Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" (относительно передачи отдельного индивидуального определенного имущества)

Проект закона Украины от 09.10.2014 № 5147
Дата рассмотрения: 09.10.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (щодо передачі окремого індивідуального визначеного майна)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228; 2000 р., N 5, ст. 35; 2001 р., N 9, ст. 39; 2005 р., N 25, ст. 333; 2013 р., N 8, ст. 76, N 36, ст. 472, N 41, ст. 550; із змінами, внесеними Законом України від 22 липня 2014 року N 1607-VII) такі зміни:

1) у статті 4:

у частині першій:

в абзаці другому слова "другому, третьому, п'ятому" замінити словами "другому - п'ятому";

в абзаці третьому слова "у абзацах четвертому та" замінити словами "в абзаці";

абзац сьомий частини третьої після слова "споруджених" доповнити словами "та/або придбаних";

у частині четвертій:

абзац п'ятий після слів "нерухомого майна" доповнити словами "та/або іншого окремого індивідуально визначеного майна";

доповнити частину після абзацу шістнадцятого новими абзацами такого змісту:

"До пропозицій щодо передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств додаються:

характеристика майна і виписка про його вартість за даними бухгалтерського обліку;

техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання.".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом двадцятим;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Пропозиції щодо передачі нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів, з державної в комунальну власність, яка здійснюється за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій, погоджуються з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, центральним органом виконавчої влади з питань фінансової політики та Фондом державного майна України, а також з підприємством-балансоутримувачем.

До пропозицій щодо передачі нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів, додаються документи, зазначені в абзацах п'ятнадцятому - сімнадцятому частини четвертої цієї статті.";

2) доповнити частину першу статті 7 після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

"окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого майна) для використання органами місцевого самоврядування та закладами, зазначеними в абзаці п'ятому цієї частини.".

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос