Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регулирования деятельности капелланов в органах и учреждениях, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины)

Проект закона Украины от 02.12.2014 № 1154
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кримінально-виконавчий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 3 - 4, ст. 21) доповнити статтею 128-1 такого змісту:

"Стаття 128-1. Організація душпастирської опіки засуджених

1. Душпастирська опіка засуджених - систематична діяльність в установах виконання покарань священнослужителів (капеланів), уповноважених релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, спрямована на задоволення релігійних потреб засуджених, їх духовне виховання.

2. Для координації заходів душпастирської опіки засуджених центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, створює дорадчий орган із включенням до його складу представників заінтересованих релігійних центрів і управлінь, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку.

3. Порядок спеціальної підготовки священнослужителів (капеланів) та надання повноважень на здійснення заходів душпастирської опіки засуджених погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

4. Заходи душпастирської опіки не повинні порушувати встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і відбування покарань.

5. Зустрічі священнослужителів (капеланів) із засудженими надаються у вільний від їх роботи (навчання) час без обмеження кількості побачень у визначеному адміністрацією установи місці.

6. Адміністрація установ виконання покарань сприяє забезпеченню конфіденційності зустрічей засуджених з священнослужителями (капеланами).

7. Священнослужителі (капелани) можуть відвідувати установи виконання покарань для проведення заходів душпастирської опіки за спеціальним дозволом адміністрації цих установ у завчасно погоджений з адміністрацією установи час".

2. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 35, ст.360):

1) частину першу статті 9 доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"на душпастирську опіку, яка здійснюється священнослужителями (капеланами)".

У зв'язку з цим, абзаци дев'ятий - одинадцятий, відповідно вважати абзацами десятим - дванадцятим;

2) статтю 12 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Особи, взяті під варту, мають право на побачення з священнослужителями (капеланами), уповноваженими релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, для задоволення своїх релігійних потреб без обмеження кількості побачень, у вільний від виконання слідчих дій час. Повноваження священнослужителів (капеланів) підтверджуються офіційним зверненням релігійної організації до адміністрації установи. Адміністрація установи сприяє забезпеченню конфіденційності побачень".

3. У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 30, ст. 409) статтю 23 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Керівний склад органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України сприяє проведенню священнослужителями (капеланами) заходів душпастирської опіки з персоналом".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос