Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (относительно государственных гарантий субъектам хозяйствования в применении ими регистраторов)

Проект закона Украины от 28.11.2014 № 1088
Дата рассмотрения: 28.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (щодо державних гарантій суб'єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:

1. У абзаці тринадцятому статті 2 після слів "суб'єкт господарювання, який" доповнити словами "є виробником або", після слів "організовує продаж," доповнити словами "передачу в оренду, лізинг,".

2. У статті 3:

у пункті 7:

абзац перший після слова "подавати" доповнити словами "дротовими або бездротовими каналами зв'язку", перед словами "пов'язану із застосуванням" доповнити словами "в електронному чи паперовому вигляді";

абзац другий та третій перед словами "повинні подавати" доповнити словами "за наявності технічної можливості";

пункти 8 та 12 виключити;

пункт 9 перед словами "щоденно друкувати" доповнити словами "в разі неподання інформації до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв'язку";

пункт 10 перед словами "друкувати або створювати" доповнити словами "в разі неподання інформації до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв'язку";

пункт 14 після слів "у встановленому" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,".

3. У статті 4:

пункт 2 доповнити словами "без пред'явлення документу, що посвідчує особу споживача;";

пункт 8 після слів "у встановленому" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,".

4. В абзаці першому статті 5 слова "але не більше 72 годин (7 робочих днів)" замінити словами "не більше 7 робочих днів".

5. Статті 6, 10 та 11 виключити.

6. Статтю 12 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі виключення з Державного реєстру моделей реєстраторів розрахункових операцій, які раніше пройшли первинну реєстрацію та застосовувалися у суб'єкта господарювання, їх подальша експлуатація у суб'єкта господарювання може здійснюватися до закінчення нормативного терміну їх служби.".

7. У абзаці третьому статті 13 слова "власні" та "власних" виключити.

8. У статті 14:

пункт 1 доповнити словами ", затвердженого Кабінетом Міністрів України";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"4) у разі незабезпечення ремонту реєстратора розрахункових операцій протягом шести робочих днів, на сьомий день з дня прийняття в ремонт, ввести в експлуатацію суб'єкта господарювання власний резервний реєстратор розрахункових операцій з фіскальними функціями;

5) забезпечувати заміну, введення в експлуатацію та обслуговування нового реєстратора розрахункових операцій суб'єкту господарювання в разі псування реєстратора розрахункових операцій до закінчення його терміну експлуатації або вилучення його з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.".

9. Пункти 4 та 5 статті 17 доповнити словами ", якщо звітність не подається по дротових або бездротових каналах зв'язку;".

10. Доповнити статтею 171 такого змісту:

"Стаття 171. Відповідальність виробників, постачальників та сервісних центрів, що здійснюють їх обслуговування

За порушення вимог цього Закону до виробника, постачальника, центра сервісного обслуговування, за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) у разі реалізації виробником або постачальником реєстратора розрахункових операцій або модему з конструктивними та/або технічними недоліками, що унеможливлюють, ускладнюють їх використання за функціональним призначенням - п'ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

2) у разі порушення постачальником умов, визначених в угоді з суб'єктом господарювання про продаж, оренду, лізинг або надання технічного обслуговування і здійснення ремонту реєстраторів розрахункових операцій - сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

3) у разі невиконання центром сервісного обслуговування:

- пункту другого статті 14 цього Закону - п'ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- пунктів першого, третього - п'ятого статті 14 цього Закону - сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян.".

11. Доповнити статтею 30 такого змісту:

"Стаття 30. Забезпечення обліку розрахункових операцій реєстраторами

Вартість реєстраторів розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, придбаних суб'єктом господарювання для виконання цього Закону, зараховується цьому суб'єкту господарювання в якості сплати чинних чи майбутніх податкових зобов'язань в повному обсязі.

Зарахування витрачених коштів на придбання модемів або реєстраторів розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, суб'єктам господарювання проводиться на підставі документів, які підтверджують їх походження і вартість, у порядок і спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.".

12. Пункт 4 Прикінцевих положень доповнити абзацом такого змісту:

"відповідно до статті 30 цього Закону у місячний термін розробити та затвердити Порядок та механізм зарахування коштів, витрачених суб'єктами господарювання на придбання модемів або реєстраторів розрахункових операцій, в якості сплати податкових зобов'язань.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос