Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно государственных капитальных вложений)

Проект закона Украины от 18.09.2014 № 5092
Дата рассмотрения: 18.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державних капітальних вкладень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:

1. У статті 2:

1) частину першу доповнити пунктом 201 такого змісту:

"201) державні (місцеві) капітальні вкладення - капітальні видатки державного бюджету (місцевих бюджетів), що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних фондів державної (комунальної) форми власності (матеріальних активів, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких перевищує один рік);";

2) пункт 26 виключити.

2. Перше речення частини першої статті 17 викласти в такій редакції: "Державні гарантії надаються за рішенням Кабінету Міністрів України або на підставі міжнародних договорів України виключно у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України, для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів, які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів.".

3. Абзац сьомий частини першої статті 21 викласти у такій редакції:

"4) за бюджетними програмами, які забезпечують протягом кількох років реалізацію державних інвестиційних проектів, у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій. Такі бюджетні програми за умови відбору в установленому законодавством порядку відповідних інвестиційних проектів включаються щороку до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та закону про Державний бюджет України протягом усього строку їх реалізації з урахуванням вимог цього Кодексу;".

4. Частину третю статті 32 замінити частинами третьою - п'ятою такого змісту:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди та результатів аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах визначає загальний рівень доходів, видатків, включаючи обсяги державних капітальних вкладень, і кредитування бюджету та дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складення проекту Державного бюджету України та індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Планові та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди обсяги державних капітальних вкладень загального фонду Державного бюджету України на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів визначаються з урахуванням:

необхідності продовження (завершення) реалізації державних інвестиційних проектів, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку;

фактичних обсягів видатків державного бюджету, спрямованих на розроблення (реалізацію) державних інвестиційних проектів у попередніх двох бюджетних періодах та запланованих на поточний бюджетний період;

прогнозу основних макроекономічних показників на відповідні бюджетні періоди.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, доводить до 15 квітня центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики планові та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, для розподілу міжвідомчою комісією у місячний строк за головними розпорядниками коштів державного бюджету та державними інвестиційними проектами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів включаються до закону про Державний бюджет України за результатами розподілу, здійсненого відповідно до цієї частини.

5. Положення частин третьої і четвертої цієї статті не застосовуються до державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, які становлять державну таємницю, та державних інвестиційних проектів, що розробляються (реалізуються) за рахунок кредитів (позик), які залучаються державою від іноземних держав та міжнародних фінансових організацій.".

5. Пункт 2 частини четвертої статті 33 після слів "державних гарантій" доповнити словами ", обсягу державних капітальних вкладень, пріоритетних напрямів (сфер, галузей) капітальних вкладень".

6. Статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, доводить разом з інструкціями з підготовки бюджетних запитів до головних розпорядників бюджетних коштів відповідні обсяги державних капітальних вкладень на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди згідно з розподілом, здійсненим відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу.".

7. Частину другу статті 35 після слів "у разі їх схвалення" доповнити словами "або реєстрації".

8. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) перелік державних інвестиційних проектів із зазначенням загальної вартості кожного проекту, загальних обсягів видатків державного бюджету, необхідних для його розроблення (реалізації), обсягів видатків державного бюджету, необхідних для завершення реалізації кожного проекту, та обсягів таких видатків на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм, сформованого за результатами розподілу, що здійснений відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу;".

9. У другому реченні частини другої статті 53 слова "пріоритетних інвестиційних програм (проектів), схвалених у встановленому законодавством порядку" замінити словами "державних інвестиційних проектів, передбачених у законі про Державний бюджет України".

10. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13. Положення частин третьої і четвертої статті 32 цього Кодексу застосовуються до видатків, що спрямовуються на розроблення (реалізацію) державних інвестиційних проектів вартістю 100 млн. гривень і більше починаючи з формування проекту Державного бюджету України на 2016 рік.

Таке значення вартості може бути зменшене за рішенням Кабінету Міністрів України.".

11. У тексті Кодексу слова "інвестиційна програма (проект)" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "інвестиційний проект" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити у тримісячний строк:

прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

приведення міністерствами своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос