Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О первоочередных мерах по защите социально уязвимых граждан от последствий финансово-экономического кризиса

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1022
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про першочергові заходи щодо захисту соціально вразливих громадян від наслідків фінансово-економічної кризи

Цей Закон визначає першочергові заходи, спрямовані на подолання наслідків фінансово-економічної кризи в Україні 2014 року для найбільш незахищених категорій населення України, а також спрямований на стабілізацію соціально-економічного стану та стимулювання інвестиційної діяльності в Донецькій та Луганських областях.

РОЗДІЛ I
ІНДЕКСАЦІЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 1. Індексація пенсій

1. Згідно з цією статтею індексуються пенсії громадян України, призначені відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в тому числі пенсії, які обчислені з урахуванням прожиткового мінімуму.

2. Не підлягають індексації пенсії, призначені відповідно до законів України, які визначають особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян.

3. Пенсійний фонд України здійснює перерахунок раніше призначених пенсій на індекс споживчих цін, який обчислюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики за 2014 рік, помножений на 2.

Стаття 2. Індексація заробітної плати

1. Згідно з цією статтею індексується оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

2. Зазначені в частині першій цієї статті доходи населення індексується з урахуванням індексу споживчих цін, який щомісячно обчислюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, помноженого на 2.

РОЗДІЛ II
МОРАТОРІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 3. Мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги

1. Соціально вразливі категорії населення, визначені в статті 4 цього Закону, сплачують житлово-комунальні послуги за цінами і тарифами, що були затверджені станом на 1 січня 2014 року.

2. Постачальники житлово-комунальних послуг здійснюють перерахунок сум, сплачених за житлово-комунальні послуги за підвищеними цінами і тарифами, та зараховують їх при сплаті за надані послуги в майбутніх періодах.

Стаття 4. Соціально вразливі категорії населення, на яких поширюється дія мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги

1. Дія мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги поширюється на:

1) пенсіонерів;

2) інвалідів;

3) сімей, в яких виховується дитина-інвалід;

4) сімей з дітьми, в яких виховуються 3 і більше дітей;

5) сімей, до складу яких входить інвалід;

6) малозабезпечених сімей.

Стаття 5. Термін дії мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги

1. Мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, встановлений цим Законом, запроваджується на невизначений термін.

2. Припинення дії мораторію може бути здійснене лише шляхом прийняття окремого закону.

Стаття 6. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

1. Сім'ї, які сплачують за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо суму, яка перевищує 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу сім'ї, мають право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2. Сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб, мають право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі, якщо оплата за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо перевищує 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

РОЗДІЛ III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОКРЕМІ ГРУПИ ТОВАРІВ

Стаття 7. Категорії соціально-значущих товарів, ціни на які підлягають державному регулюванню

1. Категорії соціально-значущих товарів, ціни на які підлягають державному регулюванню відповідно до цього Закону, визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. До соціально-значущих товарів включаються продукти харчування та лікарські засоби вітчизняного виробництва.

Стаття 8. Засоби державного регулювання цін на соціально-значущі товари

1. Кабінет Міністрів України встановлює фіксовані ціни на продукти харчування, віднесені до соціально-значущих товарів.

2. Фіксовані ціни на продукти харчування є обов'язковими для застосування суб'єктами господарювання всіх форм власності, які виробляють та/або здійснюють продаж (реалізацію) таких товарів кінцевому споживачеві (населенню) в мережі роздрібної торгівлі.

4. Фіксовані ціни на продукти харчування повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації), який не повинен перевищувати п'яти відсотків від суми витрат на виробництво і продаж (реалізацію) товарів).

4. Кабінет Міністрів України встановлює спеціальні відпускні ціни на лікарські засоби вітчизняного виробництва, віднесені до соціально-значущих товарів, для таких категорій населення:

1) пенсіонерів;

2) інвалідів;

3) ветеранів війни.

5. Спеціальні відпускні ціни на лікарські засоби вітчизняного виробництва є обов'язковими для застосування суб'єктами господарювання всіх форм власності, які здійснюють продаж (реалізацію) таких товарів кінцевому споживачеві (населенню) в мережі роздрібної торгівлі (аптеках та аптечних пунктах).

6. Особа, яка має право на придбання лікарських засобів вітчизняного виробництва за спеціальними відпускними цінами та бажає їх придбати, підтверджує свій статус шляхом пред'явлення посвідчення.

РОЗДІЛ IV
СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 9. Заходи щодо сприяння створенню нових робочих місць та стабілізації зайнятості у Донецькій та Луганській областях

1. Для забезпечення створення нових робочих місць на постраждалих територіях Донецької та Луганської областей визначаються пріоритетні напрямки економіки, діяльність в яких стимулюється шляхом надання цільової державної підтримки, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. До пріоритетних напрямків економіки відносяться:

виробництво будівельних матеріалів та реалізація різних інфраструктурних проектів, у тому числі пов'язаних із відбудовою зруйнованої інфраструктури;

приладо- та машинобудування, зорієнтоване на збирання готової продукції (автомобілі, автобуси, тролейбуси, обладнання, побутова техніка тощо), з урахуванням масштабного реформування профільних підприємств;

малий та середній бізнес виробничого спрямування;

виробництво та глибоке перероблення сільськогосподарської продукції;

переробка промислових та виробництво побутових матеріалів;

сфера послуг;

виробництво приладів з енергозбереження;

розвиток ІТ-технологій;

розвиток фармакології.

3. Обсяги коштів, що спрямовуються на цільову державну підтримку пріоритетних напрямків економіки у Донецькій та Луганській областях, щороку визначаються законом про Державний бюджет України, та не можуть бути меншими 1 відсотка видаткової частини Державного бюджету України.

Стаття 10. Заходи щодо сприяння зайнятості населення, що реалізуються Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

1. Особам з числа незайнятих, у тому числі зареєстрованих безробітних, та самозайнятих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття надається пільгове кредитування для започаткування підприємницької діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Районні центри зайнятості спільно з виконавчими органами місцевого самоврядування забезпечують гарантовану зайнятість протягом ста днів на рік для працездатних осіб, які бажають виконувати некваліфіковані види фізичної праці з оплатою у розмірі не менше встановленої законом мінімальної заробітної плати. Порядок забезпечення зайнятості таких осіб встановлюється Кабінетом Міністрів України. Витрати на створення таких робочих місць здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

РОЗДІЛ V
ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Стаття 11. Реєстр підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, створює та веде Реєстр підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати (Реєстр).

2. До Реєстру включаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, які відповідають хоча б одному із таких критеріїв:

1) мають заборгованість перед своїми працівниками, сума якої становить не менше 50000 гривень;

2) мають заборгованість перед своїми працівниками протягом 2 місяців підряд незалежно від суми заборгованості.

3. Відомості про керівників підприємств, включених до Реєстру, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

4. Положення про Реєстр затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Фінансовий аудит діяльності підприємств, включених до Реєстру

1. Стосовно підприємств, включених до Реєстру, проводиться фінансовий аудит їх діяльності.

2. План-графік проведення фінансового аудиту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, на строк не більше одного місяця, та має охоплювати всі підприємства, включені до Реєстру.

3. До проведення фінансового аудиту обов'язково залучаються представники центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. За результатами фінансового аудиту центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та відповідними правоохоронними органами вживаються заходи згідно із законодавством, направлені на погашення заборгованості із заробітної плати і притягнення винних осіб до відповідальності.

РОЗДІЛ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 21 із наступними змінами) такі зміни:

1) частину першу статті 3 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;";

2) статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 40 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 72 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

3) перше речення статті 123 викласти у такій редакції:

"Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини.";

4) доповнити закон розділом IV такого змісту:

"Розділ IV. ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ

Стаття 13. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за цим Законом має особа (один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, баба, дід або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Допомога по догляду за дитиною, призначена опікуну, вважається власністю дитини.

Стаття 14. Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною по день досягнення дитиною вказаного віку включно. Усиновлювачам та опікунам допомога призначається не раніше, ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Особам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, до їх працевлаштування допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки ліквідаційної комісії.

Особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Особам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки державної служби зайнятості.

У разі працевлаштування або виходу на роботу матері дитини або особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною, до закінчення строку догляду у режимі повного робочого часу зазначена допомога виплачується особі, яка продовжує догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особі, яка фактично доглядає за дитиною, здійснюється за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки матері дитини про те, що виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати).

Матерям, які мають дітей віком до трьох років і вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років призначається (виплачується) в повному розмірі.

Стаття 15. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 260 гривень.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими надається допомога."

3. Розділ III Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20-21, ст. 745 із наступними змінами) виключити.

4. Кабінету Міністрів України:

протягом семи днів з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", необхідних для реалізації цього Закону;

протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо створення спеціальної економічної зони із забезпеченням особливих умов для залучення інвестицій в економічний розвиток Донбасу;

протягом 15 днів з дня набрання чинності цим Законом відмінити раніше прийняті рішення щодо встановлення граничних розмірів і скорочення надбавок і доплат для працівників бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники бібліотек);

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос