Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены привилегий в пенсионном обеспечении

Проект закона Украины от 28.11.2014 № 1087
Дата рассмотрения: 16.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні

З метою запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні, існування яких суперечить положенню частини другої статті 24 Конституції України, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину дванадцяту статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст. 17 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"12. Пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".".

2. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529 із наступними змінами):

1) статтю 141 викласти у такій редакції:

"Стаття 141. Пенсія суддів у відставці

1. Пенсійне забезпечення суддів у відставці здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".";

2) частину другу статті 142 виключити.

3. Статтю 86 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури

1. Пенсійне забезпечення прокурорів здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".".

4. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490 із наступними змінами):

1) текст статті 37 викласти у такій редакції:

"Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".";

2) статтю 371 виключити.

5. Текст статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".".

6. Текст статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України 1992, N 12, ст. 165 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У разі виходу на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, не менше:

12,5 року - для чоловіків;

10 років - для жінок.

Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки наукової молоді - стипендії для молодих учених відповідно до законодавства. Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, для створення умов для провадження наукової діяльності надається в установленому законодавством порядку додаткова жила площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів. Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.

Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних) працівників (за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, президіями Національної та національних галузевих академій наук) науковими організаціями та установами можуть надаватися службові жилі приміщення.".

7. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175 із наступними змінами):

1) частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".";

2) частини десяту, дванадцяту - чотирнадцяту виключити.

8. Статтю 40 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Стаття 40. Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби

Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".".

9. Частину першу статті 57 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"1. Пенсійне забезпечення членів Кабінету Міністрів України здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".".

10. Частину сьому статті 22 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"7. Пенсійне забезпечення державних службовців та інших працівників Національного бюро здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Інші питання соціального захисту державних службовців та інших працівників Національного бюро регулюються законодавством про працю і державну службу.".

11. Статтю 15 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 із наступними змінами) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Пенсійне забезпечення членів та працівників апарату Національного агентства здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".".

12. Статтю 1.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283 із наступними змінами) доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Пенсійне забезпечення помічників-консультантів народного депутата України здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".".

У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Пенсії, які були призначені до набрання чинності цим Законом та обчислені відповідно до норм законів України "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус суддів", "Про прокуратуру", "Про державну службу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про дипломатичну службу", "Про Кабінет Міністрів України", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про запобігання корупції", постанови Верховної Ради України "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", а також відповідно до нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що стосуються призначення або обчислення пенсій певним категоріям осіб відповідно до норм Закону України "Про державну службу", виплачуються з 1 січня 2016 року у розмірі, обчисленому відповідно до норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос