Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности парламентской оппозиции

Проект закона Украины от 23.12.2014 № 1066-1
Дата рассмотрения: 23.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності парламентської опозиції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 14 - 17, ст. 133 із наступними змінами), такі зміни:

1) частину четверту статті 20 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

"9) питання, запропоновані парламентською опозицією у визначеному цим Регламентом порядку".

2) у статті 25:

а) частину першу викласти у новій редакції:

"1. Порядок денний пленарних засідань Верховної Ради на кожний день пленарного тижня готується Апаратом Верховної Ради на підставі затвердженого розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради з урахуванням передбаченої в ньому черговості та фактичного стану готовності кожного питання до розгляду Верховною Радою, а також з урахуванням письмових пропозицій парламентської опозиції. Письмові пропозиції парламентської опозиції, які мають містити реєстраційні номери та назви законопроектів (у тому числі й альтернативних) із зазначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи, доповідачів і співдоповідачів, а також інформацію про висновки головних комітетів з підготовки і попереднього розгляду таких законопроектів, подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше четверга, що передує пленарному тижню, на якому відповідно до частини третьої цієї статті вони будуть розглядатися";

б) частину третю доповнити новим реченням такого змісту:

"У дні проведення пленарних засідань щотижня у середу відводиться час для розгляду питань, підготовлених і запропонованих у визначеному цим Регламентом порядку парламентською опозицією".

3) доповнити главою 12 такого змісту:

"Глава 12. ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ

Стаття 61. Парламентська опозиція

1. Парламентська опозиція - добровільне депутатське об'єднання депутатських фракцій (депутатської фракції), депутатських груп (групи) у Верховній Раді України та (або) народних депутатів України, що не увійшли до коаліції депутатських фракцій, і які не погоджуються з офіційним політичним курсом коаліції депутатських фракцій і Кабінету Міністрів України та (або) способом його реалізації, здійснюють контроль за діяльністю коаліції депутатських фракцій і Кабінету Міністрів України, критикують їх діяльність і пропонують альтернативну програму розвитку України та шляхи її реалізації.

2. Опозиційна діяльність у Верховній Раді України - діяльність парламентської опозиції у Верховній Раді України, спрямована на контроль за діяльністю коаліції депутатських фракцій і Кабінету Міністрів України, критику їх діяльності, пропонування програми розвитку України та шляхів її реалізації.

3. Рішення про вступ в парламентську опозицію приймається депутатською фракцією (групою), народним депутатом України у будь-який час впродовж терміну повноважень Верховної Ради України відповідного скликання. Рішення про вступ в парламентську опозицію оформлюється заявою.

4. Заяви депутатських фракцій (груп), народних депутатів України про вступ в парламентську опозицію з особистими підписами народних депутатів України подаються до Апарату Верховної Ради України.

5. Парламентська опозиція вважається утвореною з моменту офіційного оголошення заяв депутатських фракцій (груп), народних депутатів України про вступ в парламентську опозицію головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після отримання Апаратом Верховної Ради України документів, передбачених частиною четвертою цієї статті.

6. Персональний склад парламентської опозиції публікується в газеті "Голос України".

7. Парламентська опозиція зобов'язана представити на засідання Верховної Ради України та опублікувати у газеті "Голос України" свою Програму розвитку України, альтернативну Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій Верховною Радою України.

8. Парламентська опозиція приймає рішення шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу.

9. Порядок внутрішньої організаційної діяльності парламентської опозиції визначається Регламентом діяльності парламентської опозиції, який ухвалюється не менш як двома третинами голосів від її складу.

10. Діяльність парламентської опозиції припиняється у разі:

1) прийняття нею рішення про припинення опозиційної діяльності;

2) припинення повноважень Верховної Ради України відповідного скликання.

11. Рішення про припинення опозиційної діяльності парламентської опозиції офіційно оголошується головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після його отримання Апаратом Верховної Ради України.

12. Інформація про припинення діяльності парламентської опозиції у випадку, передбаченому пунктом 1 частини десятої цієї статті, публікується в газеті "Голос України".

13. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини десятої цієї статті, опозиційна діяльність парламентської опозиції вважається припиненою одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України відповідного скликання без оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради України та без опублікування у газеті "Голос України".

14. Припинення діяльності парламентської опозиції не виключає можливості утворення нової парламентської опозиції в порядку, встановленому цим Регламентом.

Стаття 62. Права парламентської опозиції

1. Парламентська опозиція має право на:

1) представництво у керівництві Верховної Ради України та її органах;

2) участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю коаліції депутатських фракцій, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення парламентського контролю;

3) подання пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України;

4) утворення парламентського опозиційного уряду, інших допоміжних органів у порядку, встановленому статтею 64 цього Регламенту.

2. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради України має право:

1) на виступ тривалістю до 5 хвилин на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо порядку денного;

2) на заяву:

один раз протягом чергової сесії Верховної Ради України тривалістю до 30 хвилин про ставлення парламентської опозиції до офіційного курсу коаліції депутатських фракцій та Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади та їх посадових осіб;

один раз протягом позачергової сесії Верховної Ради України тривалістю до 15 хвилин з питань порядку денного позачергової сесії Верховної Ради України;

3) на внесення пропозицій щодо формування порядку денного Верховної Ради України;

4) на формування порядку денного сесійного засідання Верховної Ради України ("День опозиції") в порядку визначеному частиною третьою статті 25 цього Регламенту;

5) на щорічну доповідь про результати здійснення нею парламентського контролю на пленарному засіданні Верховної Ради України тривалістю не менш як 1 годину;

3. Парламентська опозиція має право на співдоповідь під час розгляду Верховною Радою України питання про:

1) засади внутрішньої і зовнішньої політики України;

2) проект закону про Державний бюджет України та про стан виконання Державного бюджету України;

3) Програму діяльності Кабінету Міністрів України;

4) звіт Кабінету Міністрів України;

5) відповідальність Кабінету Міністрів України відповідно до статті 87 Конституції України;

6) проект загальнодержавної програми економічного, науково - технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

7) усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до статті 111 Конституції України;

8) висловлення недовіри Генеральному прокурору України;

9) щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

10) щорічний звіт Рахункової палати України;

11) щорічний звіт Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Стаття 63. Право парламентської опозиції на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів

1. Парламентська опозиція має право на заміщення народними депутатами України, що входять до її складу, посад голів комітетів Верховної Ради України:

а) з питань свободи слова та інформаційної політики;

б) з питань запобігання та протидії корупції;

в) з питань бюджетної політики;

г) з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України;

) у закордонних справах;

д) з питань правової політики та правосуддя.

2. Парламентській опозиції гарантується право на заміщення народним депутатом України, який входять до її складу, посади Першого заступника Голови Верховної Ради України.

3. Кандидатури на відповідні посади вносяться парламентською опозицією.

4. Заміщення інших керівних посад у Верховній Раді України окрім, визначених частинами першою, другою цієї статті, здійснюється парламентською опозицією з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України відповідно до вимог цього Регламенту.

5. Кандидатури на посади, визначені частинами першою, другою цієї статті вносяться парламентською опозицією протягом місяця з дня її утворення.

5. Народний депутат України, призначений на посаду у порядку визначеному частинами першою, другою цієї статті, звільняється з цієї посади Верховною Радою України за поданням парламентської опозиції, з одночасним призначенням Верховною Радою України на цю посаду за поданням парламентської опозиції іншого народного депутата України, що входить до складу парламентської опозиції.

Стаття 64. Право парламентської опозиції на утворення опозиційного уряду, секретаріату парламентської опозиції, інших допоміжних органів

1. Парламентська опозиція може утворювати опозиційний уряд. Його кількісний та персональний склад визначається учасниками парламентської опозиції відповідно до Регламенту діяльності парламентської опозиції або шляхом голосування більшістю голосів від складу парламентської опозиції за відповідну кандидатуру.

2. Опозиційний уряд:

1) здійснює постійний моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, їх посадових осіб;

2) бере участь у здійсненні контролю за розробкою проекту закону про Державний бюджет України та за виконанням Державного бюджету України в межах парламентського контролю;

3) готує матеріали для доповідей (співдоповідей) від парламентської опозиції з питань, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, а також матеріали з цих питань для використання народними депутатами України при їх обговоренні у Верховній Раді України, виступах перед виборцями, поширення у засобах масової інформації в порядку, встановленому законом;

4) готує альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету Міністрів України та подає їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

5) готує програму своєї діяльності, яка затверджується парламентською опозицією;

6) розробляє альтернативні законодавчі пропозиції, які вносяться на розгляд Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи;

7) виконує інші доручення парламентської опозиції.

3. Очолює опозиційний уряд Голова, який призначається рішенням парламентської опозиції.

4. Голова та члени опозиційного уряду працюють в опозиційному уряді на громадських засадах.

5. Для підготовки законопроектів і попереднього розгляду визначених парламентською опозицією питань створюється секретаріат парламентської опозиції у порядку, встановленому для створення секретаріатів депутатських фракцій (груп).

6. Парламентська опозиція має право утворювати інші допоміжні органи, які діють на громадських засадах".

4) частину першу статті 79 викласти у такій редакції:

"1. Верховна Рада обирає на строк її повноважень Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України з числа народних депутатів. Кандидатура на посаду Першого заступника Голови Верховної Ради України вноситься парламентською опозицією. Кандидатура на посаду заступника Голови Верховної Ради України вноситься в порядку, передбаченому для внесення кандидатури на посаду Голови Верховної Ради України (стаття 74 цього Регламенту)".

5) частину четверту статті 81 доповнити новим реченням такого змісту:

"Парламентська опозиція має право на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів відповідно до вимог статті 63 та глави 16 цього Регламенту".

6) частину першу та третю статті 82 після слів: "депутатських фракцій (депутатських груп)" доповнити словами: "парламентської опозиції".

7) частину сьому статті 83 після слів: "депутатських фракцій (депутатських груп)" доповнити словами: "парламентської опозиції".

8) частину третю статті 162 після слів: "до предмета відання якого належать питання бюджету" доповнити словами: "Голова парламентської опозиції або уповноважений представник парламентської опозиції".

9) у статті 208:

а) частину першу доповнити новим реченням такого змісту:

"Парламентська опозиція вносить пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду:

а) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

б) трьох суддів Конституційного Суду України;

в) Голови Рахункової палати;

г) одного члена Вищої Ради юстиції".

б) частину другу після слів: "зазначені у частині першій цієї статті" доповнити словами та знаками: "(окрім, посад визначених пунктами "а" - "г")".

10) статтю 210 доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Верховна Рада України призначає чотири члени Ради Національного банку України, двох членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, заступника та секретаря Рахункової палати та чотирьох головних контролерів Рахункової палати за пропозицією парламентської опозиції". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

11) частину третю статті 213 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3) співдоповідь Голови парламентської опозиції або уповноваженого представника парламентської опозиції - до 10 хвилин".

У зв'язку з цим пункти 3 та 4 вважати відповідно пунктами 4 та 5.

12) у статті 229:

а) у частині третій після слів: "депутатські фракції (депутатські групи)" доповнити словами: "які не входять до складу коаліції";

б) у пункті 1 частини четвертої після слів: "депутатських фракцій (депутатських груп)" доповнити словами: "які не входять до складу коаліції";

в) частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Депутатська фракція (депутатська група), яка не входить до складу коаліції, може заздалегідь письмово повідомити членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено. Письмові запитання від депутатських фракцій (депутатських груп), які не входять до складу коаліції, подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше 14 години вівторка, що передує дню проведення "години запитань до Уряду". Якщо на такий вівторок припадає святковий або інший неробочий день, письмові запитання від депутатських фракцій (депутатських груп), які не входять до складу коаліції, подаються до 14 години першого наступного робочого дня".

г) частину сьому після слів "депутатськими фракціями (депутатськими групами)" доповнити словами "які не входять до складу коаліції".

13) у статті 230:

а) частину другу, четверту, п'яту, сьому після слів "представників депутатських фракцій (депутатських груп)" доповнити словами "які не входять до складу коаліції";

б) частину третю після слів "депутатська фракція (депутатська група)" доповнити словами "яка не входить до складу коаліції";

в) частину шосту після слів "представникам депутатських фракцій (депутатських груп)" доповнити словами "які не входять до складу коаліції".

II. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У статті 10 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 43, ст. 212):

а) частину першу викласти у новій редакції:

"Голова, заступник та секретар Рахункової палати та чотири головні контролери призначаються Верховною Радою України за пропозицією парламентської опозиції, а перший заступник Голови Рахункової палати та п'ять головних контролерів призначаються Верховною Радою України за пропозицією коаліції депутатських фракцій. Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України терміном на 7 років з правом призначення на другий термін. Призначення Голови Рахункової палати проводиться таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Кандидат на посаду Голови Рахункової палати вважається призначеним, якщо за результатами таємного голосування він отримав більшість голосів від конституційного складу Верховної Ради України";

б) у частині шостій слова "за поданням Голови Рахункової палати" виключити;

2) У статті 8 Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146) частину другу викласти у такій редакції:

"Верховною Радою України призначаються два члени Вищої Ради юстиції за пропозицією коаліції депутатських фракцій та один член за пропозицією парламентської опозиції";

3) частину шосту статті 10 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351) викласти в такій редакції:

"Верховна Рада України призначає три члени Ради Національного банку України за пропозицією коаліції депутатських фракцій та чотири члени Ради Національного банку України за пропозицією парламентської опозиції шляхом прийняття відповідної постанови";

4) частину другу статті 5 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 15, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155) викласти у такій редакції:

"2. Протягом трьох днів з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, призначеного (призначених) Верховною Радою України, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, оприлюднює через засоби масової інформації та направляє депутатським фракціям і групам у Верховній Раді України оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради. Пропозиції щодо кандидатур приймаються зазначеним комітетом протягом 21 дня з дня оприлюднення оголошення. Суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є парламентська опозиція та коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України та/або всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації. При цьому, парламентська опозиція має право на подання двох із чотирьох кандидатур на посаду членів Національної ради, що призначаються Верховною Радою України";

5) частину другу статті 7 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272) викласти у такій редакції:

"Верховна Рада України призначає шість суддів Конституційного Суду України, з них три за пропозицією від коаліції депутатських фракцій та три за пропозицією - парламентської опозиції. Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому порядку";

6) статтю 6 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) викласти у такій редакції:

"Стаття 6. Порядок висування кандидатури на посаду Уповноваженого

Парламентська опозиція вносить пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду Уповноваженого. Відповідний комітет Верховної Ради України за результатами спеціальної перевірки, передбаченої статтею 5 цього Закону, подає Верховній Раді України свої висновки щодо кандидата на посаду Уповноваженого, відповідності його вимогам, передбаченим цим Законом, та про відсутність причин, які б перешкоджали зайняттю ним цієї посади.

Висування кандидатури для призначення на посаду Уповноваженого здійснюється у двадцятиденний строк з наступного дня після:

1) набрання чинності цим Законом;

2) закінчення строку, на який було призначено Уповноваженого, або припинення його повноважень чи звільнення;

3) оголошення результатів голосування, якщо Уповноваженого не було призначено.

Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України бюлетенями для таємного голосування, але не раніш як через десять днів і не пізніше ніж через двадцять днів після закінчення строку для висування кандидата.

Рішення про призначення на посаду Уповноваженого приймається більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, про що приймається постанова".

7) У Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 17, ст. 146):

а) частину другу після слів: "пропозицій депутатських фракцій" доповнити словами: "парламентської опозиції";

б) частину сьому після слів: "погоджена з відповідною фракцією" доповнити словами: "парламентською опозицією".

8) Частину п'яту статті 46 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) доповнити новим абзацом такого змісту:

"Голова опозиційного уряду має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України. У разі участі Голови опозиційного уряду на засіданні Кабінету Міністрів України, він має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин. Якщо парламентською опозицією не створено опозиційний уряд, право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України надається уповноваженому представнику парламентської опозиції, який має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом з метою виділення коштів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Повноваження посадових осіб, що зазначені в пунктах 1 - 6 розділу II цього Закону, та які були обранні на ці посади до набрання чинності цим Законом, припиняються з дня набрання чинності цим Законом. Зазначені посадові особи можуть продовжувати тимчасово виконувати свої обов'язки на цих посадах до здійснення відповідних призначень Верховною Радою України.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос