Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об информации" (относительно технологической информации)

Проект закона Украины от 12.09.2014 № 5073
Дата рассмотрения: 12.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" (щодо технологічної інформації)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 313) такі зміни:

1. Статтю 10 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"технологічна інформація;".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

2. Доповнити Закон статтею 191 такого змісту:

"Стаття 191. Технологічна інформація

1. Технологічна інформація - документовані відомості про склад, кількісні та якісні показники, особливості технологічних процесів, які застосовуються для керування об'єктами виробничого та невиробничого призначення у різних галузях господарства протягом їх життєвого циклу, а також дані автоматизованих систем керування такими об'єктами та систем керування технологічними процесами виробництв на об'єктах.

2. Правовий режим технологічної інформації визначається законами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Технологічна інформація щодо об'єктів життєзабезпечення, транспортної, інформаційної та/або телекомунікаційної інфраструктури, техногенно та екологічно небезпечних об'єктів, інших об'єктів, порушення сталого функціонування яких може спричинити аварії, катастрофи чи інші надзвичайні ситуації, негативно впливати на стан здоров'я та безпеку людей, умови життя людей, несе підвищену небезпеку для обороноздатності держави, стану довкілля, економічної, політичної, соціальної стабільності суспільних відносин або здійснення діяльності суб'єктів господарювання, підлягає захисту згідно із законодавством.

Технологічна інформація щодо окремих об'єктів (груп чи типів об'єктів) може бути віднесена у порядку, передбаченому законом, до інформації з обмеженим доступом.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос