Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога с валового дохода крупных предприятий для обеспечения обороноспособности Украины

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1029
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку з валового доходу великих підприємств для забезпечення обороноздатності України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Внести підпункт 9.1.19 пункту 9.1 статті 9 у такій редакції:

"9.1.19. Податок з валового доходу великих підприємств для забезпечення обороноздатності України".

2. Після Розділу XVIII-2 внести "Розділ XVIII-3. Податок з валового доходу великих підприємств для забезпечення обороноздатності України" у наступній редакції:

"РОЗДІЛ XVIII-3. ПОДАТОК З ВАЛОВОГО ДОХОДУ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ

Стаття 358. Платники податку

358.1. Платниками податку з валового доходу великих підприємств для забезпечення обороноздатності України є усі без виключення суб'єкти великого підприємництва України, означені суб'єктами великого підприємництва у статті 55 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144).

358.2. Реєстрація осіб як платників податку.

358.2.1. Реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб'єкта господарювання, що відповідає умовам пункту 358.1 статті 358 цього Кодексу здійснюється контролюючими органами на підставі звітності отриманої за попередній календарний рік.

358.2.2. Якщо особа, яка відповідно до пункту 358.1 статті 358 цього Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.

358.3. Порядок реєстрації платників податку

358.3.1. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.

358.3.2. У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше як за 20 днів до кінця календарного місяця, в якому здійснюватиметься оподаткування.

358.3.3. У разі добровільної реєстрації особи як платника податку, реєстраційна заява подається згідно з пунктом 183.7 цієї статті не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку.

358.3.4.У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

358.4. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, що не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за не нарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

358.5. У разі зміни платником податку місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого контролюючого органу зняття такого платника з обліку в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Стаття 359. Визначення об'єкта оподаткування

359.1. Об'єктом оподаткування є валовий дохід суб'єктів великого підприємництва визначених згідно пункту 358.1 статті 358 цього Кодексу.

Стаття 360. Дата виникнення податкових зобов'язань

360.1. Датою виникнення податкових зобов'язань є дата отримання доходу особою, яка є платником податку.

Стаття 361. База оподаткування

361.1 Базою оподаткування є вартісне вираження обсягу доходу платника податку отриманого протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

Стаття 362. Розмір ставки оподаткування

362.1. Ставка податку є єдиною і встановлюється у відсотках від бази оподаткування у розмірі 0,25 (нуль цілих, двадцять п'ять сотих) відсотка бази оподаткування.

Стаття 363. Порядок обчислення податку

363.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України визначається шляхом множення ставки податку на обсяг отриманого доходу за відповідний звітний (податковий) період.

Стаття 364. Звітний (податковий) період

364.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць.

Стаття 365. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом

365.1. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

365.2. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 365.1 цієї статті для подання податкової декларації.

365.3. Помилково та/або надміру сплачені суми податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос