Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "О разведывательных органах Украины" и "О телекоммуникациях" (относительно предоставления телекоммуникационных услуг для нужд национальной безопасности)

Проект закона Украины от 09.10.2014 № 5148
Дата рассмотрения: 09.10.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Законів України "Про розвідувальні органи України" та "Про телекомунікації" (щодо надання телекомунікаційних послуг для потреб національної безпеки)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; 2006 р., N 14, ст. 116):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"технічні засоби розвідки - технічні комплекси, системи, обладнання чи окремі засоби, що призначені для добування, оброблення, накопичення, передавання, зберігання та захисту розвідувальної інформації, а також забезпечення здійснення інших розвідувальних заходів.";

2) частину першу статті 5 замінити двома частинами такого змісту:

"Для виконання покладених на розвідувальні органи України завдань зазначені органи використовують методи розвідувальної діяльності, проводять розвідувальні заходи, застосовують розвідувальні сили і засоби, у тому числі технічні засоби розвідки.

З метою отримання розвідувальної інформації, забезпечення безпеки розвідувальних заходів, захисту своїх сил, засобів, інформаційних систем, обліків та джерел розвідувальної інформації зазначені органи також проводять заходи, використовують методи і застосовують засоби, визначені в Законах України "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про контррозвідувальну діяльність", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;

3) абзац дев'ятий статті 9 викласти у такій редакції:

"виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розробки і виготовлення технічних засобів розвідки і спеціальних технічних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати, закуповувати і застосовувати технічні засоби розвідки та спеціальні технічні засоби в порядку, встановленому законодавством;".

2. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 із наступними змінами):

1) назву і частину першу статті 29 викласти у такій редакції:

"Стаття 29. Оперативно-технічне управління телекомунікаційними мережами загального користування в період надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану

1. Управління телекомунікаційними мережами загального користування та відповідальність за забезпечення їх сталості в період надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану покладається на ЦОВЗ.";

2) частину четверту статті 39 викласти у такій редакції:

"4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових, контррозвідувальних або розвідувальних заходів та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, і забезпечувати функціонування таких технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню зазначених заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.";

3) перше і друге речення частини другої статті 65 викласти у такій редакції: "Оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечити виконання своїх функцій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Під час надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану всі засоби зв'язку та телекомунікаційні мережі незалежно від форми власності використовуються насамперед для забезпечення проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос