Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возвращении в государственную собственность (национализации) аптечных заведений, находящихся в собственности физических и юридических лиц

Проект закона Украины от 20.10.2014 № 5180
Дата рассмотрения: 20.10.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про повернення у державну власність (націоналізацію) аптечних закладів, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб

Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади повернення у державну власність (націоналізацію) аптечних закладів, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

Стаття 1. Цілі повернення у державну власність (націоналізацію) аптечних закладів

1. Повернення у державну власність (націоналізація) аптечних закладів здійснюється виключно в інтересах забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з поверненням у державну власність (націоналізацію) аптечних закладів, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

2. Відповідно до цього Закону націоналізації можуть підлягати аптечні заклади, що перебувають у власності юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правової форми, а також аптечні заклади належні фізичним особам - підприємцям.

3. Розташовані на території України аптечні заклади, що перебувають у власності іноземної юридичної особи або фізичної особи - підприємця - нерезидента, підлягають націоналізації у порядку та на підставах, встановлених цим Законом, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Стаття 3. Підстави, умови та організаційні засади повернення у державну власність (націоналізацію) аптечних закладів

1. Повернення у державну власність (націоналізація) аптечного закладу відбувається у виняткових випадках, при наявності сукупно таких підстав:

грубого порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

грубого порушення процедури ціноутворення на лікарські засоби;

виявлення фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів.

2. Підстави зазначені у частині першій цієї статті підтверджуються матеріалами перевірок уповноважених органів. Матеріали перевірок про виявлені порушення надсилаються до Міністерства охорони здоров'я України.

3. Рішення про повернення у державну власність (націоналізацію) аптечного закладу приймається Кабінетом Міністрів України за обґрунтованим поданням Міністерства охорони здоров'я України.

4. Власник аптечного закладу, що підлягає поверненню у державну власність (націоналізації) за підставами передбаченими частиною першою цієї статті має право представити в Кабінет Міністрів України план заходів, спрямованих на припинення дії обставин, які є підставою для повернення у державну власність (націоналізацію) аптечного закладу.

За результатами аналізу зазначеного плану Кабінет Міністрів України має право відкласти на термін, що не перевищує 30 днів, прийняття рішення про повернення у державну власність (націоналізацію) аптечного закладу.

5. Повернення у державну власність (націоналізація) аптечного закладу здійснюється за умови повного відшкодування Україною його власнику вартості аптечного закладу.

6. Органом відповідальним за проведення повернення у державну власність (націоналізацію) аптечного закладу є Фонд державного майна України.

7. Фонд державного майна України:

забезпечує проведення суб'єктами оціночної діяльності оцінки вартості аптечного закладу, який підлягає поверненню у державну власність (націоналізації);

формує викупну ціну;

підписує угоди про повернення у державну власність (націоналізацію) аптечного закладу.

8. Порядок передачі аптечного закладу, що підлягає поверненню у державну власність (націоналізації) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

9. Аптечний заклад, що підлягає поверненню у державну власність (націоналізації) передається на підставі конкурсу в оренду власнику (власникам) інших аптечних закладів. Порядок і умови проведення конкурсу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Способи повернення у державну власність (націоналізацію) аптечних закладів

1. Повернення у державну власність (націоналізація) аптечних закладів здійснюється шляхом:

викупу;

примусового відчуження на підставі рішення суду.

Стаття 5. Відшкодування вартості аптечного закладу, який підлягає поверненню у державну власність (націоналізації)

Відшкодування власнику (власникам) вартості аптечного закладу, який підлягає поверненню у державну власність (націоналізації) здійснюється на засадах повного попереднього розрахунку.

Відшкодування проводиться у грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України та/або в обмін на державні облігації України.

Якщо власник (власники) аптечного закладу, який підлягає поверненню у державну власність (націоналізації), не згоден з розміром відшкодування, то розмір відшкодування з боку держави встановлюється судом.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос