Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" (относительно создания законодательных условий, направленных на недопущение уклонения заказчика от паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта)

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1044
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо створення законодавчих умов, направлених на недопущення ухилення замовника від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту)

Верховна Рада України постановляє:

І. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343) із змінами і доповненнями:

1) частину першу статті 34 доповнити новим пунктом 4) такого змісту:

"4) сплати в повному обсязі коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (крім випадків, коли будівництво об'єкту відповідно до частини 4 статті 40 цього Закону здійснюється без залучення замовника до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту).";

2) частину четверту статті 36 після слів "передбачений для її реєстрації" доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання будівельних робіт замовникові в разі, якщо до них станом на п'ятий робочий день з дня надходження декларації не надходило письмове повідомлення від органу місцевого самоврядування про те, що до місцевого бюджету надійшли в повному обсязі кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (крім випадків, коли будівництво об'єкту відповідно до частини 4 статті 40 цього Закону здійснюється без залучення замовника до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту).

Якщо до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю станом на день надходження декларації про початок виконання будівельних робіт не надходило письмове повідомлення від органу місцевого самоврядування про те, що до місцевого бюджету надійшли в повному обсязі кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, то інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у день отримання декларації звертається до органу місцевого самоврядування із запитом щодо надання інформації стосовно надходження до місцевого бюджету в повному обсязі коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (крім випадків, коли будівництво об'єкту відповідно до частини 4 статті 40 цього Закону здійснюється без залучення замовника до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту).";

3) частину четверту статті 37 викласти в такій редакції:

"4. Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт видається заявнику в письмовому вигляді з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є:

1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;

2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

4) не надходження (станом на десятий робочий день з дня реєстрації заяви, що подається для отримання дозволу) до органу державного архітектурно-будівельного контролю від органу місцевого самоврядування письмового повідомлення про те, що до місцевого бюджету надійшли в повному обсязі кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (крім випадків, коли будівництво об'єкту відповідно до частини 4 статті 40 цього Закону здійснюється без залучення замовника до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту).

Якщо до органу державного архітектурно-будівельного контролю станом на день реєстрації заяви, що подається для отримання дозволу, не надходило письмове повідомлення від органу місцевого самоврядування про те, що до місцевого бюджету надійшли в повному обсязі кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, то орган державного архітектурно-будівельного контролю у день отримання цієї заяви звертається до органу місцевого самоврядування із запитом щодо надання інформації стосовно надходження до місцевого бюджету в повному обсязі коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (крім випадків, коли будівництво об'єкту відповідно до частини 4 статті 40 цього Закону здійснюється без залучення замовника до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту).

Відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду.";

4) у частині третій статті 40, а також у абзацах першому та сьомому частини дев'ятої статті 40 слова "до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію" замінити на слова "до початку виконання будівельних робіт";

5) статтю 40 доповнити новою частиною 11 такого змісту:

"11. Орган місцевого самоврядування не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження до місцевого бюджету в повному обсязі коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту письмово повідомляє орган державного архітектурно-будівельного контролю про те, що до місцевого бюджету надійшли в повному обсязі кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Орган місцевого самоврядування письмово повідомляє орган державного архітектурно-будівельного контролю про надходження/не надходження до місцевого бюджету в повному обсязі коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не пізніше наступного дня після дня надходження від цього органу запиту щодо надання інформації стосовно надходження до місцевого бюджету в повному обсязі коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту."

ІІ. Перехідні та прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після дня його опублікування, крім пункту 2 розділу ІІ "Перехідні та прикінцеві положення", який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів після дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, у відповідність із цим Законом.

3. Якщо станом на день набрання чинності цим Законом замовник відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" отримав право виконувати будівельні роботи, то договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію (крім випадків, коли будівництво об'єкта відповідно до частини 4 статті 40 цього Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" здійснюється без залучення замовника до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту).

 

Голова Верховної Ради України

Опрос