Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" (относительно обеспечения исполнения судебных решений)

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 913
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (щодо забезпечення виконання судових рішень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 260):

1) у статті 4:

в частині першій після слів "та надсилає для опублікування" замінити словами такого змісту:

"розміщує на своєму офіційному веб-сайті та направляє для оприлюднення і постійного зберігання на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, а так само і опублікування";

пункт е) частини першої викласти у такій редакції:

"е) текст резолютивної частини Рішення";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. На зазначених у частині першій цієї статті офіційних веб-сайтах стислий виклад Рішення розміщується невідкладно після його отримання, а видання публікує стислий виклад Рішення у найближчому номері, який виходить від дати отримання Рішення";

2) у статті 6:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. З метою виконання заходів загального характеру Орган представництва здійснює переклад та опублікування повних текстів Рішень українською мовою спеціалізованим офіційним виданням у питаннях практики Суду";

частину четверту виключити;

3) у статті 8:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Виплата Стягувачеві відшкодування має бути здійснена у строк, передбачений у Рішенні або не пізніше ніж у тримісячний строк з моменту набуття Рішенням статусу остаточного";

в частині третій слова "одного місяця" замінити на слова "десяти робочих днів";

4) у статті 9:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування, виступає Орган представництва, який зобов'язаний протягом встановленого законом строку позовної давності з дня виплати стягувачеві відшкодування звернутися до суду з відповідним позовом";

5) у статті 12:

пункту а) частини першої слово "невідкладно" виключити;

пункту б) частини першої слово "наслідки" виключити;

пункту в) частини першої виключити;

пункту г) частини першої слова "про виконання" замінити на слова "про наслідки виконання" і вважати відповідно пунктом в);

6) у статті 18:

частини третю, четверту та п'яту виключити;

7) у статті 19:

частини першу, другу, третю та четверту виключити;

частини п'яту вважати відповідно частиною першою;

8) доповнити статтею 20 такого змісту:

"Забезпечення юридичної експертизи нормативно-правових актів

1.Орган представництва здійснює юридичну експертизу всіх законопроектів, а також підзаконних нормативних актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність Конвенції, за результатами чого готує спеціальний висновок.

2. Нездійснення передбаченої частиною першою цієї статті експертизи або наявність висновку про невідповідність підзаконного акта вимогам Конвенції є підставою для відмови в державній реєстрації відповідного підзаконного акта".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос