Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (относительно дополнительных гарантий пострадавших вследствие дорожно-транспортных происшествий на получение страхового возмещения)

Проект закона Украины от 02.12.2014 № 1178
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (щодо додаткових гарантій потерпілих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на отримання страхового відшкодування)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст. 1) наступні зміни:

1) у статті 33:

у підпункті 33.1.4 пункту 33.1:

після слів "з яким" доповнити словами "учасником дорожньо-транспортної пригоди";

після слів "телефон та свою адресу" доповнити словами "; у разі, коли повідомлення надається учасником дорожньо-транспортної пригоди, який не є стороною договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страховику, з яким особою, відповідальною за збитки, укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, таке повідомлення має бути надано протягом трьох робочих днів з дня коли така особа дізналась або мала можливість дізнатись відомості про відповідного страховика";

доповнити підпунктом 33.1.5 наступного змісту:

"33.1.5. у випадках, передбачених підпунктами "а", "б", "ґ" пункту 41.1 статті 41 цього Закону, впродовж п'яти робочих днів з моменту встановлення (підтвердження) у передбаченому законодавством порядку таких обставин, надіслати (направити) МТСБУ письмове повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду; у випадках, передбачених підпунктами "в", "г", "д" пункту 41.1 статті 41 цього Закону, повідомлення надсилається (направляється) МТСБУ протягом трьох робочих днів з моменту настання дорожньо-транспортної пригоди.";

2) у статті 36:

у пункті 36.2:

в абзаці першому слова "узгодження ним розміру страхового відшкодування з" замінити словами "подання заяви про страхове відшкодування";

в абзаці другому слова "у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими" замінити словами "у разі відсутності передбачених цим Законом підстав для відмови від здійснення страхового відшкодування";

в абзаці третьому слова " у разі невизнання майнових вимог заявника або з підстав, визначених" замінити словами "у разі наявності підстав, передбачених";

після абзацу третього доповнити абзацом наступного змісту:

"У разі прийняття страховиком рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) страховик зобов'язаний повідомити про це заявника (заявників), у строк, що не перевищує зазначений в абзаці першому цього пункту. У разі невиконання такого обов'язку, вважається, що підстави для відмови від здійснення виплати страхового відшкодування відсутні, та страховик зобов'язаний здійснити таку виплату.";

абзаци четвертий, п'ятий та шостий відповідно вважати абзацами п'ятим, шостим та сьомим;

слова "з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє протягом періоду, за який нараховується пеня" пункту 36.5 замінити словами "у розмірі 1 відсотка від розміру суми несплаченого в строк страхового відшкодування за кожний день прострочення";

3) в абзаці шостому підпункту 38.1.1 пункту 38.1 статті 38 цифри "33.1.2" замінити цифри "33.1.4".

2. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос