Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно урегулирования отдельных вопросов налогообложения операций по реорганизации (созданию юридического лица) путем выделения)

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1074
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання окремих питань оподаткування операцій з реорганізації(створення юридичної особи) шляхом виділу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, NN 13-17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.269 наступного змісту:

"14.1.269. виділ - у значенні, визначеному Цивільним кодексом України та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".".

2. У підпункті 98.1.4 пункту 98.1 статті 98:

слово "виділення" замінити словом "виділ";

слова "передача частини майна платника податків, що реорганізується, до статутних фондів інших платників податків в обмін на їх корпоративні права" замінити словами "перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків платника податків до одного або кількох створюваних нових платників податків".

3. У першому реченні пункту 98.3 статті 98, першому реченні другого абзацу підпункту 153.15.2 пункту 153.15 статті 153, підпункті 1 пункту 154.6 статті 154, пункті 184.7 статті 184, першому абзаці підпункту 196.1.7 пункту 196.1 статті 196, третьому абзаці пункту 301.1 статті 301, пункті 301.4 статті 301, шостому абзаці пункту 308.4 статті 308, останньому абзаці підпункту 1.4 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX слово "виділення" замінити словом "виділу";

4. Пункт 153.15 статті 153 доповнити підпунктом 153.15.3 наступного змісту:

"153.15.3. Не включається до складу доходу платника податку, який утворився внаслідок виділу, сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних та нематеріальних активів, отриманих від юридичної особи, з якої був здійснений виділ.

Не включається до складу доходу платника податку, з якого був здійснений виділ, сума кредиторської заборгованості(зобов'язань перед іншими особами), переданої юридичній особі, яка утворилася внаслідок виділу.

Об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, отримані платником податків, який утворився внаслідок виділу, від юридичної особи, з якої був здійснений виділ, включаються до складу відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів такого платника податків, який утворився внаслідок виділу, за балансовою вартістю на дату затвердження розподільчого балансу та підлягають амортизації в порядку, визначеному цим Кодексом.

Собівартість запасів, отриманих платником податків, який утворився внаслідок виділу, від юридичної особи, з якої був здійснений виділ, включається до складу собівартості запасів такого платника податків, який утворився внаслідок виділу, на дату затвердження розподільчого балансу.

У разі переходу за розподільчим балансом землі як окремого об'єкта власності до платника податків, який утворився внаслідок виділу, витрати, понесені юридичною особою, з якої був здійснений виділ, та пов'язані з купівлею такого окремого об'єкта власності, вважаються витратами, понесеними таким платником податків, який утворився внаслідок виділу, для цілей статті 147 цього Кодексу.

У разі переходу за розподільчим балансом права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) до платника податків, який утворився внаслідок виділу, витрати на придбання такого права вимоги, понесені юридичною особою, з якої був здійснений виділ, вважаються витратами, понесеними таким платником податків, який утворився внаслідок виділу, для цілей пункту 153.5 статті 153 цього Кодексу.

У разі переходу за розподільчим балансом цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі до платника податків, який утворився внаслідок виділу, витрати, понесені у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі юридичною особою, з якої був здійснений виділ, вважаються витратами, понесеними таким платником податків, який утворився внаслідок виділу, для цілей пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу.

Від'ємне значення об'єкта оподаткування звітного періоду, що обліковувалось у платника податку, з якого був здійснений виділ, на дату затвердження розподільчого балансу, не передається за розподільчим балансом до складу витрат платника податку, який утворився внаслідок виділу. Зазначене положення також застосовується до суми від'ємного значення, що обліковується в особливому порядку відповідно до цього розділу у платника податку, з якого був здійснений виділ (від'ємне значення за операціями із цінними паперами, деривативами, правами вимоги тощо).

Склад витрат, передбачених цим підпунктом, та їх оцінка визначаються за даними та документами обліку юридичної особи, з якої був здійснений виділ, на дату затвердження розподільчого балансу.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос