Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О началах внутренней и внешней политики" (относительно начал внутренней политики в сфере здравоохранения)

Проект закона Украины от 28.11.2014 № 1105
Дата рассмотрения: 28.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (щодо засад внутрішньої політики у сфері охорони здоров'я)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 5-6, ст. 60 із наступними змінами) такі зміни:

1) доповнити новою статтею 8-1 такого змісту:

"Стаття 8-1. Засади внутрішньої політики у сфері охорони здоров'я

1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері охорони здоров'я є:

забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування;

фінансування державою соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, спрямованих на забезпечення охорони здоров'я, зокрема державних цільових програм профілактики і лікування найбільш поширених та небезпечних для здоров'я і життя людини захворювань, моніторинг ефективності таких програм та контроль за їх реалізацією;

розвиток системи охорони здоров'я, вдосконалення державного управління охороною здоров'я, організаційних та економічних засад її здійснення, сприяння медичній науці та інноваціям;

надання державою гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги;

всебічний розвиток медичного обслуговування на основі усіх форм власності;

організаційно-правове забезпечення медичної діяльності з боку держави;

підвищення якості медичного обслуговування населення закладами охорони здоров'я усіх форм власності та медичними працівниками, у тому числі тими, які здійснюють приватну медичну практику;

державний контроль за якістю медичного обслуговування, лікарських засобів і виробів медичного призначення;

приведення стандартів у сфері охорони здоров'я, зокрема стандартів медичного обслуговування, у відповідність до стандартів Європейського Союзу;

законодавче врегулювання особливостей правового статусу пацієнтів, їх прав та обов'язків, створення державою механізмів контролю за їх дотриманням;

забезпечення реалізації та захисту прав пацієнтів, посилення відповідальності за їх порушення;

розвиток страхової медицини, зокрема шляхом запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування та створення сприятливих умов для здійснення добровільного медичного страхування;

безоплатність екстреної медичної допомоги, її своєчасність, якість та пріоритетність;

доступність державної медичної допомоги на всій території України, незалежно від розташування та адміністративно-територіального статусу населеного пункту;

створення єдиного простору доступної для всіх верств населення медичної допомоги;

пріоритетність розвитку інституту лікаря загальної практики і сімейної медицини, як базовий напрям первинної лікувально-профілактичної допомоги населенню України;

забезпечення проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів з метою ранньої діагностики захворювань;

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню на територію України особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб;

запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, швидка локалізація та ліквідація їх спалахів та епідемій;

запобігання шкідливому впливу на стан здоров'я населення негативних факторів середовища життєдіяльності людини, створення сприятливих умов життєдіяльності людини;

своєчасне виявлення соціально небезпечних інфекційних хвороб та хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, та протидія поширенню таких хвороб;

посилення протидії шкідливим для здоров'я звичкам, зокрема, наркоманії, алкоголізму та тютюнокурінню, обмеження реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

економічне стимулювання дотримання громадянами корисного для здоров'я способу життя;

розвиток професійного самоврядування медичних та фармацевтичних працівників;

громадський контроль за діяльністю закладів охорони здоров'я та професійною діяльністю медичних та фармацевтичних працівників."

2) у частині першій статті 10 виключити абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос