Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли гражданского общества в борьбе с коррупционными преступлениями

Проект закона Украины от 02.12.2014 № 1165
Дата рассмотрения: 22.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Назву та абзац перший статті 1955 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Стаття 1955. Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації

Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації".

2. Статтю 359 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2526, ст. 131) викласти в такій редакції:

"Стаття 359. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

1. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, або заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб,

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років".

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 913, ст. 88):

1) пункти 19, 25 та 26 частини першої статті 3 після слів "потерпілий, його представник та законний представник" доповнити словами "громадський обвинувач, його представник";

2) частину четверту статті 22 доповнити словами "громадським обвинувачем та його представником";

3) статтю 27 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Пункт 3 частини другої цієї статті не застосовується у разі здійснення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення в порядку, передбаченому цим Кодексом, якщо при цьому не будуть порушені інтереси моралі, громадського порядку чи національної безпеки, інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін";

4) главу 3 доповнити параграфом 41 такого змісту:

"§ 41. Громадський обвинувач та його представник

Стаття 591. Громадський обвинувач

1. Громадським обвинувачем є фізична або юридична особа, яка безпосередньо є потерпілою від кримінального правопорушення або якій стало відомо про вчинення стосовно інших осіб кримінального правопорушення, щодо якого цим Кодексом допускається кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення, та яка подала слідчому, прокурору заяву, повідомлення про вчинення відповідного кримінального правопорушення та заяву про проведення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення. Громадським обвинувачем може виступати громадське об'єднання. Громадським обвинувачем може бути потерпілий. Громадським обвинувачем не може бути особа, яка за своєю посадою зобов'язана виявляти і розслідувати кримінальні та інші правопорушення, вести боротьбу зі злочинністю або яка має судимість, цивільна дієздатність якої обмежена, або яка визнана у встановленому порядку недієздатною.

2. Права та обов'язки громадського обвинувача виникають у особи з моменту подання нею слідчому, прокурору заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, щодо якого цим Кодексом допускається кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення, та заяви про проведення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення.

3. Протягом кримінального провадження громадський обвинувач має право:

1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Кодексом;

2) знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та про закінчення досудового розслідування;

3) надавати докази, з урахуванням особливого порядку їх допустимості, визначеного цим Кодексом, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

4) заявляти відводи та клопотання;

5) за наявності відповідних підстав на забезпечення особистої безпеки, безпеки близьких родичів або членів своєї сім'ї, майна та житла;

6) надавати пояснення, показання або відмовитися від їх надання;

7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом;

8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг;

9) надавати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно, за рахунок держави, користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження;

10) на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом;

11) ознайомлюватися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого кримінального правопорушення;

12) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, у яких він бере участь;

13) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених цим Кодексом;

14) розголошувати обставини та докази, що стали підставою початку кримінального провадження та становлять суспільний інтерес, якщо при цьому не будуть порушені інтереси моралі, громадського порядку чи національної безпеки, інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін;

15) відмовитися від процесуального статусу громадського обвинувача та від участі у кримінальному провадженні;

16) користуватися іншими правами, передбаченими цим Кодексом.

4. Під час досудового розслідування громадський обвинувач має право:

1) на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, щодо якого цим Кодексом допускається кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення;

2) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

3) збирати та надавати докази, з урахуванням особливого порядку їх допустимості, визначеного цим Кодексом, на підтвердження своєї заяви;

4) брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також ознайомлюватися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі;

5) звертатися до слідчого, прокурора з клопотанням про звернення до суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до цього Кодексу, а у разі відмови слідчого, прокурора безпосередньо до суду;

6) вимагати складання і затвердження обвинувального акта та звернення з цим обвинувальним актом до суду у строки, передбачені цим Кодексом;

7) отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого кримінального правопорушення.

5. Під час судового провадження в будь-якій інстанції громадський обвинувач має право:

1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;

2) брати участь у судовому провадженні;

3) брати участь у безпосередній перевірці доказів;

4) підтримувати обвинувачення в суді поряд із прокурором та незалежно від згоди потерпілого або відмовитися від підтримання обвинувачення;

5) висловлювати свою думку під час вирішення питань про призначення покарання обвинуваченому, про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

6) ознайомлюватися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді.

6. Громадський обвинувач зобов'язаний:

1) використовувати свої права виключно на реалізацію завдань кримінального провадження відповідно до правового статусу громадського обвинувача;

2) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття;

3) не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

7. Підстави та особливості початку та здійснення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення визначаються цим Кодексом.

Стаття 592. Представник громадського обвинувача

1. Громадського обвинувача фізичну особу у кримінальному провадженні може представляти представник особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником.

2. Громадський обвинувач юридична особа у кримінальному провадженні набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, що діють відповідно до установчих документів та закону. Громадського обвинувача юридичну особу у кримінальному провадженні може представляти представник особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником, а також працівник такої юридичної особи.

3. Представник громадського обвинувача користується правами і несе обов'язки громадського обвинувача.

4. До представника громадського обвинувача застосовуються положення статті 58 та інші положення цього Кодексу щодо представника потерпілого";

5) частину першу статті 71 після слів "надавати консультації" доповнити словами "та висновки";

6) статтю 87 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Правила цієї статті щодо недопустимості доказів у відповідній їх частині не застосовуються до доказів, отриманих з використанням технічних засобів та наданих громадським обвинувачем при поданні ним слідчому, прокурору заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, у випадках, передбачених цим Кодексом.

Недопустимими можуть бути визнані докази, зібрані особисто громадським обвинувачем, до подання слідчому, прокурору заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, за допомогою технічних засобів фото-, аудіо-, відеофіксації, у тому числі прихованої, якими безпосередньо фіксувалася інформація щодо підготовки, вчинення та приховування злочину, тільки у разі встановлення факту їх підробки або редагування";

7) частину першу статті 92 доповнити словами "громадського обвинувача";

8) у статті 93:

частину першу після слова "потерпілим" доповнити словами "громадським обвинувачем";

абзаци перший і другий частини третьої після слова "потерпілий" у всіх відмінках доповнити словами "громадський обвинувач" у відповідному відмінку;

9) главу 4 доповнити параграфом 6 такого змісту:

"§ 6. Висновок спеціаліста

Стаття 1021. Висновок спеціаліста

1. Висновок спеціаліста це докладний опис проведених спеціалістом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила спеціаліста.

2. Кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок спеціаліста, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях.

3. Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які спеціаліст сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження. Спеціаліст дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність, визначену законом.

4. Запитання, які ставляться спеціалістові, та його висновок щодо них не можуть виходити за межі його спеціальних знань.

5. Висновок спеціаліста надається в письмовій формі.

6. Висновок передається спеціалістом стороні, за клопотанням якої здійснювалося дослідження.

7. Сторона, за клопотанням якої здійснювалося дослідження, має право долучити складений за результатом такого дослідження висновок спеціаліста до матеріалів кримінального провадження, якого такий висновок стосується, як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду.

8. Висновок спеціаліста оцінюється слідчим, прокурором, судом у сукупності з іншими доказами.

9. У разі якщо виникає необхідність перевірити висновок спеціаліста, слідчий, прокурор, суд мають право допитати спеціаліста під час судового розгляду у порядку, передбаченому статтею 3561 цього Кодексу.

Стаття 1022. Зміст висновку спеціаліста

1. У висновку спеціаліста повинно бути зазначено:

1) коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, стаж роботи за спеціальністю, науковий ступінь, вчене звання, посада спеціаліста) та на якій підставі було проведене дослідження;

2) місце і час проведення дослідження;

3) хто був присутній при проведенні дослідження;

4) перелік питань, що були поставлені спеціалістові;

5) опис отриманих спеціалістом матеріалів та які матеріали ним були використані;

6) докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх оцінка;

7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання.

2. У висновку спеціаліста обов'язково повинно бути зазначено, що спеціаліст несе відповідальність за завідомо неправдивий висновок";

10) статтю 132 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Громадський обвинувач у разі здійснення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення може звертатися до суду із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за умови якщо слідчий, прокурор відмовили громадському обвинувачу у задоволенні його клопотання про звернення до суду з відповідним клопотанням. У такому разі слідчий, прокурор зобов'язані надати суду матеріали кримінального провадження для розгляду такого клопотання та взяти участь у його розгляді. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в разі здійснення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин після надходження його до суду";

11) частину першу статті 155 доповнити словами "у тому числі за клопотанням громадського обвинувача";

12) частину другу статті 166 після слів "сторони захисту" доповнити словами "або громадського обвинувача";

13) частину першу статті 171 після слів "за погодженням з прокурором" доповнити словами "громадський обвинувач у разі, якщо слідчий, прокурор відмовив йому у задоволенні його клопотання про таке звернення";

14) у статті 219:

частину першу доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) протягом одного місяця з дня внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення та початок кримінального провадження у формі громадського обвинувачення";

частину другу після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2) трьох місяців з дня внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення та початок кримінального провадження у формі громадського обвинувачення".

У зв'язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4;

15) абзац перший частини п'ятої статті 234 після слів "прокурор, слідчий" доповнити словами "або громадський обвинувач";

16) пункт 2 частини другої статті 235 після слова "слідчого" доповнити словами "або громадського обвинувача";

17) частину другу статті 243 після слів "Сторона захисту" доповнити словами "громадський обвинувач";

18) статтю 283 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Після закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення прокурор у межах строку, встановленого пунктом 3 частини першої статті 219 цього Кодексу, зобов'язаний звернутися до суду з обвинувальним актом або закрити кримінальне провадження".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

19) частину другу статті 314 після слів "потерпілого, його представника та законного представника" доповнити словами "громадського обвинувача, його представника";

20) частину першу статті 318 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Судовий розгляд у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення проводиться протягом трьох місяців з дня постановлення судом ухвали про призначення судового розгляду";

21) у статті 325:

назву доповнити словами "громадського обвинувача";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Правила, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються також у разі неприбуття у судове засідання громадського обвинувача";

22) статтю 340 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні, в якому бере участь громадський обвинувач, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом";

23) доповнити статтею 3561 такого змісту:

"Стаття 3561. Допит спеціаліста в суді

1. Якщо у суду є обґрунтовані сумніви у достовірності висновку спеціаліста, то він має право викликати його для допиту під час судового розгляду.

2. Перед допитом спеціаліста головуючий встановлює його особу.

3. Спеціалісту можуть бути поставлені запитання щодо наявності у нього спеціальних знань та кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового ступеня тощо), дотичних до предмета його дослідження, використаних методик та теоретичних розробок, достатності відомостей, на підставі яких готувався висновок, наукового обґрунтування та методів, за допомогою яких спеціаліст дійшов висновку, інші запитання, що стосуються достовірності висновку.

4. Спеціаліст під час відповідей на запитання має право користуватися своїми письмовими та іншими матеріалами, які використовувалися під час дослідження.

5. У разі якщо спеціаліст не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження, суд залучає відповідного перекладача.

6. У разі якщо спеціаліст не з'явився за викликом суду в судове засідання та не повідомив причини такої неявки або відмовився від надання пояснень по суті свого висновку, суд оцінює такий висновок спеціаліста з урахуванням зазначених обставин";

24) частину першу статті 393 доповнити пунктом 92 такого змісту:

"92) громадський обвинувач чи його представник у частині, що стосується громадського обвинувачення";

25) статтю 409 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Підставою для скасування або зміни вироку суду першої інстанції, ухваленого у судовому провадженні за матеріалами кримінального провадження у формі громадського обвинувачення, може бути також відмова суду у прийнятті доказів сторін кримінального провадження у формі громадського обвинувачення".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

26) частину першу статті 425 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) громадський обвинувач чи його представник у частині, що стосується громадського обвинувачення";

27) доповнити главою 361 такого змісту:

"Глава 361. Кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення

Стаття 4791. Поняття кримінального провадження у формі громадського обвинувачення

1. Кримінальним провадженням у формі громадського обвинувачення є провадження, яке розпочинається слідчим, прокурором на підставі заяви особи щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), статтею 370 (провокація підкупу) Кримінального кодексу України, та відповідної заяви зазначеної особи про проведення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення.

2. Кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення характеризується:

участю в ньому спеціального суб'єкта, який ініціює його початок, громадського обвинувача як самостійного учасника та сторони кримінального провадження;

особливим порядком початку кримінального провадження;

особливим порядком доказування обставин, що свідчать про ознаки кримінальних правопорушень, щодо яких допускається громадське обвинувачення;

відкритістю кримінального провадження та публічним розголошенням обставин та доказів, що стали підставою для початку кримінального провадження та становлять суспільний інтерес;

особливістю відшкодування громадським обвинувачем шкоди особі, щодо якої він ініціював початок кримінального провадження.

3. Кримінальне провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, яке розпочинається за заявами, повідомленнями інших учасників кримінального провадження (крім громадського обвинувача), здійснюється у загальному порядку, без особливостей, встановлених цією главою Кодексу. У такому кримінальному провадженні громадський обвинувач участі не бере.

4. Особа, яка ініціювала початок кримінального провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, у порядку, передбаченому цією главою, є стороною кримінального провадження з моменту подання заяви про проведення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення та зберігає цей процесуальний статус на всіх стадіях кримінального провадження. Громадський обвинувач, який ініціював початок кримінального провадження, не може бути усунутий від участі в такому кримінальному провадженні або позбавлений процесуального статусу громадського обвинувача без власного волевиявлення.

5. Громадський обвинувач може підтримувати обвинувачення в суді спільно з прокурором незалежно від згоди потерпілого.

6. Участь громадського обвинувача в кримінальному провадженні одночасно у процесуальному статусі свідка, потерпілого чи його представника чи іншого учасника кримінального провадження не позбавляє його процесуального статусу громадського обвинувача.

Стаття 4792. Початок кримінального провадження у формі громадського обвинувачення

1. Особа має право подати до слідчого, прокурора заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 4791 цього Кодексу, разом із заявою про проведення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення протягом трьох днів з моменту фіксування відповідного кримінального правопорушення.

2. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання особою заяви про вчинене кримінальне правопорушення із зазначенням обставин, що можуть свідчити про вчинення такого кримінального правопорушення, та/або подання на підтвердження цих обставин доказів, щодо яких застосовується визначений цією главою особливий порядок допустимості, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

3. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зобов'язаний повідомити заявника, відомості за заявою якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про початок досудового розслідування.

4. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються у порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 4793. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення

1. Досудове розслідування у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення повинно бути закінчено протягом одного місяця з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати трьох місяців з дня внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення та початок кримінального провадження у формі громадського обвинувачення.

2. Зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення здійснюється у порядку, встановленому главою 23 цього Кодексу, крім пунктів 21 і 3 частини першої статті 280 цього Кодексу.

3. Перебіг строку, передбаченого частиною першою цієї статті, зупиняється на час оскарження у судовому порядку постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, а також на час вирішення судом клопотання слідчого або громадського обвинувача про забезпечення кримінального провадження.

Стаття 4794. Особливості доказування у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення

1. З метою початку кримінального провадження у формі громадського обвинувачення правила допустимості доказів застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом щодо доказів, поданих громадським обвинувачем слідчому, прокурору разом із заявою, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 4791 цього Кодексу.

2. Громадський обвинувач з метою отримання та/або фіксації достатньої інформації про діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 4791 цього Кодексу, може використовувати технічні засоби. Здобута інформація разом з її носіями та обладнанням, за допомогою якого вона отримана, невідкладно передається громадським обвинувачем слідчому, прокурору з метою початку кримінального провадження у формі громадського обвинувачення, а у разі неможливості невідкладного передання не пізніше трьох днів після отримання громадським обвинувачем такої інформації. Такі докази визнаються допустимими. Якщо громадський обвинувач не виконає вимогу передання доказів, обладнання та носіїв інформації у триденний строк, кримінальне провадження на підставі такої інформації здійснюється в загальному порядку.

3. Громадський обвинувач з метою встановлення достовірності отриманої інформації має право самостійно звертатися до експертів, спеціалістів, у тому числі іноземців, для отримання відповідного висновку. Слідчий, прокурор у разі самостійного звернення громадського обвинувача до експерта, спеціаліста зобов'язаний на вимогу громадського обвинувача негайно надати йому відповідні носії інформації та обладнання, за допомогою якого вона була отримана.

4. З метою початку кримінального провадження громадський обвинувач вправі посилатися та використовувати будь-які процесуальні джерела доказів, передбачені цим Кодексом, які мають бути прийняті слідчим, прокурором та оцінені у встановленому порядку.

5. Після початку кримінального провадження громадський обвинувач може збирати та надавати докази протягом десяти днів на загальних підставах.

6. У подальшому протягом усього строку досудового розслідування та під час судового провадження громадський обвинувач має право долучати до матеріалів справи лише ті докази, які з об'єктивних причин не могли бути отримані ним у строк, передбачений частиною п'ятою цієї статті, зокрема, отримані за запитами, зверненнями тощо, зробленими громадським обвинувачем у зазначений строк, а також докази, необхідні для спростування доказів та доводів, наданих особою, якій оголошено підозру у даному кримінальному провадженні.

Стаття 4795. Відкритість кримінального провадження у формі громадського обвинувачення

1. Подані громадським обвинувачем матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації, а також обставини, зазначені громадським обвинувачем у заяві про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 4791 цього Кодексу, за якою розпочато кримінальне провадження, не можуть становити таємницю (крім державної) та вважаються такими, що становлять суспільний інтерес і є відкритими для громадськості, якщо при цьому не будуть порушені інтереси моралі, громадського порядку чи національної безпеки, інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін.

Стаття 4796. Порядок проведення слідчих дій у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення

1. Слідчі дії у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення провадяться слідчим, прокурором у порядку, встановленому главами 20, 21 цього Кодексу, з урахуванням особливостей та строків, визначених цією главою.

Стаття 4797. Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення. Закриття кримінального провадження

1. Слідчий, прокурор протягом десяти днів з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у випадках, встановлених статтею 276 цього Кодексу, зобов'язаний повідомити особу, відомості щодо діяльності якої внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про підозру. Повідомлення про підозру відбувається у порядку, передбаченому статтями 276 - 279 цього Кодексу.

2. Слідчий, прокурор протягом двадцяти днів з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у разі встановлення підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу, зобов'язаний закрити кримінальне провадження.

Стаття 4798. Подання скарги на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування

1. Громадський обвинувач, його представник має право звернутися зі скаргою на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування, до слідчого судді відповідного місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

2. До скарги додаються:

1) копія постанови про закриття кримінального провадження;

2) копії матеріалів, якими громадський обвинувач чи його представник обґрунтовує доводи скарги;

3) якщо скарга подається представником громадського обвинувача, оформлений належним чином документ про підтвердження його повноважень.

Стаття 4799. Строк подання скарги на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування

1. Скарга на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування, подається громадським обвинувачем, його представником протягом п'яти днів з моменту прийняття слідчим чи прокурором постанови про закриття кримінального провадження. Якщо постанова слідчого чи прокурора приймається без участі громадського обвинувача, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

2. Скарга повертається слідчим суддею, якщо:

1) скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу;

2) скарга не підлягає розгляду в цьому суді;

3) скарга подана після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо слідчий суддя за заявою особи не виявив підстав для поновлення строку подання скарги.

3. Копія ухвали про повернення скарги невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із скаргою та всіма доданими до неї матеріалами.

4. Повернення скарги на підставі пунктів 1, 2 частини другої цієї статті не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді, суду у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 47910. Порядок розгляду скарги на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування

1. Скарга на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування, розглядається слідчим суддею протягом п'яти днів з моменту її надходження.

2. Слідчий суддя протягом двох днів після одержання скарги на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування, за умови відсутності обставин, передбачених частиною другою статті 4799 цього Кодексу, призначає дату судового засідання, витребовує матеріали справи кримінального провадження і здійснює виклик особи, яка подала скаргу, слідчого чи прокурора.

3. Розгляд скарги на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування, здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її представника та слідчого чи прокурора, рішення яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Стаття 47911. Рішення слідчого судді, суду за результатами розгляду скарги на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування

1. За результатами розгляду скарги на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування, постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

2. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги про закриття кримінального провадження, прийнята під час досудового розслідування, може бути про:

1) скасування рішення слідчого чи прокурора та направлення матеріалів на досудове розслідування;

2) відмову у задоволенні скарги.

3. У разі постановлення ухвали про скасування постанови про закриття кримінального провадження слідчий чи прокурор зобов'язаний у межах строків, передбачених цим Кодексом, а в разі їх спливу не пізніше 24 годин з моменту набрання рішенням суду законної сили, повідомити особі про підозру у порядку, передбаченому цим Кодексом.

4. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги не може бути оскаржена в апеляційному порядку, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, прийняту під час досудового розслідування.

5. Судове провадження в суді апеляційної інстанції на підставі ухвали суду, передбаченої пунктом 2 частини другої цієї статті, здійснюється за правилами, визначеними цим Кодексом.

Стаття 47912. Закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні, що здійснюється в порядку громадського обвинувачення

1. Прокурор, слідчий протягом трьох днів після закінчення строку, визначеного частиною першою статті 4793 цього Кодексу, у разі встановлення підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу, зобов'язаний закрити кримінальне провадження.

Постанова про закриття кримінального провадження може бути оскаржена у порядку та строки, передбачені статтями 4798 - 47910 цього Кодексу.

2. Прокурор, за наявності підстав, протягом трьох днів після закінчення строку, визначеного частиною першою статті 4793 цього Кодексу, зобов'язаний звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

3. Відомості про закінчення досудового розслідування вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Стаття 47913. Звернення до суду з обвинувальним актом. Реєстр матеріалів досудового розслідування

1. Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема у разі, якщо він не погодиться з обвинувальним актом, складеним слідчим. Обвинувальний акт складається, затверджується та передається до суду протягом трьох днів після закінчення строку, визначеного частиною першою статті 4793 цього Кодексу.

2. Обвинувальний акт має містити такі відомості:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);

3) анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);

4) анкетні відомості громадського обвинувача (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);

5) прізвище, ім'я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора;

6) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення;

7) обставини, що обтяжують чи пом'якшують покарання;

8) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

9) підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, які прокурор вважає встановленими;

10) розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досудового розслідування);

11) дата та місце його складення і затвердження.

3. Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його затвердив, або лише прокурором, якщо він склав обвинувальний акт самостійно.

4. До обвинувального акта додаються:

1) реєстр матеріалів досудового розслідування;

2) цивільний позов, якщо він був поданий під час досудового розслідування;

3) розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був поданий під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування;

4) розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був поданий під час досудового розслідування не до підозрюваного.

5. Надання суду інших документів до початку судового розгляду забороняється.

6. Судове провадження за матеріалами кримінального провадження у формі громадського обвинувачення провадиться у порядку та строки, передбачені цим Кодексом.

Стаття 47914. Надання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування

1. Одночасно з переданням обвинувального акта до суду прокурор зобов'язаний під розписку надати їх копію та копію реєстру матеріалів досудового розслідування сторонам кримінального провадження.

Стаття 47915. Рішення суду за результатом розгляду скарги на постанову про закриття кримінального провадження, що здійснюється в порядку громадського обвинувачення

1. За результатами розгляду скарги громадського обвинувача, його представника на постанову про закриття кримінального провадження постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

2. Ухвала суду за результатами розгляду скарги громадського обвинувача, його представника про закриття кримінального провадження може бути про:

1) скасування постанови слідчого чи прокурора та направлення матеріалів досудового розслідування для складання обвинувального акта;

2) відмову у задоволенні скарги.

3. У разі постановлення ухвали про скасування постанови про закриття кримінального провадження слідчий чи прокурор зобов'язаний протягом 24 годин з моменту набрання рішенням суду законної сили повідомити особу про підозру в порядку, передбаченому цим Кодексом.

4. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги не може бути оскаржена в апеляційному порядку, крім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

5. Судове провадження в суді апеляційної інстанції на підставі ухвали суду, передбаченої пунктом 2 частини другої цієї статті, здійснюється за правилами, визначеними цим Кодексом.

Стаття 47916. Особливості відшкодування шкоди у кримінальному провадженні у формі громадського обвинувачення

1. Громадський обвинувач не має права вимагати компенсацію за свою діяльність громадського обвинувача, пов'язану з ініціюванням і початком кримінального провадження та участю в ньому.

2. Відшкодування громадському обвинувачу шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, здійснюється в загальному порядку.

3. Підозрюваний, обвинувачений має право вимагати від громадського обвинувача відшкодування шкоди, завданої початком щодо нього кримінального провадження, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися, на загальних підставах лише за умови доведення умислу громадського обвинувача у незаконному притягненні особи до кримінальної відповідальності та за наявності підстав, передбачених законом для відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

м. Київ
22 травня 2015 року 
N 485-VIII

 

Опрос