Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возвращении в государственную собственность (национализации) приватизированных газовых и нефтяных месторождений

Проект закона Украины от 06.10.2014 № 5133
Дата рассмотрения: 06.10.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про повернення у державну власність (націоналізацію) приватизованих газових та нафтових родовищ

Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади повернення у державну власність (націоналізацію) приватизованих газових та нафтових родовищ в Україні з метою забезпечення економічної безпеки держави.

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з поверненням у державну власність (націоналізацію) газових та нафтових родовищ, що перебувають у приватній власності фізичних та/чи юридичних осіб з метою забезпечення економічної безпеки держави.

2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, що виникають у разі повернення у державну власність приватизованих газових та нафтових родовищ із підстав порушення встановленого законом порядку приватизації або невиконання приватизаційних зобов'язань.

Стаття 2. Цілі повернення у державну власність газових та нафтових родовищ

1. Повернення газових та нафтових родовищ проводиться виключно для задоволення стратегічних потреб держави і суспільства.

Стаття 3. Принципи повернення у державну власність приватизованих газових та нафтових родовищ

1. Повернення у державну власність приватизованих газових та нафтових родовищ здійснюється на основі принципів:

обґрунтованості необхідністю забезпечення економіки та безпеки держави;

здійснення його в рамках проведення політики інституційних перетворень в економіці;

винятковості (незамінності) об'єкта відчуження для досягнення програмних завдань;

законності;

повного попереднього відшкодування вартості об'єкта відчуження;

забезпечення гарантій судового захисту прав власника.

Стаття 4. Способи повернення у державну власність приватизованих газових та нафтових родовищ

1. Повернення у державну власність приватизованих газових та нафтових родовищ здійснюється шляхом:

викупу;

примусового відчуження на підставі рішення суду.

Стаття 5. Організаційні засади повернення у державну власність приватизованих газових та нафтових родовищ

1. Повернення у державну власність приватизованих газових та нафтових родовищ здійснюється на підставі переліку, затвердженого Верховною Радою України.

2. Підготовку та внесення на затвердження переліку приватизованих газових та нафтових родовищ, які підлягають поверненню у державну власність з обґрунтуванням забезпечує Кабінет Міністрів України.

3. Органом відповідальним за проведення повернення у державну власність приватизованих газових та нафтових родовищ здійснює Фонд державного майна України.

4. Фонд державного майна України:

вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку приватизованих газових та нафтових родовищ, які підлягають поверненню у державну власність;

забезпечує проведення суб'єктами оціночної діяльності оцінки вартості газового чи нафтового родовища, яке підлягає поверненню у державну власність;

формує викупну ціну газового чи нафтового родовища, яке підлягає поверненню у державну власність;

підписує угоди про повернення у державну власність газового чи нафтового родовища.

Стаття 6. Проведення оцінки вартості газового чи нафтового родовища, яке підлягає поверненню у державну власність та викупна ціна

1. Оцінка вартості об'єкту націоналізації здійснюється незалежними оцінювачами у порядку, передбаченому законодавством України.

2. Розмір компенсації власнику вартості газового чи нафтового родовища встановлюється рівноцінним вартості об'єкту повернення, визначеній за результатами оцінки на дату прийняття рішення про націоналізацію.

3. У разі згоди власника з визначеним розміром компенсації вартості об'єкту повернення, між Україною, в особі державного органу уповноваженого в сфері повернення газового чи нафтового родовища, і власником підписується угода про компенсацію вартості об'єкту повернення. Форма угоди про компенсацію затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі незгоди власника з визначеним розміром компенсації вартості об'єкту повернення, Фонд державного майна України звертається до господарського суду за місцем знаходження родовища для визначення розміру компенсації вартості об'єкту приватизації.

Стаття 7. Відшкодування вартості газового чи нафтового родовища, яке підлягає поверненню у державну власність

Відшкодування власнику (власникам) вартості газового чи нафтового родовища, яке підлягає поверненню у державну власність здійснюється на засадах повного попереднього розрахунку.

Відшкодування вартості газового чи нафтового родовища, яке підлягає поверненню у державну власність, проводиться у грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України та/або в обмін на державні облігації України.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос