Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления цен (тарифов)

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 919
Дата рассмотрения: 17.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 12 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2012 р., N 4, ст. 12) доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"встановлює ціни (тарифи) на електричну енергію, що відпускається населенню для побутових потреб, у тому числі диференційовані за обсягами спожитої електричної енергії та/або за групами споживачів".

2. Частину першу статті 3 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 26, ст. 349; 2012 р., N 7, ст. 53; 2014 р., N 22, ст. 781) після слів "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" доповнити словами "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання".

3. Частину третю статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 22, ст. 214) доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) встановлення:

цін на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів господарювання, визначених статтею 10 цього Закону;

роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, у тому числі диференційованих за обсягами спожитого природного газу та/або за групами споживачів;

граничних цін продажу природного газу для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного і соціального розвитку;

граничної ціни продажу природного газу, що використовується суб'єктами господарювання на об'єктах у сфері теплопостачання, у тому числі блочними (модульними) котельнями, установленими на дахах та прибудованими, для забезпечення населення опаленням і гарячим водопостачанням (за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води)".

4. У Законі України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 1920, ст. 190):

1) пункт 13 частини першої статті 1 після слів "органами виконавчої влади та" доповнити словами "державними колегіальними органами або", а після слів "відповідно до їх повноважень" словами "та компетенції";

2) частину першу статті 2 після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "органами, що здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій";

3) частину першу статті 5 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) погоджує рішення державних колегіальних органів про встановлення державних регульованих цін на визначені законом окремі товари суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, у розмірі, нижчому за економічно обґрунтований, з одночасним поданням на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік щодо джерел відшкодування різниці між державними регульованими та економічно обґрунтованими цінами";

4) у статті 8:

назву доповнити словами "та на суміжних ринках";

частину першу після слів "природних монополій" доповнити словами "та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках", а після слів "законодавства про природні монополії" словами "та інших законів України";

5) частину четверту статті 12 після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "державні колегіальні органи";

6) абзац перший частини першої статті 13 після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "державними колегіальними органами";

7) статтю 15 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Установлення державними колегіальними органами державних регульованих цін у розмірі, нижчому за економічно обґрунтований, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України з одночасним поданням на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік щодо джерел відшкодування різниці між державними регульованими та економічно обґрунтованими цінами".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

м. Київ
9 квітня 2015 року
N 330-VIII 

 

Опрос