Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О морских портах Украины" относительно недопущения хищения государственного имущества, гарантирования Конституционных прав граждан Украины, соблюдения их социальных, трудовых прав и права на собственность

Проект закона Украины от 03.10.2014 № 5128
Дата рассмотрения: 03.10.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про морські порти України" щодо недопущення розграбовування державного майна, гарантування Конституційних прав громадян України, дотримання їх соціальних, трудових прав та права на власність"

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 7, ст. 65):

1. У статті 1:

1) пункт 1) викласти у такій редакції:

"адміністрація морських портів України - державне підприємство, що реалізує адміністративні управлінські функції та утворюється відповідно до законодавства, що забезпечує функціонування морських портів, відповідає за безпеку мореплавства у кожному конкретному порту, здійснює утримання та використання об'єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на нього завдань безпосередньо і через свої філії, що утворюються в кожному морському порту (адміністрація морського порту) та утримує на своєму балансі акваторію порту і підхідні канали;";

2) пункт 2) викласти у такій редакції:

"акваторія морського порту - відведений морському порту водний простір, обмежений природними, штучними або умовними кордонами, який забезпечує у своїй суднохідній частині безпечний рух, маневрування та стоянку суден;";

3) доповнити новим пунктом 3) у такій редакції:

"3) безпека торгівельного мореплавства - це стан, вільний від загроз, який забезпечується системою міжнародних та національних заходів технічного, організаційного, економічного, соціального та правового характеру, спрямованих на зменшення та запобігання аварійності у сфері торговельного мореплавства у цілях збереження життя людини та майна на морі, захисту і збереження морського середовища;";

Нумерацію змінити відповідно.

4) доповнити пунктом 6) такого змісту:

"державний портовий оператор - державне підприємство, що знаходиться у сфері управління Міністерства інфраструктури України та займається господарською діяльністю, забезпечуючи функціонування відповідного морського порту, утримання причалів, інженерних комунікацій, площ складів, виконання інших покладених на нього завдань;";

Нумерацію змінити відповідно.

5) у пункті 6) слова "визначені межами територія та акваторія, обладнані" замінити словами "стратегічний об'єкт, обладнаний";

6) пункт 8) доповнити словами:

" , а також об'єкти соціального призначення, що закріплені за портом та слугують для задоволення соціальних потреб працівників порту та їх сімей".

2. У статті 4 у частині першій:

1) пункт перший викласти у такій редакції:

"1) дотримання Міністерством транспорту України балансу між інтересами держави та інтересами морського порту як суб'єкта господарювання;".

2) у пункті 2 слова ", зокрема на основі об'єднання майна приватної, державної та комунальної форм власності," замінити на "нових".

3) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8) не допущення відчуження з державної власності морських портів як об'єктів, що мають стратегічне значення для національної безпеки, обороноздатності та економіки України й заборона відчуження майна морських портів;".

3. У статті 5:

1) У частині другій після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Верховною Радою України";

2) у частині третій після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Верховною Радою України".

4. У статті 8 у частині третій у реченні першому після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Верховною Радою України".

5. Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:

"4. Загальний контроль за дотриманням режиму перебування і переміщення в морському порту здійснює капітан морського порту.".

6. У статті 11 частину першу викласти у такій редакції:

"1. На території морських портів і морських терміналів, через які здійснюється міжнародне сполучення, за рішенням Кабінету Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України відкриваються пункти пропуску через державний кордон України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України. Межі території пункту пропуску на території морських портів визначаються адміністрацією морських портів України, а на території морських терміналів - власниками морських терміналів за погодженням з органом охорони державного кордону та органом доходів і зборів.".

7. Доповнити новою статтею 13, змінивши відповідно нумерацію:

"Стаття 13. Гарантування Конституційних прав працівників морського порту на дотримання їх трудових прав

Працівникам морського порту, що працюють у морському гарантується збереження їх робочих місць та заробітної плати.

Держава здійснює заходи для розвитку портової інфраструктури та збільшення кількості робочих місць.

Держава за необхідності за власний рахунок забезпечує підвищення кваліфікації працівників морського порту в порядку передбаченому трудовим законодавством.".

8. Частину другу статті 15 викласти у такій редакції:

"2. Основним завданням адміністрації морських портів України є реалізація адміністративних управлінських функцій для досягнення цілей, викладених у частині першій цієї статті. Господарська діяльність адміністрації морських портів України направлена виключно на реалізацію адміністративних функцій.

Безпосереднє керівництво діяльністю філіалу Адміністрації морських портів України здійснює капітан морського порту.".

9. У статті 18 частину 5 викласти у такій редакції:

"5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту може у разі необхідності контролювати діяльність суб'єктів господарювання, з якими морським портом укладено договори. Суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у межах морського порту, мають право на власний розсуд розпоряджатися належним їм майном у межах законодавства та не наносячи збитків морському порту, де така діяльність здійснюється.".

10. Статтю 22 викласти у такій редакції:

"Стаття 22. Портові збори

Розпорядження причальним збором здійснюють філіали адміністрації морських портів України.

Інші види портових зборів (корабельний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний) розподіляються у такому співвідношенні:

30 % - перераховується адміністрації морських портів України для реалізації державних проектів у сфері морському транспорту;

60 % - залишається в розпорядженні філіалу морського порту на проведення днопоглиблювальних робіт, будівництва і ремонту гідротехнічних споруд.

10 % - перераховується у місцевий бюджет для фінансування інфраструктурних проектів.".

11. Статтю 23 викласти у такій редакції:

"Стаття 23. Правовий режим майна в морському порту

1. Майно, що використовується під час провадження діяльності у морському порту перебуває у державній власності, крім майна, що використовується суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у морському порту на основі договорів.

2. Усі об'єкти портової інфраструктури, що перебувають у державній власності на момент набрання чинності цим законом набувають статусу стратегічних об'єктів та не підлягають передачі в оренду чи концесію, приватизації та/або відчуженню у будь-який інший спосіб.

Створені після набрання чинності цим Законом стратегічні об'єкти портової інфраструктури є об'єктами державної власності.

3. Державні стратегічні об'єкти портової інфраструктури та інше державне майно, закріплене за державним портовим оператором, належить йому на праві господарського відання.

4. Будівництво гідротехнічних споруд державної форми власності за рахунок приватних коштів здійснюється на компенсаційній основі.".

12. Статтю 24 викласти у такій редакції:

"Стаття 24. Правовий режим земель морського порту

1. Земельні ділянки в межах території морських портів перебувають у державній власності.

2. Штучно створені земельні ділянки перебувають у державній власності. Штучно створені земельні ділянки належать до земель водного фонду.

3. Територія морського порту може складатися із земель морського транспорту, земель промисловості та земель водного фонду.

4. Земельні ділянки, на яких розташовані стратегічні об'єкти портової інфраструктури, та земельні ділянки, які забезпечують діяльність морських портів України, не підлягають приватизації та/або відчуженню у будь-який спосіб.

5. Під час здійснення своїх повноважень посадові особи адміністрації морських портів України мають право безперешкодного доступу до об'єктів портової інфраструктури.

6. Земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, можуть бути відчужені у їх власників для задоволення потреб розвитку морських портів чи будівництва нових морських портів у порядку, визначеному законом.".

13. Статтю 25 виключити.

14. Статтю 26 викласти у такій редакції:

"Стаття 26. Приватне інвестування в об'єкти портової інфраструктури на основі окремих договорів

1. Приватне інвестування в об'єкти портової інфраструктури державної форми власності на території морського порту здійснюється на договорів про спільну діяльність, договорів оренди, інших видів інвестиційних договорів, що укладаються на основі спеціальних процедур, визначених законами України.

2. За згодою приватного інвестора та держави в особі Фонду державного майна України і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, на базі єдиного майнового комплексу, створеного або такого, який перебуває у процесі створення, на підставі інвестиційного договору або договору про спільну діяльність, укладеного до набрання чинності цим Законом, може бути утворено господарське товариство в порядку, встановленому законодавством.

3. Концесія можлива лише для новозбудованих об'єктів портової інфраструктури на умовах, визначених законом України.".

15. У статті 27:

1) у частині першій слова "на підставі відповідних договорів, що укладаються адміністрацією морських портів України та інвесторами в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України" замінити на "за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом".

2) у частині третій слова ", що справляються адміністрацією морських портів України," виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня наступного, за днем його опублікування.

2. Встановити перехідний термін 5 років. На перехідному етапі реалізації реформи державні портові оператори мають право отримання грузового збору від власників грузів та експедиторів при виконанні робіт на причалах.

3. Доручити Кабінету Міністрів у тримісячний термін привести законодавство України у відповідність із положеннями цього закону та внести морські порти України, що на момент набуття чинності цим законом перебувають у приватній власності до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос