Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения голосования за рубежом

Проект закона Украины от 02.12.2014 № 1198
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення голосування за кордоном

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 14, ст. 81):

1) У частині п'ятій статті 19 після слів "і діють на постійній" доповнити словами "чи тимчасовій".

2) У частині першій статті 20 слова "звичайні, спеціальні та закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній основі" замінити словами "звичайні і спеціальні виборчі дільниці, утворені на постійній основі, та закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній чи тимчасовій основі.".

2. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 10-11, ст. 73):

1) Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:

"2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною. Звичайна та закордонна виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією. Звичайна виборча дільниця існує на постійній основі. Спеціальна та закордонна виборчі дільниці можуть існувати на постійній чи тимчасовій основі у випадках, передбачених цим Законом.".

2) Статтю 22 викласти у такій редакції:

"Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці

1. Закордонна виборча дільниця призначена для організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців, які проживають або на день проведення голосування на виборах депутатів перебувають на відповідній території іноземної держави.

2. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.

3. Закордонна виборча дільниця, яка має приміщення для голосування у дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, є постійною виборчою дільницею.

4. Закордонні виборчі дільниці на тимчасовій основі можуть існувати при українських інформаційно-культурних центрах, освітніх закладах, земляцьких общинах, інших громадських об'єднаннях (утвореннях) українців за місцем компактного проживання громадян України за кордоном.

Такі виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України, внесеним на підставі поданих до відповідної територіальної закордонної дипломатичної установи України звернень зазначених громадських об'єднань (утворень) на основі не менш як 500 клопотань громадян України про відкриття виборчої дільниці за місцем їх компактного проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці відповідної іноземної держави.

5. Громадські об'єднання (утворення), зазначені в частині четвертій цієї статті, які ініціюють утворення закордонних виборчих дільниць на тимчасовій основі, сприяють в організації утворення і розміщення таких дільниць, матеріально-технічному та організаційному забезпеченні виборчого процесу.

6. Закордонна виборча дільниця має порядковий номер, адресу приміщення для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці.".

3. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 20, ст. 764):

1) Частину третю статті 7 викласти у такій редакції:

"3. За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі, а в разі подання закордонній дипломатичній установі за місцем проживання чи перебування виборця за кордоном - не пізніше 15 днів до дня голосування. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.".

2) Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:

"3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування (у тому числі під час виїзного консульського обслуговування) із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті.".

2) Частину першу статті 20 викласти у такій редакції:

"1.Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України (у тому числі під час виїзного консульського обслуговування), яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Міністерству закордонних справ:

1) привести у двотижневий строк після опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити у місячний строк після опублікування цього Закону проведення консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України позапланових виїзних консульських обслуговувань громадян України у місцях їх компактного проживання чи перебування.

3. Центральній виборчій комісії:

1) привести у двотижневий строк після опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос