Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно избежания коррупции работниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Проект закона Украины от 14.10.2014 № 5165
Дата рассмотрения: 14.10.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уникнення корупції працівниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Унести зміни до таких законів України:

I. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 50, ст. 564 з наступними змінами):

1) За текстом Закону:

виключити словосполучення "безповоротна фінансова допомога", "внесення державою коштів на безповоротній основі", "внесок на безповоротній основі" у будь-яких відмінках та числі;

замінити словосполучення "фінансовий вексель" словом "вексель" у будь-якому відмінку та числі;

2) доповнити статтю 10 частиною 7 такого змісту:

"7. Члени адміністративної ради Фонду (крім директора - розпорядника) здійснюють свої функції на громадських (неоплачуваних) засадах. Витрати на відрядження, понесені членами адміністративної ради Фонду у зв'язку із виконанням ними службових повноважень, відшкодовуються за рахунок кошторису Фонду за нормами, встановленими законодавством для державних службовців";

3) у статті 16:

у частині 2.

пункт 2 викласти у такій редакції: "отримувати кредити від банків на пільгових умовах";

пункт 3 доповнити словосполученням "або небанківськими фінансовими установами";

пункт 4 викласти у такій редакції: "4) займатися підприємницькою діяльністю; іншою оплачувальною діяльністю крім викладацької, наукової або творчої, якщо така оплачувана діяльність безпосередньо пов'язана з виконанням таким працівником своїх службових повноважень";

в абзаці третьому пункту 2 частини 3 слова "страхуються Фондом відповідно до законодавства, актів Фонду та договорів страхування" замінити словосполученням "страхуються відповідно до законодавства";

4) у частині 3 статті 19: у першому реченні цифру "2,5" замінити цифрою 5; у другому реченні словосполучення "має право" замінити словом "зобов'язаний";

5) пункт 5 частини статті 20 виключити;

6) у статті 21:

у частині 1 слова "1 відсотка" замінити словами "2,5 відсотка";

у частині 2 словосполучення "звільняється від сплати початкового збору в разі сплати початкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися" замінити словосполученням "сплачує початковий збір";

7) у статті 22:

у частині першій цифру 0,5 замінити цифрою 2,5;

абзац другий частини третьої виключити;

8) частину 3 статті 23 викласти у такій редакції: "3. Розмір спеціального збору з учасників Фонду має бути достатнім для погашення поточних зобов'язань учасників Фонду перед їхніми вкладниками";

9) частину 7 статті 35 виключити.

II. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2003 р., N 7, ст. 63; 2011 р., N 4, ст. 21; Офіційний вісник України, 2012 р., N 93, ст. 3771; 2013 р., N 1, ст. 6):

1) частину четверту статті 3 виключити;

2) у статті 4 словосполучення "за виключенням фінансових банківських векселів, фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів" замінити словосполученням "за виключенням векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

3) Статтю 41 викласти у такій редакції: "41. Вексель Фонду гарантування вкладів фізичних осіб використовується для проведення розрахунків з придбання облігацій внутрішньої державної позики у випадках, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Особливості видачі, обігу, обліку, форми видання, сплати та стягнення за векселями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб визначаються спільним рішенням Кабінету міністрів України та Національного банку України";

4) частини другу - третю статті 5 виключити;

5) статтю 8 доповнити реченням такого змісту: "Особливості надання протесту за векселем Фонду гарантування вкладів фізичних осіб визначаються спільним рішенням Кабінету міністрів України та Національного банку України";

III. Статтю 92 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст. 383) такі зміни: доповнити частиною третьою такого змісту: "Протест векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вчиняється за процедурою, встановленою Законом України "Про обіг векселів в Україні".

IV. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дати офіційного оприлюднення, крім Розділу I, що набирає чинності з 1 січня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос