Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" (относительно восстановления права территориальной общины города Киева осуществлять местное самоуправление через районные в городе советы и их исполнительные органы)

Проект закона Украины от 03.12.2014 № 1229
Дата рассмотрения: 03.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо поновлення права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в місті ради і їх виконавчі органи)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 11, ст. 79; 2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 48, ст. 358; 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 1, ст. 4) такі зміни:

1. В абзаці першому частини першої статті 6 виключити слова "(у разі їх утворення)".

2. У статті 7:

1) в абзаці шостому частини першої виключити слова "(у разі їх утворення)";

2) частину другу виключити.

3. У частині першій статті 8 виключити слова "(у разі їх утворення)".

4. У частині першій статті 9 виключити слова "(у разі їх утворення)".

5. У статті 10 двічі виключити слова "(у разі їх утворення)".

6. Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві

1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста.

2. Виконавчими органами районних в місті Києві рад є районні в місті Києві державні адміністрації, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. Районні в місті Києві державні адміністрації підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, а також є підзвітними і підконтрольними відповідним радам.

3. Голова районної у місті Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України відповідно до Конституції України.

4. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності міста Києва в порядку, передбаченому законами України.".

7. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради

1. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.

3. Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним розпорядження.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Перші вибори до районних у місті Києві рад проводяться одночасно з черговими виборами депутатів Київської міської ради та Київського міського голови в порядку передбаченому Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос