Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О молоке и молочных продуктах" относительно усиления борьбы с фальсификацией молочных продуктов

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 901
Дата рассмотрения: 02.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти" щодо посилення боротьби з фальсифікацією молочних продуктів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513, із наступними змінами:

1) статті 1 і 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виробник молока та молочної сировини - юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, особисте селянське господарство, фізична особа, яка утримує корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляє молоко і молочну сировину;

маркування - інформація про молоко, молочну сировину, молочні та молоковмісні продукти, нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів;

молоко сире - продукт нормальної секреції молочних залоз однієї або декількох здорових корів, овець, кіз, буйволиць, кобил, температура якого не перевищує 40° C і який не піддавався будь-якій обробці (далі - молоко);

молоковмісні продукти - харчові продукти, вироблені з молочної сировини з додаванням сировини немолочного походження, що замінює молочний жир не більше як на 50 відсотків, без заміни молочного білка та лактози, з додаванням або без додавання харчових добавок, та які сприймаються споживачем як продукти аналогічні молочним (заміняють молочні продукти);

молочна сировина - молоко, яке піддавалося попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також будь-які молочні продукти, що містять виключно складові молока (молочний жир, молочний білок, лактозу) і можуть бути використані у виробництві іншої продукції;

молочні продукти - продукти, одержані з молока або молочної сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складових молока (молочний жир, молочний білок, лактозу);

пакування - вміщення молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів у тару чи пакувальний матеріал;

переробне підприємство - підприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину, має виробничі потужності та умови для переробки молочної сировини, виробляє молочні та молоковмісні продукти, що відповідають вимогам безпечності та якості;

суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, яка здійснює виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів;

традиційні молочні продукти - масло, сири, а також кисломолочні продукти, вироблені із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерій - ацидофілін, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефір - із застосуванням заквасок на кефірних грибках;

узгоджувальна комісія - комісія, що утворюється з представників підприємств та організацій з виробництва молока, його переробки та реалізації молочної продукції;

"Стаття 5. Вимоги до пакування маркування, виробництва і реалізації молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів

Тара та упаковка для молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я.

Пакування та маркування молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів здійснюються відповідно до законодавства України.

Не допускається використання назв молочних продуктів і традиційних молочних продуктів, а також їх похідних у власних назвах та назвах торговельних марок харчових продуктів, окрім молочних і традиційних молочних продуктів, визначених цим Законом.

На етикетці, упаковці та інших видах маркування під основною назвою молоковмісного продукту та знаком для товарів і послуг обов'язково розміщується текст такого змісту: "Продукт із замінниками складових молока". Розмір такого тексту має становити не менш як 80 відсотків найбільшого розміру тексту основної назви такого продукту або знаку для товарів і послуг.

Забороняється відокремлення процесу пакування молочних та молоковмісних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції (крім пакування масла, сиру, сухих молочних продуктів, спредів, сирних продуктів, сухих молоковмісних продуктів структурними підрозділами одного переробного підприємства або переробними підприємствами, що входять до складу одного об'єднання);.

2) доповнити статтею 51 такого змісту:

"Стаття 51. Особливі вимоги до реалізації молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів

Суб'єкт господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю, зобов'язаний розміщувати:

молочну сировину, молочні продукти, традиційні молочні продукти та молоковмісні продукти окремо (на інших секціях, стелажах, прилавках) від інших харчових продуктів;

молоковмісні продукти окремо (на інших секціях, стелажах, прилавках) від молочної сировини, молочних і традиційних молочних продуктів;

Місця розміщення молоковмісних продуктів (секції, стелажі, прилавки) повинні бути інформаційно позначені як місця розміщення продуктів із замінниками складових молока.;

3) в абзаці шостому частини другої статті 13 слова "молочних продуктів" замінити словами "молочних та молоковмісних продуктів";

4) у статті 14:

у частині першій:

в абзаці першому слова "та молочних продуктів" замінити словами "молочних та молоковмісних продуктів.

Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"з питань додержання вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов'язаних з пакуванням, маркуванням, якістю продукції (крім ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів, вимог щодо торгівлі молоком, молочними та молоковмісними продуктами - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання";

у тексті статті слова "молочні продукти", "молочної продукції", "молочних продуктів" замінити словами "молочні та молоковмісні продукти" у відповідному відмінку..

5) текст статті 21 викласти в такій редакції:

"Особи, винні в порушенні норм цього Закону, несуть відповідальність відповідно до закону.

До суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у разі:

порушення під час виробництва молоковмісних продуктів вимог щодо їх маркування - штраф у розмірі 100 відсотків вартості продукції, реалізованої з порушенням вимог маркування;

порушення вимог щодо реалізації молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів - штраф від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, за результатами розгляду виноситься постанова.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, розглядати справи про правопорушення і застосовувати фінансові санкції мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, його заступники, інші уповноважені керівником посадові особи цього органу; керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у справах захисту прав споживачів та його заступники.

До суб'єкта господарювання можуть бути застосовані фінансові санкції протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

Підставою для розгляду справи про порушення норм цього Закону є протокол.

Протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на проведення перевірок посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Справа про правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів протоколу про порушення цього Закону.

Штраф сплачується не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення або отримання суб'єктом правопорушення копії постанови про накладення штрафу.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

У разі якщо штраф не сплачено у строк, встановлений цією статтею, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Суми штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

Постанову про притягнення до відповідальності за порушення цього Закону може бути оскаржено до суду";

6) у тексті Закону, крім статті 16, слова "молочна сировина та молочні продукти", "молочна сировина і молочні продукти", "молочна сировина і молочна продукція" в усіх відмінках замінити словами "молочна сировина, молочні та молоковмісні продукти" у відповідному відмінку;, а слова "та молочні продукти", "і молочні продукти" в усіх відмінках - словами "молочні та молоковмісні продукти" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім вимог щодо маркування, встановлених статтею 5 цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.

____________

Опрос