Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" (относительно обязательного владения украинским языком должностными и служебными лицами органов государственной власти)

Проект закона Украины от 02.12.2014 № 1201
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо обов'язкового володіння українською мовою посадовими та службовими особами органів державної влади)

З метою неухильного виконання вимог статті 10 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України (справа про застосування української мови) від 14.12.99 р. N 10-рп/99 щодо всебічного розвитку і функціювання української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, зокрема шляхом обов'язкового застосування української мови як мови офіційного спілкування посадовими та службовими особами органів державної влади під час виконання ними службових обов'язків,

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст. 491):

1) статтю 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"недопущення публічних проявів зневаги до української мови, знущання чи глуму з неї, а також її дискредитації";

2) частину першу статті 4 після слів "професійну підготовку" доповнити такими словами:

", володіють українською мовою на рівні, необхідному для виконання ними їхніх посадових обов'язків" і далі за текстом;

3) статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:

"Посадові та службові особи органів державної влади зобов'язані складати іспит з української мови для підтвердження необхідного рівня володіння нею під час виконання ними службових обов'язків. Порядок проведення іспитів затверджується Кабінетом Міністрів України.";

4) частину першу статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"володіння українською мовою на рівні, необхідному для виконання їхніх посадових обов'язків";

5) статтю 12 після слова "особам" доповнити новим абзацом такого змісту:

"не володіють українською мовою на рівні, необхідному для виконання ними їхніх посадових обов'язків;"

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності від дня його опублікування.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний термін від дня набуття чинності цим Законом:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос