Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации требований Директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике)

Проект закона Украины от 26.12.2014 № 1197-1
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 30, ст. 379):

1) у статті 19:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Підприємницька практика вважається такою, що вводить в оману, якщо вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, шляхом надання йому неправдивої чи неповної інформації або ненадання інформації стосовно:

1) основних характеристик продукції, таких як: її наявність, переваги, небезпека, склад, методи використання, метод і дата виготовлення або надання, поставка, кількість, специфікація, географічне або інше походження, очікувані результати споживання чи результати та основні характеристики тестів або перевірок товару;

2) гарантійного строку та гарантійного обслуговування продукції;

3) будь-яких застережень щодо прямої чи опосередкованої підтримки виробником продавця або продукції;

4) способу продажу, ціни або способу розрахунку ціни, наявності знижок або інших цінових переваг;

5) умов оплати, доставки, виконання договору купівлі-продажу та умов ведення претензійної роботи;

6) потреби у послугах, заміні складових чи ремонті;

7) місця розташування і повної назви продавця, а в разі необхідності - місця розташування і повної назви особи, від імені якої виступає продавець;

8) характеру, атрибутів та прав продавця або його агента, зокрема інформації про його особу та активи, кваліфікацію, статус, наявність ліцензії, афілійованість та права інтелектуальної або промислової власності, його відзнаки та нагороди;

9) небезпеки, що загрожує споживачу у зв'язку із покупкою та/або використанням продукції;

10) прав споживача, у тому числі права відмовитися від продукції (для відповідних видів товарів, робіт і послуг), права на заміну продукції або відшкодування збитків.

Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

пункт 4 частини третьої викласти в такій редакції:

"4) недостовірне повідомлення про наявність обмеженої кількості продукції або про продаж продукції протягом обмеженого терміну часу, яке спонукає споживачів до прийняття швидкого рішення і позбавляє їх достатнього періоду часу для прийняття свідомого рішення";

частину третю доповнити пунктами дев'ять - сімнадцять такого змісту:

"9) маркування продукції знаком довіри, знаком якості або знаком відповідності без отримання на це відповідного дозволу уповноваженої особи чи власника таких знаків;

10) пропонування продажу продукції за спеціальною ціною, якщо:

а) в продажу ця продукція відсутня;

б) продавець відмовляється прийняти замовлення на таку продукцію або доставити її у прийнятний термін;

в) продавець пропонує неякісні екземпляри цієї продукції з наміром продати іншу продукцію;

11) рекламування продукції таким чином, що у споживача може скластися враження про те, що продукція, вироблена іншим виробником;

12) представлення встановленого законодавством права споживача як наданого продавцем продукції привілею;

13) неправдива заява про припинення продавцем своєї торговельної діяльності або його переїзд;

14) заява про те, що придбання продукції може посприяти виграшу у лотереї;

15) поширення недостовірної інформації про стан ринку або можливість придбати продукцію з метою спонукати споживача придбати продукцію на менш вигідних для нього умовах;

16) заява про проведення конкурсу або розіграшу подарунків без наступного вручення цих подарунків або їх еквівалента.

17) недостовірне твердження про те, що продавець діє не в торговельних, ділових чи професійних інтересах або представляє себе як споживач".

2. У Законі України "Про рекламу" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181):

1) частину першу статті 8 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"наводити інформацію, що містить визначені законодавством про захист прав споживачів ознаки нечесної підприємницької практики та введення споживачів в оману або ознаки недобросовісної конкуренції, визначені законодавством про захист від недобросовісної конкуренції".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно восьмим - п'ятнадцятим;

2) частину другу статті 11 викласти у такій редакції:

"Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі та за недотримання встановлених законодавством вимог щодо змісту порівняльної реклами несе рекламодавець";

3) абзац восьмий частини шостої статті 21 виключити;

4) абзац шостий частини сьомої статті 25 виключити;

5) абзац шостий частини другої статті 27 викласти у такій редакції:

"у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами та у замовленні розповсюдження реклами в якій не дотримано встановлені законом вимоги щодо її змісту";

3. У статті 7 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст. 164):

1) у частині першій слова "роботами, послугами" виключити;

2) доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Порівняльна реклама може містити зображення та посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення під якими випускається товар з яким здійснюється порівняння; комерційне (фірмове) найменування конкурента діяльність чи товар якого порівнюється.

Використання порівняльної реклами дозволяється якщо:

1) вона не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики та введення споживачів в оману;

2) вона порівнює товари, які використовуються на одні й ті самі потреби чи порівнює діяльність, що охоплюється однією сферою чи видом діяльності;

3) вона об'єктивно порівнює одну або кілька характеристик товару, діяльності, суттєвих для споживача при здійсненні вибору;

4) вона не дискредитує якість товарів інших виробників та продавців чи не дискредитує діяльність інших осіб;

5) вона не дискредитує репутації торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або місць походження товарів;

6) вона не містить імітації товарів, захищених торговельною маркою або найменуванням".

У зв'язку з цим частину другу вважати відповідно частиною четвертою.

4. У статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36):

1) частину шосту доповнити новими абзацом сьомим такого змісту:

"використання знаку у порівняльній рекламі, що здійснюється у відповідності до положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та яке не відноситься до нечесної підприємницької практики".

5. У статті 33 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19 - 20, N 21 - 22, ст. 144):

1) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама, якщо в такій рекламі порушено вимоги законодавства України про захист від недобросовісної конкуренції або таку рекламу можна кваліфікувати як нечесну підприємницьку практику";

2) у частині сьомій слова "передбачених законом" замінити словами "передбачених законодавством України".

II. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос