Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения правовых норм, предусматривающих административную ответственность за правонарушения в агропромышленном комплексе

Проект закона Украины от 02.12.2014 № 1209
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення правових норм, які передбачають адміністративну відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині першій статті 211 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) пункт "й" викласти у такій редакції:

"й) порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою.";

2) пункт "к" виключити.

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статті 18827 та 244 викласти у такій редакції:

"Стаття 18827. Невиконання законних вимог державних інспекторів сільського господарства

Невиконання посадовими особами, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, законних вимог державних інспекторів сільського господарства про проведення перевірки такої діяльності, про надання їм інформації, передбаченої законодавством, або надання неправдивої інформації, відмова в наданні такої інформації за запитами державних інспекторів сільського господарства, а також вчинення перешкод для виконання покладених на них обов'язків, відмова у їх допуску до здійснення заходів державного нагляду (контролю) з підстав не передбачених законодавством,-

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення посадових осіб і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від своєчасного виконання приписів державних інспекторів сільського господарства -

тягне за собою накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням:

земельного законодавства, законодавства з питань використання та охорони земель (статті 52 - 536, 54 - 56);

умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 1041);

правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час їх експлуатації (стаття 108);

в частині невиконання законних вимог державних інспекторів сільського господарства, ненадання їм інформації, передбаченої законодавством, або надання неправдивої інформації, а також вчинення перешкод для виконання покладених на них обов'язків (стаття 18827).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України та його заступники, головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники, та інші державні інспектори.".

2) у статті 221 цифри "18827" виключити;

3) у частині першій статті 2421 цифри "533 - 54" замінити цифрами "533, 534, 54";

4) у статті 255:

абзац п'ятдесятий пункту 1) частини першої виключити;

у пункті 17) частини другої після цифр "1041" доповнити цифрами ", 108, 18827".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос