Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления уголовной ответственности для "воров в законе" и усиления ответственности за преступления, совершенные преступными группировками)

Проект закона Украины от 02.12.2014 № 1188
Дата рассмотрения: 10.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності для "злодіїв в законі" та посилення відповідальності за злочини, вчиненні злочинними угрупованнями)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2001, N 25-26, ст. 131):

1. Частину третю статті 27 викласти у такій редакції:

"3. Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила злочинне угруповання (організовану групу, злочинну організацію або злочинне співтовариство) або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації чи злочинного співтовариства, у тому числі "злодій в законі" та інші керівні особи відповідно до ієрархії злочинного угруповання".

2. Назву статті 28 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, злочинним угрупованням (організованою групою, злочинною організацією, злочинним співтовариством)".

3. Статтю 28 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Злочин визнається вчиненим злочинним співтовариством, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (сім і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою, або без такої, але із розумінням того, що вчинення ними як самостійно так і у складі самостійно діючого угруповання будь-яких злочинів здійснюється під керуванням (управлінням) їх організаторів ("злодіїв в законі"), які мають відповідний авторитет та/або відповідні зв'язки у злочинному середовищі (у тому числі екстремістського і терористичного спрямування), та/або з представниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів і які забезпечують розподіл сфер злочинного впливу, злочинних доходів, організаційного впорядкування злочинного угруповання, вирішують конфлікти у ньому та вчиняють інші дії, що забезпечують функціонування злочинного співтовариства, інших злочинних груп та їх членів, які входять до його складу.".

4. Пункт другий частини першої статті 67 викласти у такій редакції:

"2) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга статті 28), а також організованою групою, злочинною організацією, злочинним співтовариством (частина третя, четверта або п'ята статті 28);".

5. Частину першу статті 67 доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) вчинення злочину особою, яка є організатором ("злодієм в законі") або іншою керівною особою відповідно до ієрархії злочинного угруповання (частина перша, друга або третя статті 255);".

6. Назву статті 255 викласти у такій редакції:

"Стаття 255. Створення злочинної організації, злочинного співтовариства або участь у них".

7. Абзац другий частини першої статті 255 викласти у такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.".

8. Частину другу статті 255 викласти у такій редакції:

"2. Створення злочинного співтовариства з метою вчинення будь-яких злочинів під керуванням їх організаторів ("злодіїв в законі"), а також керівництво таким співтовариством або участь у ньому, або участь у злочинах, вчинюваних таким співтовариством, а також організація, керівництво, проведення чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних угруповань для вирішення будь-яких питань функціонування злочинного співтовариства -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.".

9. Доповнити статтю 255 частиною третьою такого змісту:

"3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені особою, яка входить до складу злочинного співтовариства -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.".

10. Доповнити статтю 255 частиною четвертою такого змісту:

"4. Дії, передбачені частиною першою та другою цієї статті, якщо вони вчинені особою, яка займає вище становище в злочинній ієрархії ("злодій в законі") -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.".

11. Доповнити статтю 255 частиною п'ятою такого змісту:

"5. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора, керівника злочинної організації або злочинного співтовариства та "злодія в законі", за вчинення злочину, передбаченого частинами першою та другою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації, злочинного співтовариства або участь у них та активно сприяла їх розкриттю.".

12. Доповнити статтю 255 приміткою першою такого змісту:

"Примітка 1. Злочинне співтовариство - стійке ієрархічне злочинне угруповання, організатором та керівником якого є "злодій в законі" і керування яким здійснюється на підставі його визнаних у кримінальному і тюремному середовищі авторитеті та інших ознак, що забезпечує йому та для всіх інших керівників організованих злочинних груп, злочинних організацій та членів зайняття злочинною діяльністю на професійній спеціалізованій основі по видах злочинів (професійна злочинність), а так само вирішення питань організаційної внутрішньої структури, розподілу сфер злочинного впливу та зв'язків у злочинному середовищі (у тому числі екстремістського і терористичного спрямування), та/або з представниками органів державної влади і місцевого самоврядування та судової влади, розподіл злочинних доходів та утримання злодійської каси, вирішення конфліктів серед членів та вчинення інших дій, що забезпечують функціонування злочинного співтовариства, та сприяють вчиненню злочинів членами, які входять до його складу.".

13. Доповнити статтю 255 приміткою другою такого змісту:

"Примітка 2. "Злодій в законі" - особа, яка є організатором і керівником злочинного співтовариства, що базується на достатньому авторитеті у кримінальному та тюремному середовищі, є активним прибічником кримінального способу життя та моралі, пов'язана обов'язком злочинного кодексу поведінки і традиціями кримінального світу, відносно якої формально виконано процедуру так званого коронування та керує іншими керівними особами злочинних угруповань відповідно до встановленої у злочинному товаристві ієрархії.".

II. Внести такі зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21):

1. Частину першу статті 140 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"чоловіки, засуджені до покарання за злочини як організатори злочинного співтовариства ("злодії в законі");"

2. В абзаці одинадцятому частини першої статті 140 словосполучення "створення злочинної організації;" викласти у такій редакції "створення злочинної організації, злочинного співтовариства або участь у них;".

III. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. Б. Гройсман

Опрос