Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" (относительно обеспечения прав парламентской оппозиции)

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1066
Дата рассмотрения: 09.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо забезпечення прав парламентської опозиції)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 N 1861-VI:

1. До частини четвертої статті 20 включити пункт 9 у такій редакції:

"питання, запропоновані Радою парламентської опозиції або депутатськими фракціями (депутатськими групами), які увійшли до складу парламентської опозиції у визначеному цим Регламентом".

2. Частину першу статті 25 викласти у такій редакції:

"Порядок денний пленарних засідань Верховної Ради на кожний день пленарного тижня готується Апаратом Верховної Ради на підставі затвердженого розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради з урахуванням передбаченої в ньому черговості та фактичного стану готовності кожного питання до розгляду Верховною Радою. При формуванні порядку денного обов'язковими до включення є питання подані Радою парламентської опозиції. У випадку подання Радою парламентської опозиції пропозицій щодо питань, які пов'язані з питаннями, що надійшли від інших депутатських фракцій (депутатських груп) представнику парламентської опозиції обов'язково надається право виступу з цього питання при обговоренні".

3. Доповнити новою главою 12 у такій редакції:

"Глава 12. ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ

Стаття 61. Порядок формування парламентської опозиції

1. Парламентська опозиція може бути сформована депутатською фракцією, що не ввійшла до складу парламентської більшості. Право формування парламентської опозиції належить найчисельнішій депутатській фракції Верховної Ради відповідного скликання станом на дату першого засідання Верховної Ради. Рішення про утворення парламентської опозиції приймається депутатською фракцією, у будь-який час впродовж терміну повноважень Верховної Ради відповідного скликання.

2. Рішення про утворення парламентської опозиції оформлюється заявою, яка підписується головою депутатської фракції на основі рішення, прийнятого в установленому законом порядку.

3. Парламентська опозиція вважається утвореною з моменту офіційного оголошення заяви про утворення парламентської опозиції головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. Підставою для оголошення заяви є подання до Апарату Верховної Ради заяви про утворення парламентської опозиції.

4. Після утворення парламентської опозиції до неї можуть долучатися інші депутатські фракції (групи), народні депутати. Заява про входження до парламентської опозиції обов'язково має бути погоджена Радою парламентської опозиції. До заяви депутатської фракції (групи) обов'язково додаються документи, що підтверджують рішення про входження до парламентської опозиції.

5. Персональний склад парламентської опозиції публікується у газеті "Голос України" не пізніш як через чотири дні після офіційного оголошення про її утворення.

Стаття 62. Порядок припинення діяльності парламентської опозиції

1. Парламентська опозиція вважається такою, що припинила свою діяльність, у випадку:

1) припинення повноважень Верховної Ради відповідного скликання;

2) утворенням іншої парламентської опозиції у порядку, встановленому частиною другою статті 61 Регламенту Верховної Ради;

3) офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради прийнятого парламентською опозицією рішення про припинення своєї діяльності;

4) розпуску депутатської фракції, яка утворила парламентську опозицію.

2. Вихід народного депутата зі складу парламентської опозиції здійснюється за його особистою заявою, про що оголошується головуючим на наступному після дня реєстрації такої заяви пленарному засіданні Верховної Ради. Рішення про дальше перебування народного депутата, який вийшов зі складу парламентської опозиції, у відповідній депутатській фракції (групі) приймається відповідно до Регламенту Верховної Ради.

3. Депутатська фракція (група), яка долучилася до складу парламентської опозиції, може бути виключена з її складу за рішенням Ради парламентської опозиції, прийнятим більшістю голосів. Рішення про виключення зі складу парламентської опозиції народного депутата приймається більшістю голосів Ради парламентської опозиції.

4. Депутатська фракція (група), що долучилася до складу парламентської опозиції, може прийняти рішення про вихід зі складу парламентської опозиції.

5. Повідомлення про припинення діяльності парламентської опозиції публікується в газеті "Голос України" не пізніше як через чотири дні після офіційного оголошення про припинення її діяльності.

Стаття 63. Організаційно-правові засади діяльності парламентської опозиції

1. Керівним органом парламентської опозиції є Рада парламентської опозиції. До складу Ради парламентської опозиції входить голова фракції, що утворила парламентську опозицію, голови депутатських фракцій (груп), що долучилися до парламентської опозиції.

2. Мінімальний кількісний склад Ради парламентської опозиції складає три особи. У випадку утворення парламентської опозиції лише однією депутатською фракцією до складу Ради парламентської опозиції входять голова депутатської фракції та два члени, обрані складом депутатської фракції, яка утворила парламентську опозицію.

3. Рада парламентської опозиції уповноважена приймати заяви, звернення та пропозиції, які підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Верховної Ради у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради. Документи, прийняті Радою парламентської опозиції, вважаються ухваленими у разі їх підписання більшістю народних депутатів, що входять до складу Ради парламентської опозиції.

4. Порядок організації та координації роботи парламентської опозиції може визначатися Угодою про парламентську опозицію. Угодою про парламентську опозицію визначається порядок утворення та функціонування опозиційного уряду.

Стаття 64. Порядок утворення та функціонування опозиційного уряду

1. Рада парламентської опозиції може утворювати опозиційний уряд. Його кількісний та персональний склад визначається Радою парламентської опозиції відповідно до порядку організації діяльності опозиції.

2. Опозиційний уряд:

1) здійснює постійний моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, їх посадових осіб;

2) здійснює контроль за розробкою проекту Державного бюджету України та за виконанням Державного бюджету України в межах парламентського контролю;

3) готує матеріали для доповідей (співдоповідей) від парламентської опозиції з питань, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, а також матеріали з цих питань для використання народними депутатами України при їх обговоренні у Верховній Раді України, виступах перед виборцями, поширення у засобах масової інформації в порядку, встановленому законом;

4) готує альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету Міністрів України та подає їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

5) готує програму своєї діяльності, яка затверджується парламентською опозицією;

6) розробляє альтернативні законодавчі пропозиції, які вносяться на розгляд Верховної Ради України суб'єктами законодавчої ініціативи;

7) виконує інші доручення парламентської опозиції.

3. Очолює опозиційний уряд Голова, який призначається рішенням Ради парламентської опозиції. До складу опозиційного уряду входять міністри, які призначаються Радою парламентської опозиції з числа народних депутатів, що входять до складу парламентської опозиції та інших громадян України.

4. Голова та члени опозиційного уряду працюють в опозиційному уряді на громадських засадах.

Стаття 65. Право парламентської опозиції на представництво у керівництві Верховної Ради та її органів

1. Парламентській опозиції надається право на представництво у керівництві Верховної Ради та її органів, зокрема на посадах:

1) Першого заступника Голови Верховної Ради;

2) голів комітетів, до предметів відання яких віднесені питання бюджету, організації і діяльності Верховної Ради України та її органів, свободи слова та інформації; свободи совісті, соціальної політики, охорони здоров'я, науки та освіти, судочинства, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, прав людини та національних меншин, діяльності державних монополій, національних акціонерних компаній, управління державними корпоративними правами.

3) перших заступників голів у комітетах, посади голів у яких належать до квоти парламентської більшості.

2. Кандидатури на посади голів комітетів, зазначених у частині першій цієї статті, вносяться на розгляд Верховної Ради України Радою парламентської опозиції. Рада парламентської опозиції має право внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про переобрання голови комітету Верховної Ради України, обраного від парламентської опозиції, якщо особа, яка займає цю посаду, вийшла зі складу парламентської опозиції.

Особи, обрані на посади голів комітетів Верховної Ради України від парламентської опозиції, в разі припинення її діяльності зберігають свої посади до сформування нової парламентської опозиції.

Народні депутати України - члени парламентської опозиції можуть займати у Верховній Раді України також інші керівні посади за умови їх обрання на ці посади у порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 66. Права парламентської опозиції на розгляд питання Верховною Радою

Парламентська опозиція має право:

1) вимагати скликання позачергової сесії Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

2) вимагати проведення додаткового пленарного засідання Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

3) на включення питань з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради позачергово без голосування до порядку денного сесії Верховної Ради, а також на включення підготовлених проектів законів, інших актів Верховної Ради без голосування до тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради.

Стаття 67. Права парламентської опозиції на пленарному засіданні Верховної Ради

1. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради має гарантоване право на виступ свого представника тривалістю до 5 хвилин при розгляді Верховною Радою таких питань:

1) про засади внутрішньої і зовнішньої політики України;

2) про програму діяльності Кабінету Міністрів України;

3) про стан виконання Державного бюджету України;

4) про відповідальність Кабінету Міністрів України;

5) про загальнодержавну програму економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони здоров'я.

2. Права, визначені частиною першою цієї статті, реалізуються на підставі письмової заяви, поданої головуючому на пленарному засіданні Радою парламентської опозиції, до початку розгляду відповідного питання порядку денного.

Стаття 68. Право парламентської опозиції на представництво в органах державної влади, керівництво яких призначається за квотою Верховної Ради

1. Парламентська опозиція має першочергове право на:

1) призначення Голови Рахункової палати;

2) призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

3) призначення не менш ніж одного представника до складу Ради Національного банку України;

4) призначення не менш ніж одного представника до складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

5) призначення не менш ніж одного представника до складу Конституційного Суду України;

6) призначення не менш ніж одного представника до Вищої Ради юстиції;

2. Кандидатури, зазначені у частині першій цієї статті, вносяться на розгляд Верховної Ради України Радою парламентської опозиції.

4) частину першу статті 79 викласти у такій редакції:

"Верховна Рада обирає на строк її повноважень Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України з числа народних депутатів. Кандидатура Першого заступника вноситься депутатською фракцією, що утворила парламентську опозицію. Кандидатура заступника вносяться в порядку, передбаченому для внесення кандидатури на посаду Голови Верховної Ради України (стаття 74 цього Регламенту).

5. Частину другу статті 208 викласти у такій редакції:

"Кандидатури на посади, зазначені у частині першій цієї статті, пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України та Рада парламентської опозиції з дотриманням вимог законів України "Про Рахункову палату", "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "Про Конституційний Суд України", "Про Вищу раду юстиції".

6. Частину четверту статті 227 доповнити такими словами:

"… та виступ представника парламентської опозиції".

7. Частину четверту статті 229 доповнити пунктом третім у такій редакції:

"запитання представника парламентської опозиції до членів Кабінету Міністрів України та відповіді на них - до 15 хвилин у межах часу, визначеного пунктом другим частини четвертої цієї статті".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос