Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основах функционирования рынка природного газа" (относительно содействия развитию конкуренции на рынке работ по присоединению к Единой газотранспортной системе Украины)

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1064
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (щодо сприяння розвитку конкуренції на ринку робіт з приєднання до Єдиної газотранспортної системи України)"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 48, ст. 566) такі зміни:

1) пункт 12 частини першої статті 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Замовник має право на власний розсуд обирати виконавця - суб'єкта підприємницької діяльності, який надає послуги з приєднання на підставі наявних дозволів та ліцензій.";

2) пункт 13-3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об'єктів газоспоживання замовника відповідної потужності для здійснення розподілу та транспортування газу.";

3) пункт 18-1 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"Приєднання - виконання комплексу робіт суб'єктами підприємницької діяльності, що мають відповідні дозволи та ліцензії, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності.";

4) пункт 18-2 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"Плата за приєднання - це вартість робіт, організаційних та технічних заходів з приєднання, яка розрахована на підставі проектно-кошторисної документації.";

5) частину першу статті 1 доповнити пунктами 27 - 29 такого змісту:

"27) складові ЄГТСУ - підземні сховища, магістральні газопроводи, газорозподільні мережі та інші технологічно і організаційно пов'язані об'єкти та споруди, які призначені для транспортування, розподілу та зберігання природного газу;

28) технічна експертиза - платна послуга для замовника (власника) системи газопостачання з проведення незалежної перевірки видів робіт з приєднання до ЄГТСУ на відповідність діючим стандартам, нормам та правилам;

29) організаційні та технічні заходи - підготовка умов та створення засобів для транспортування та розподілу природного газу від точки врізання в ЄГТСУ до точки приєднання об'єкта замовника.";

6) частину четверту статті 7-1 доповнити абзацом такого змісту:

"Передача власниками складових ЄГТСУ у власність ГП, ГТП здійснюється в порядку, встановленому законами України, за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.";

7) абзац перший частини другої статті 7-2 викласти в такій редакції:

"Плата за приєднання формується на підставі проектно-кошторисної документації, складовими якої є весь комплекс робіт.";

8) абзац другий частини другої статті 7-2 - виключити;

9) абзац третій частини другої статті 7-2 доповнити реченням:

"У разі фінансування приєднання за рахунок коштів, отриманих як поворотна фінансова допомога замовника, проектно-кошторисна документація, якою визначена плата за приєднання об'єктів газопостачання замовника, в обов'язковому порядку проходить інвестиційну експертизу.";

10) абзац четвертий частини другої статті 7-2 викласти в такій редакції:

"Розроблення проектно-кошторисної документації, виконання вишукувальних та будівельно-монтажних робіт забезпечується замовником, а їх вартість є складовою частиною плати за приєднання. За бажанням замовника може бути проведена експертиза технічних умов на відповідність діючим стандартам, нормам та правилам.";

11) частину другу статті 7-2 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"У разі виконання робіт з приєднання кількома окремими виконавцями, замовник сплачує вартість робіт кожному суб'єкту підприємницької діяльності окремо, відповідно до виконаного обсягу робіт. Виконання робіт з приєднання здійснюється суб'єктами, що мають відповідні ліцензії та дозволи на виконання певного виду робіт на договірних засадах.";

12) абзац перший частини третьої статті 7-2 викласти в такій редакції:

"У випадку виконання ГП, ГТП замовлення на повний комплекс робіт з приєднання, кошти, отримані як плата за приєднання, та кошти, отримані як поворотна фінансова допомога, обліковуються окремо і використовуються ГП, ГТП виключно для будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) газових мереж, необхідних для створення можливості приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовників.";

13) абзац другий частини третьої статті 7-2 викласти в такій редакції:

"Кошти, залучені як поворотна фінансова допомога від замовників, повертаються замовникам відповідно до порядку фінансування послуг приєднання об'єктів замовника до газових мереж у строк до 3-х років. Джерелом повернення таких коштів є плата за приєднання замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу. У разі невиконання умов з повернення коштів протягом встановленого за договором приєднання строку, ГП, ГТП зобов'язане повернути замовнику кошти у строк до 6 місяців.";

14) частину другу статті 23 доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) порушення прав споживачів на вільний вибір виконавця робіт з приєднання споживачів до ЄГТСУ.";

15) частину другу статті 23 доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) порушення суб'єктами на ринку природного газу законодавства про економічну конкуренцію.".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дати опублікування.

2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України в місячний термін внести на затвердження Кабінетом Міністрі в України зміни до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, що передбачають, за бажанням замовника, проведення експертизи технічних умов на приєднання до Єдиної газотранспортної системи України.

3. Кабінету Міністрів України у 3-місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити:

прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос