Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины "Об административных услугах"

Проект закона Украины от 20.10.2014 № 5183
Дата рассмотрения: 20.10.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 94; 2009 р., N 40, ст. 577):

1) абзац другий статті 3 після слів "(включаючи біомасу)" доповнити словами "та відповідає фізико-хімічним показникам, встановленим в нормативно-технічних документах на паливо,";

2) у статті 6:

частину першу замінити частинами такого змісту:

"Свідоцтво про належність палива до альтернативного (далі - свідоцтво) видає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, на підставі поданих виробником палива (далі - заявник) заяви, експертного висновку про наявність ознак альтернативного виду палива, протоколу випробувань палива та нормативно-технічної документації на паливо. Свідоцтво видається на безоплатній основі та дійсне протягом двох років з дня його видачі.

Експертний висновок про наявність ознак альтернативного виду палива та протокол випробувань палива видаються заявникам випробувальними лабораторіями, які проводять випробування різних видів палива (тверде, рідке чи газове/газоподібне) та акредитовані в установленому порядку.

Форма свідоцтва затверджується, а порядок видачі свідоцтва та вимоги до затвердження нормативно-технічної документації на паливо визначаються Кабінетом Міністрів України. Форми заяви, експертного висновку про наявність ознак альтернативного виду палива, які заявник подає на розгляд до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та порядок проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Форма протоколу випробувань палива затверджується випробувальними лабораторіями.

Свідоцтво або рішення про відмову у видачі свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) повинно бути видано або надіслане заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня реєстрації заяви у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Підставами для відмови у видачі свідоцтва є невідповідність палива ознакам, визначеним у статті 3 цього Закону, подання неповного пакета документів, необхідних для видачі свідоцтва, виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, або до суду у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня одержання рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, про відмову у видачі свідоцтва.

У разі втрати або пошкодження свідоцтва центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, протягом п'яти робочих днів з дня отримання письмового звернення виробника (видобувача) альтернативного палива видає йому на безоплатній основі дублікат свідоцтва.

У разі пошкодження свідоцтва до звернення додається непридатний для використання бланк свідоцтва.

Підставами для відмови у видачі дубліката свідоцтва є виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей та подання заяви іншим заявником, ніж визначено в свідоцтві.".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами десятою - тринадцятою;

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"Порушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, порядку видачі свідоцтва можуть бути оскаржені до суду.".

2. У Законі України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 7, ст. 53; 2014 р., N 12, ст. 189):

1) у статті 1:

в абзаці п'ятому слова "центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива,";

в абзаці десятому слова "центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива";

2) у частині першій статті 8 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива";

3) у статті 11:

у першому реченні частини другої слова "центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива,";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Кваліфікація когенераційної установки здійснюється на безоплатній основі на підставі заяви власника когенераційної установки або уповноваженої ним особи (далі - заявник) та технічної інформації про когенераційну установку.

Кваліфікація когенераційної установки підтверджується свідоцтвом про кваліфікацію когенераційної установки (далі - свідоцтво). Форми заяви, свідоцтва та технічної інформації про когенераційну установку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Свідоцтво або рішення про відмову у видачі свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) повинно бути видано або надіслане заявнику не пізніше 30 календарних днів з дня реєстрації заяви у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Підставами для відмови у видачі свідоцтва є невідповідність результатів кваліфікації когенераційної установки вимогам, які встановлені цією статтею до кваліфікаційних показників, подання неповного пакета документів, необхідних для проведення кваліфікації, виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, або до суду у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня одержання рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, про відмову у видачі свідоцтва.

У разі втрати або пошкодження свідоцтва центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, протягом п'яти робочих днів з дня отримання письмового звернення заявника видає йому на безоплатній основі дублікат свідоцтва.

У разі пошкодження свідоцтва до звернення додається непридатний для використання бланк свідоцтва.

Підставами для відмови у видачі дубліката свідоцтва є виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей та подання заяви іншим заявником, ніж визначено в свідоцтві.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос