та у сфері національно-патріотичного виховання молоді";

"Стаття 151. Міжнародне співробітництво у сфері молоді

Міжнародне співробітництво у сфері молоді здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері молоді, зокрема шляхом укладання відповідних міжнародних договорів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері молоді, співпрацює у цій сфері з органами влади інших держав та міжнародними організаціями молодіжної спрямованості, вносить пропозиції в установленому порядку щодо укладання міжнародних договорів у сфері молоді".

1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) частину першу статті 26 доповнити пунктом 333 такого змісту:

"333) утворення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету молодіжних центрів, призначення і звільнення керівників цих установ";

2) доповнити статтею 321 такого змісту:

"Стаття 321. Повноваження у сфері молоді

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення молодіжних центрів, вирішення питань про чисельність працівників таких установ, витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їхньої діяльності, надання необхідних приміщень;

2) здійснення управління молодіжними центрами, сприяння їхній діяльності, фінансування та контролю за цільовим використанням коштів".

2. У тексті Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 1, ст. 2 із наступними змінами) слова "Закон України "Про об'єднання громадян" в усіх відмінках замінити словами "Закон України "Про громадські об'єднання" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) доручити центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту, забезпечити проведення державної атестації молодіжних центрів до 1 січня 2018 року.

____________

Опрос