Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" относительно некоторых вопросов производства сельскохозяйственной техники

Проект закона Украины от 04.12.2014 № 1240
Дата рассмотрения: 04.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" щодо деяких питань виробництва сільськогосподарської техніки

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 24, ст. 167; 2009 р., N 42, ст. 634, 2013 р., N 50, ст. 694, 2014 р., NN 6-7, ст. 80) такі зміни:

1. У статті 1:

пункт 3 викласти в редакції такого змісту:

"3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, зазначена у пунктах 1 та 2 цієї статті, що виготовлена на підприємствах вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, визначених пунктом 5 цієї статті";

пункт 4 викласти в редакції такого змісту:

"4) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу спільного виробництва - техніка і обладнання, зазначена у пунктах 1 - 3 цієї статті, яка виготовлена підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, визначених пунктом 5 цієї статті, із залученням інвестицій, у тому числі іноземних, для реалізації зареєстрованих у встановленому порядку проектів з виготовлення техніки і обладнання пріоритетного переліку";

пункт 5 викласти в редакції такого змісту:

"5) підприємства вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, на які поширюється дія цього Закону - резиденти на території України, які мають (та утримують на своєму балансі) розташовані на території України власні сертифіковані виробничі потужності для організації виробництва техніки і обладнання, зазначеної у пункті 1 цієї статті та відповідно до національного класифікатора України видів економічної діяльності класифікуються за класом 28.30 групи 28.3 і класом 28.93 групи 28.9 розділу 28 КВЕД ДК 009:2010.".

2. У статті 6 пункт 6 виключити.

3. Статтю 7 доповнити пунктами такого змісту:

"5) вживає заходів щодо модернізації і функціонування системи технічного регулювання у сфері виробництва і експлуатації техніки і обладнання, зазначених у пунктах 1 - 3 статті 1;

6) забезпечує ведення Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України;

пункт 5 вважати пунктом 7.".

4. Статтю 10 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі необхідності, за поданням уповноваженого органу, Кабінет Міністрів України визначає і затверджує порядки та механізми захисту підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу від недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку, в тому числі шляхом встановлення ступеня локалізації виробництва окремих видів техніки і обладнання та інших заходів, відповідно до законодавства України".

5. У статті 11:

пункт 1 викласти в редакції такого змісту:

"1) пільгове оподаткування податком на додану вартість операцій з оплати вартості витрат, спрямованих на науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи, виготовлення дослідних зразків нової техніки і обладнання для агропромислового комплексу та науковий супровід інноваційних проектів державного значення, здійснених як за рахунок бюджету, так і за власні кошти підприємств, та віднесення витрат, пов'язаних з розробкою і підготовкою серійного виробництва нової техніки і обладнання для агропромислового комплексу, до валових витрат виробництва;";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) пріоритетна державна підтримка залучення підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, визначеними пунктом 5 статті 1 цього Закону, іноземних та/або вітчизняних інвестицій для реконструкції, модернізації і техніко-технологічного переоснащення виробничих потужностей та/або організації виробництва вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу пріоритетного переліку шляхом пільгового оподаткування податку на додану вартість та оформлення митних процедур операцій із ввезення технологічного обладнання, устаткування та комплектувальних виробів відповідно до порядку затвердженого Кабінетом Міністрів України.".

6. Статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Закупівля техніки на умовах фінансового лізингу

Кошти державного бюджету, що спрямовуються на заходи, пов'язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, та кредити, надані сільськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсації за рахунок державного бюджету ставки по кредитах банків та лізингових платежів, спрямовуються виключно на вітчизняну техніку і обладнання для агропромислового комплексу, визначену пунктами 3 та 4 статті 1 цього Закону.".

7. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Основні заходи щодо удосконалення ринку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та механізму забезпечення нею сільськогосподарських товаровиробників і підприємств харчової та переробної промисловості

Основними заходами, які можуть застосовуватися для удосконалення ринку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та механізму забезпечення нею сільськогосподарських товаровиробників і підприємств харчової та переробної промисловості, є:

1) визначення Кабінетом Міністрів України основних напрямів, спрямованих на подальше формування та розвиток ринку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу і вдосконалення системи забезпечення нею сільськогосподарських товаровиробників підприємств харчової та переробної промисловості, в тому числі за рахунок:

- регулювання ставок ввізного мита при ввезенні на територію України іноземної техніки, аналоги якої виготовляються в Україні;

- формування частини видатків на заходи в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу за рахунок коштів, що надходитимуть від додаткового оподаткування операцій з ввезення на митну територію України суб'єктами господарювання, як резидентами, так і не резидентами України, іноземної сільськогосподарської техніки і обладнання в розмірі до 5 відсотків від її митної вартості, порядок формування якого встановлюється Кабінетом Міністрів України;.

2) створення уповноваженим органом системи моніторингу, аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу;

3) надання місцевими органами виконавчої влади підтримки уповноваженому органу, який впроваджує державну політику пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу в питаннях формування інфраструктури ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу, її технічного обслуговування і ремонту, в тому числі за рахунок відповідних видатків передбачення у місцевих бюджетах.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, які випливають з норм цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос