Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно привлечения к работе в государственных органах иностранцев в соответствии с государственными интересами Украины

Проект закона Украины от 02.12.2014 № 1161
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо залучення до роботи у державних органах іноземців відповідно до державних інтересів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 із наступними змінами):

1) статтю 2 доповнити частиною такого змісту:

"Така підстава для звільнення Генерального прокурора України, як припинення його громадянства, не поширюється на призначеного відповідно до цього Закону на посаду Генерального прокурора України іноземця (особи без громадянства)";

2) частину першу статті 46 замінити трьома частинами такого змісту:

"Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України (якщо інше не передбачено цим Законом), які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості.

Генеральним прокурором України також може бути призначений повнолітній дієздатний іноземець (особа без громадянства), який має визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіє державною мовою або розуміє її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, - якщо його призначення становить державний інтерес для України. Генеральним прокурором України не може бути призначено громадянина держави-окупанта.

Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять в органах прокуратури стажування строком до одного року. Вимога, передбачена цією частиною, не поширюється на іноземця (особу без громадянства), призначеного Генеральним прокурором України відповідно до цього Закону. Порядок стажування визначається Генеральним прокурором України".

У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати відповідно частинами четвертою - тринадцятою;

3) у частині другій статті 462:

а) у пункті 1 слова "частиною шостою" замінити словами "частиною десятою";

б) пункт 5 доповнити словами "якщо інше не передбачено цим Законом".

2. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490 із наступними змінами):

1) в абзаці першому преамбули слова "реалізації громадянами України права на державну службу" замінити словами "реалізації права на державну службу";

2) статтю 4 доповнити частиною такого змісту:

"У випадках, передбачених законами України, на посади державних службовців також можуть бути призначені повнолітні дієздатні іноземці (особи без громадянства), які мають визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіють державною мовою або розуміють її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, - якщо їх призначення становить державний інтерес для України. Прийняття таких осіб на державну службу здійснюється без проведення конкурсу (якщо інше не передбачено законами України). На посади державних службовців не можуть бути призначені громадяни держави-окупанта";

3) у статті 15:

а) у частині першій слова "законами України" замінити словами "цим та іншими законами України";

б) частину п'яту після першого речення доповнити реченнями такого змісту: "Радниками, помічниками Президента України, Голови Верховної Ради України, членів Уряду України можуть бути призначені повнолітні дієздатні громадяни України, а також іноземці (особи без громадянства), які мають практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіють державною мовою або розуміють її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків. На посади радників, помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, членів Уряду України не можуть бути призначені громадяни держави-окупанта";

4) в абзаці першому частини першої статті 17 слова "громадяни України" замінити словом "особи";

5) частину першу статті 30 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) ненабуття громадянства України протягом одного року з дня призначення на посаду державного службовця іноземця (особи без громадянства)".

3. Частину сьому статті 27 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Іноземцям, особам без громадянства, які у випадках, передбачених законами України, призначені відповідно до державних інтересів на посади в державних органах України і потребують за умовами своєї службової діяльності доступу до державної таємниці, такий доступ надається за відповідною посадою у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Іншим іноземцям та особам без громадянства доступ до державної таємниці надається у виняткових випадках на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України".

4. У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385 із наступними змінами):

1) частину третю статті 9 доповнити абзацом такого змісту:

"Першим заступником міністра, заступником міністра (крім першого заступника міністра, заступника Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України та міністра, який очолює міністерство, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури) також може бути призначений повнолітній дієздатний іноземець (особа без громадянства), який має визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіє державною мовою або розуміє її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, - якщо його призначення становить державний інтерес для України. Такий перший заступник міністра, заступник міністра звільняється з посади, крім загальних підстав, передбачених законом, також у разі ненабуття ним протягом одного року з дня призначення на посаду громадянства України. Першим заступником міністра, заступником міністра не може бути призначено громадянина держави-окупанта";

2) частину другу статті 19 доповнити абзацом такого змісту:

"Як виняток, на посаду керівника, заступника керівника центрального органу виконавчої влади (крім посад керівників та заступників керівників Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Антимонопольного комітету України; Фонду державного майна України; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю) може бути призначений повнолітній дієздатний іноземець (особа без громадянства), який має визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіє державною мовою або розуміє її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, - якщо його призначення становить державний інтерес для України. Такий керівник, заступник керівника центрального органу виконавчої влади звільняється з посади, крім загальних підстав, передбачених законодавством України, також у разі ненабуття ним протягом одного року з дня призначення на посаду громадянства України. Керівником, заступником керівника центрального органу виконавчої влади не може бути призначено громадянина держави-окупанта".

5. Частину четверту статті 5 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:

"Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 4 цього Закону, для іноземців (осіб без громадянства), які прибули в Україну та призначені відповідно до законів України на посади в державних органах України, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування та завірена в установленому порядку копія рішення про призначення його на посаду в державному органі України".

6. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273 із наступними змінами):

1) у преамбулі слова "реалізації громадянами України права" замінити словами "реалізації права";

2) в абзаці першому пункту 2 частини першої статті 1 слова "громадянин України, який" замінити словами "особа, яка";

3) у статті 15:

а) частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"На посади радників, помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, членів Уряду України, а у передбачених законами випадках - на інші посади державної служби також можуть бути призначені повнолітні дієздатні іноземці (особи без громадянства), які мають визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіють державною мовою або розуміють її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, - якщо їх призначення становить державний інтерес для України. На посади радників, помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, членів Уряду України, на інші посади державної служби не можуть бути призначені громадяни держави-окупанта";

б) пункт 5 частини другої доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Законом та іншими законами України";

4) частину другу статті 17 доповнити абзацом такого змісту:

"Конкурс також не проводиться у разі призначення відповідно до цього та інших законів України на посади державної служби в державних органах України іноземців (осіб без громадянства), якщо інше не передбачено законами України";

5) у частині першій статті 38:

а) доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) ненабуття протягом одного року з дня призначення на посаду громадянства України";

б) після пункту 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Підстава для припинення державної служби, зазначена у пункті 2 цієї частини, не поширюється на призначених відповідно до цього та інших законів на посаду державної служби іноземців (осіб без громадянства)".

7. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243 із наступними змінами):

1) абзац другий частини четвертої статті 3 після слів "якщо інше не передбачено" доповнити словами "цим Законом або";

2) частину шосту статті 42 доповнити пунктом 111 такого змісту:

"111) іноземців, які відповідно до законів України призначаються на посади в державних органах України".

8. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222):

1) частину першу статті 7 після першого речення доповнити реченнями такого змісту: "Членами Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра юстиції України та міністра, який очолює міністерство, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури) також можуть бути призначені повнолітні дієздатні іноземці (особи без громадянства), які мають визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіють державною мовою або розуміють її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, - якщо їх призначення становить державний інтерес для України. Членами Кабінету Міністрів України не можуть бути призначені громадяни держави-окупанта";

2) частину п'яту статті 9 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі внесення подання про призначення членами Кабінету Міністрів України іноземців (осіб без громадянства) до такого подання також додаються матеріали, що підтверджують наявність у відповідного кандидата на посаду члена Кабінету Міністрів України визнаного у світі найкращого практичного досвіду впровадження реформ у відповідній сфері";

3) частину першу статті 18 доповнити абзацом такого змісту:

"У випадку призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України іноземця (особи без громадянства) він звільняється Верховною Радою України з посади також у разі ненабуття ним протягом одного року з дня призначення на посаду громадянства України".

9. У Законі України від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII "Про прокуратуру":

1) частину третю статті 40 доповнити абзацом такого змісту:

"Генеральним прокурором України також може бути призначений повнолітній дієздатний іноземець (особа без громадянства), який має визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіє державною мовою або розуміє її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, - якщо його призначення становить державний інтерес для України. Генеральним прокурором України не може бути призначено громадянина держави-окупанта";

2) у статті 42:

а) частину першу доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) у разі ненабуття протягом одного року з дня призначення на посаду громадянства України, а також з підстав, передбачених пунктами 1 - 5, 7 частини першої статті 51 цього Закону, - у випадку призначення Генеральним прокурором України іноземця (особи без громадянства)";

б) частину третю доповнити словами "а у разі призначення Генеральним прокурором України іноземця (особи без громадянства) - звільнення його з адміністративної посади, припинення повноважень такого Генерального прокурора України припиняє його повноваження прокурора";

3) статтю 57 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Положення цієї статті не поширюються на призначеного відповідно до цього Закону на посаду Генерального прокурора України іноземця (особу без громадянства)".

10. У Законі України від 14 жовтня 2014 року N 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України":

1) у статті 6:

а) частину другу після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"Директором Національного бюро також може бути призначений повнолітній дієздатний іноземець (особа без громадянства), який має визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у сфері запобігання і протидії корупції, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіє державною мовою або розуміє її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, - якщо його призначення становить державний інтерес для України. Директором Національного бюро не може бути призначено громадянина держави-окупанта".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

б) частину четверту після абзацу дванадцятого доповнити двома абзацами такого змісту:

"У випадку призначення на посаду Директора Національного бюро іноземця (особи без громадянства) він звільняється з посади також у разі ненабуття ним протягом одного року з дня призначення на посаду громадянства України.

Підстава для звільнення з посади Директора Національного бюро, передбачена пунктом 10 цієї частини, не поширюється на призначеного відповідно до цього Закону на посаду Директора Національного бюро іноземця (особу без громадянства)".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати відповідно абзацом п'ятнадцятим;

2) частину восьму статті 7 після абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змісту:

"Іноземець (особа без громадянства), який претендує на участь у конкурсі, подає також матеріали, що підтверджують наявність у нього визнаного у світі найкращого практичного досвіду впровадження реформ у сфері запобігання і протидії корупції";

3) частину третю статті 10 після першого речення доповнити реченнями такого змісту: "На службу до Національного бюро (крім посад начальницького складу) також можуть прийматися на конкурсній, добровільній, контрактній основі повнолітні дієздатні іноземці (особи без громадянства), які мають визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у сфері запобігання і протидії корупції, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіють або розуміють державну мову в обсязі, достатньому для виконання посадових обов'язків, - якщо їх прийняття на службу до Національного бюро становить державний інтерес. На службу до Національного бюро не можуть бути прийняті громадяни держави-окупанта";

4) пункт 4 частини першої статті 13 доповнити реченням такого змісту: "Дія цього пункту не поширюється на випадки, коли призначення на посаду в Національному бюро іноземця (особи без громадянства) становить державний інтерес для України".

11. У статті 5 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1700-VII "Про запобігання корупції":

а) частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Членом Національного агентства також може бути призначений повнолітній дієздатний іноземець (особа без громадянства), який має визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у сфері запобігання і протидії корупції, диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання належного рівня, та володіє державною мовою або розуміє її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, - якщо його призначення становить державний інтерес для України. Членом Національного агентства не може бути призначено громадянина держави-окупанта";

б) частину восьму після абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змісту:

"Іноземець (особа без громадянства), який претендує на участь у конкурсі, подає також матеріали, що підтверджують наявність у нього визнаного у світі найкращого практичного досвіду впровадження реформ у сфері запобігання і протидії корупції";

в) пункт 4 частини дев'ятої доповнити реченням такого змісту: "Дія цього пункту не поширюється на випадки, коли призначення на посаду члена Національного агентства іноземця (особи без громадянства) становить державний інтерес для України";

г) частину десяту доповнити абзацами такого змісту:

"У разі призначення членом Національного агентства іноземця (особи без громадянства) його повноваження припиняються достроково також у разі ненабуття протягом одного року з дня призначення на посаду громадянства України.

Підстава для припинення повноважень члена Національного агентства, передбачена пунктом 6 цієї частини, не поширюється на призначених відповідно до цього Закону на посади Голови, члена комісії іноземців (осіб без громадянства)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 6 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно із Законом від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу" (з наступними змінами), пункту 9 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно із Законом України від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII "Про прокуратуру", пункту 10 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно із Законом України від 14 жовтня 2014 року N 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України", та пункту 11 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону і вводиться в дію одночасно із введенням в дію Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1700-VII "Про запобігання корупції".

2. Положення цього Закону, які передбачають можливість призначення членами Кабінету Міністрів Україні іноземців (осіб без громадянства), діють протягом одного року з дня набрання цим Законом чинності.

У разі призначення протягом року з дня набрання цим Законом чинності на посаду члена Кабінету Міністрів України іноземця (особи без громадянства) і набуття ним громадянства України протягом одного року з дня такого призначення він продовжує здійснювати повноваження члена Кабінету Міністрів Україні до припинення його повноважень у встановленому Конституцією і законами України порядку.

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос