Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в статью 6 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" (относительно совершенствования законодательного регулирования вопроса осуществления регистрации места жительства лица по заявлению законного представителя)

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1045
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо вдосконалення законодавчого регулювання питання здійснення реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі Україні "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232) із змінами і доповненнями:

1. Абзац дванадцятий статті 6 викласти у такій редакції:

"Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється в разі наявності письмової згоди інших законних представників."

2. Статтю 6 після абзацу дванадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника без наявності письмової згоди інших законних представників здійснюється за погодженням з органом опіки та піклування. Орган опіки та піклування надає таке погодження або мотивовано відмовляє у його наданні протягом семи днів після дня надходження до органу опіки та піклування звернення законного представника з проханням надати погодження.

Реєстрація місця проживання дитини віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років за заявою законного представника в разі наявності письмової згоди дитини здійснюється без наявності письмової згоди інших законних представників та без погодження з органом опіки та піклування.

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється без наявності письмової згоди інших законних представників та без погодження з органом опіки та піклування, якщо це місце проживання визначено судовим рішенням, що набрало законної сили, або обов'язковим до виконання рішенням органу опіки та піклування.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос