Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно имплементации требований Директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике)

Проект закона Украины от 02.12.2014 № 1197
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 30, ст. 379):

1) У статті 19:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Підприємницька практика вважається такою, що вводить в оману, якщо вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, шляхом надання йому неправдивої чи неповної інформації або ненадання інформації стосовно:

1) основних характеристик продукції, таких як: її наявність, переваги, небезпека, склад, методи використання, метод і дата виготовлення або надання, поставка, кількість, специфікація, географічне або інше походження, очікувані результати споживання чи результати та основні характеристики тестів або перевірок товару;

2) гарантійного строку та гарантійного обслуговування продукції;

3) будь-яких застережень щодо прямої чи опосередкованої підтримки виробником продавця або продукції;

4) способу продажу, ціни або способу розрахунку ціни, наявності знижок або інших цінових переваг;

5) умов оплати, доставки, виконання договору купівлі-продажу та умов ведення претензійної роботи;

6) потреби у послугах, заміні складових чи ремонті;

7) місця розташування і повної назви продавця, а у разі необхідності - місця розташування і повної назви особи, від імені якої виступає продавець;

6) характеру, атрибутів та прав продавця або його агента, зокрема інформації про його особу та активи, кваліфікацію, статус, наявність ліцензії, афілійованість та права інтелектуальної або промислової власності, його відзнаки та нагороди;

7) небезпеки, що загрожує споживачу у зв'язку із покупкою продукції;

8) прав споживача, у тому числі права відмовитися від продукції (для відповідних видів товарів і послуг), права на заміну продукції або відшкодування збитків.

Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.";

пункт 4 частини третьої викласти в такій редакції:

"4) недостовірне повідомлення про наявність обмеженої кількості товарів або про продаж товарів протягом обмеженого терміну часу, яке спонукає споживачів до прийняття швидкого рішення і позбавляє їх достатнього періоду часу для прийняття свідомого рішення;";

частину третю доповнити пунктами дев'ять - сімнадцять такого змісту:

"9) маркування товару знаком довіри, знаком якості або знаком відповідності без отримання на це відповідного дозволу;

10) пропонування продажу продукції за спеціальною ціною, якщо:

а) в продажу ця продукція відсутня;

б) продавець відмовляється прийняти замовлення на таку продукцію або доставити її у прийнятний термін;

в) продавець пропонує неякісні екземпляри цієї продукції із наміром продати іншу продукцію;

11) рекламування товару таким чином, що у споживача може скластися враження про те, що товар вироблений іншим виробником;

12) представлення встановленого законодавством права споживача як наданого продавцем продукції привілею;

13) неправдива заява про припинення продавцем своєї торговельної діяльності або його переїзд;

14) заява про те, що придбання продукції може посприяти виграшу у лотереї;

15) поширення суттєвої недостовірної інформації про стан ринку або можливість придбати продукцію з метою спонукати споживача придбати продукцію на менш вигідних для нього умовах;

16) заява про проведення конкурсу або розіграшу подарунків без наступного вручення цих подарунків або їх еквівалента.

17) недостовірне твердження про те, що продавець діє не в торговельних, ділових чи професійних інтересах або представляє себе як споживач.".

2. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181):

2) частину першу статті 8 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"поширювати інформацію, що містить визначені законодавством про захист прав споживачів ознаки нечесної підприємницької практики та введення споживачів в оману;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно восьмим - п'ятнадцятим.

3. У Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164):

статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:

"Використання порівняльної реклами дозволяється якщо:

1) вона не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики та введення споживачів в оману;

2) вона порівнює товари або послуги, які використовуються за одним призначенням;

3) вона об'єктивно порівнює одну або кілька характеристик товару, суттєвих для споживача при здійсненні вибору;

4) вона не дискредитує і не принижує якості торговельних знаків, товарів, послуг інших виробників та продавців;

5) вона не порівнює репутації торговельних знаків, найменувань, інших особливостей конкурентів або міст походження товарів;

6) вона не містить імітації товарів та послуг, захищених торговельним знаком або найменуванням.

У зв'язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності від дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос