Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и гарантирования деятельности обществ с ограниченной ответственностью)

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1048
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю)

Верховна Рада України постановляє:

І. 1. У Цивільному кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40-44, ст. 356) із змінами і доповненнями частину 3 статті 144 викласти в такій редакції:

"3. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Якщо учасники товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади у статутний капітал товариства у порядку визначеному законом або статутом, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про ліквідацію товариства;

Дані загальні збори учасників вважаються повноваженими при присутності на них учасників, що повністю або частково внесли свої вклади у статутний капітал товариства та володіють у сукупності більше як 50 відсотками голосів загальної кількості голосів учасників товариства, при цьому учасники даних загальних зборів учасників мають кількість голосів пропорційну розміру їх реальним (фактичним) вкладам відносно суми вартості всіх реальних (фактичних) вкладів у статутний капітал товариства.

Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку."

Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття."

2. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 49, ст. 682) із змінами і доповненнями:

1) частину 2 статті 52 викласти в такій редакції:

"Якщо учасники товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади у статутний капітал товариства у порядку визначеному законом або статутом, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про ліквідацію товариства;

Дані загальні збори учасників вважаються повноваженими при присутності на них учасників, що повністю або частково внесли свої вклади у статутний капітал товариства та володіють у сукупності більше як 50 відсотками голосів загальної кількості голосів учасників товариства, при цьому учасники даних загальних зборів учасників мають кількість голосів пропорційну розміру їх реальним (фактичним) вкладам відносно суми вартості всіх реальних (фактичних) вкладів у статутний капітал товариства.";

2) частину 7 статті 52 викласти в такій редакції:

"Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.";

3) частину 4 статті 58 викласти в такій редакції:

"Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі, крім випадків передбачених статтею 52 цього Закону.";

4) частину 1 статті 60 викласти в такій редакції:

"Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів, крім випадків передбачених статтею 52 цього Закону.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос