Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О добровольном объединении территориальных общин

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 915
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про добровільне об'єднання територіальних громад

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.

Стаття 2. Принципи об'єднання територіальних громад

1. Об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) конституційності та законності;

2) добровільності;

3) економічної ефективності;

4) державної підтримки;

5) повсюдності місцевого самоврядування;

6) прозорості та відкритості.

Стаття 3. Суб'єкти об'єднання територіальних громад

1. Суб'єктами прийняття рішень у межах повноважень щодо добровільного об'єднання територіальних громад є:

1) територіальні громади сіл, селищ, міст;

2) сільська, селищна, міська рада;

3) сільський, селищний, міський голова;

4) районна, обласна рада;

5) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

6) обласна державна адміністрація;

7) Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

8) Кабінет Міністрів України;

9) Верховна Рада України.

2. Територіальна громада, утворена внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад навколо міста, є міською територіальною громадою, навколо селища - селищною, добровільне об'єднання територіальних громад сіл є сільською територіальною громадою.

Стаття 4. Основні умови добровільного об'єднання територіальних громад

1. Об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється за таких умов:

1) у складі територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад, не може перебувати інша територіальна громада;

2) межі територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад, визначаються по зовнішнім межам юрисдикції рад територіальних громад, що об'єдналися;

3) територіальна громада, утворена внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад, має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об'єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в територіальній громаді, утвореній внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад, не можуть бути нижчими, ніж до такого об'єднання.

2. Місцезнаходженням органів місцевого самоврядування територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад, визначається населений пункт (село, селище, місто), який має найбільш розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об'єднаної територіальної громади.

3. Об'єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів, як сільської чи міської місцевості.

4. Найменування об'єднаної територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), в якому знаходяться відповідні органи місцевого самоврядування.

Розділ II
ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 5. Ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад

1. Ініціаторами добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:

1) сільський, селищний, міський голова;

2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;

3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

2. Пропозиція щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:

1) перелік територіальних громад, що об'єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

2) визначення місцезнаходження органів місцевого самоврядування територіальної громади, що утворюється внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад, та її найменування.

3. Сільський, селищний, міський голова забезпечує протягом 30 днів з дня надходження пропозиції щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад її вивчення, а також проведення громадського обговорення, після чого така пропозиція подається до відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад

1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об'єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.

2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує протягом 30 днів з дня надходження пропозиції щодо добровільного об'єднання її вивчення, а також проведення громадського обговорення, після чого така пропозиція подається до відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.

3. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад сільські, селищні, міські голови відповідних територіальних громад спільним рішенням утворюють спільну робочу групу з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад та інформують про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію.

4. Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад.

Стаття 7. Вимоги до проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад

1. Проекти рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад повинні, зокрема, містити:

1) перелік територіальних громад, що об'єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

2) визначення місцезнаходження органів місцевого самоврядування територіальної громади, що утворюється внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад, та її найменування;

3) план організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад.

2. Сільські, селищні, міські голови забезпечують проведення громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня їх подання до відповідної сільської, селищної, міської ради.

За результатами громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад спільна робоча група протягом 10 днів готує їх остаточну редакцію.

Сільські, селищні, міські голови вносять питання про прийняття остаточної редакції проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад на розгляд сільських, селищних, міських рад.

Рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад приймається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня внесення відповідного питання на їх розгляд.

3. Порядок проведення громадського обговорення визначається сільською, селищною, міською радою.

4. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад у п'ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад готує відповідний висновок, який затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

6. У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об'єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об'єднання територіальних громад.

7. У разі встановлення невідповідності проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад Конституції та законам України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання у порядку, встановленому цим Законом.

8. У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішення про добровільне об'єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об'єднання територіальних громад на місцевому референдумі сільський, селищний, міський голова, в якій ініційовано питання про добровільне об'єднання територіальних громад звертається з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об'єднаної територіальної громади.

9. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада протягом 30 днів розглядає подання про утворення об'єднаної територіальної громади та приймає відповідне рішення.

10. Якщо до складу об'єднаної територіальної громади передбачається входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів у порядку, визначеному законом.

У цьому разі питання про утворення об'єднаної територіальної громади розглядається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішення Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів.

Стаття 8. Утворення об'єднаної територіальної громади

1. Органи місцевого самоврядування та сільські, селищні, міські голови територіальних громад, що об'єднуються, здійснюють свої повноваження до формування місцевої ради, її виконавчого органу та обрання сільського, селищного, міського голови територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада одночасно з прийняттям рішення про утворення об'єднаної територіальної громади призначає перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови.

3. Органи місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади є правонаступниками прав і обов'язків органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об'єдналися.

4. Бюджети територіальних громад, що об'єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду.

5. Бюджет об'єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Перспективного плану об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.

Стаття 9. Припинення органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об'єдналися, та повноважень їх посадових осіб

1. Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови територіальних громад, що об'єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою, зазначеними в статті 8 цього Закону.

2. Припинення органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об'єдналися, як юридичних осіб здійснює виконавчий орган новообраної сільської, селищної, міської ради, на який покладаються обов'язки ліквідаційної комісії відповідно до закону.

3. У період з дня набрання чинності рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об'єднаної територіальної громади до формування органів місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об'єктів комунальної власності територіальних громад, що об'єдналися, забороняється.

Розділ III
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 10. Форми державної підтримки об'єднання територіальних громад

1. Держава здійснює організаційну, методичну та фінансову підтримку об'єднання територіальних громад.

2. Організаційну підтримку та сприяння об'єднанню територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.

3. Методичне забезпечення об'єднання територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.

Стаття 11. Фінансова підтримка державою добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

1. Держава здійснює фінансову підтримку об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об'єднаній територіальній громаді коштів на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади, якщо межі територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання територіальних громад, повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.

2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об'єднаній територіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об'єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 серпня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.

3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об'єднаних територіальних громад пропорційно до площі об'єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об'єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.

5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об'єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Перспективний план об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

1. Перспективний план об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю територію Автономної Республіки Крим, області.

2. Методика формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Перспективний план об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст схвалюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.

2. Фінансова підтримка об'єднання територіальних громад відповідно до цього Закону здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом.

3. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) такі зміни:

1) частину першу статті 5 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"старосту".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Територіальні громади

1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

2. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об'єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.

3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об'єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об'єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом, якщо це не призведе до зменшення обсягу та зниження якості послуг, що надаються жителям територіальної громади органами місцевого самоврядування";

3) доповнити статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Староста

1. У селах, селищах, що входять до складу утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" територіальної громади, крім населеного пункту, в якому знаходяться органи місцевого самоврядування цієї територіальної громади, виконавчим комітетом відповідної сільської, селищної, міської ради на строк його повноважень призначається староста, який є представником виконавчого комітету ради у відповідному селі, селищі.

2. Староста виконує свої обов'язки за контрактом, укладеним між ним та сільським, селищним, міським головою. Контрактом визначаються обов'язки старости, оплата його праці, відповідальність сторін, умови розірвання контракту та інші умови за згодою сторін.

3. Староста:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програми, що здійснюються на території відповідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) здійснює інші обов'язки, визначені контрактом.

4. Типова форма контракту та рекомендовані розміри оплати праці старости встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Староста має право брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради з правом дорадчого голосу".

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос