Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения права собственности на землю и законодательного урегулирования земельных отношений

Проект закона Украины от 04.09.2014 № 5033
Дата рассмотрения: 04.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення права власності на землю та законодавчого врегулювання земельних відносин

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) у статті 20:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Зміну цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснює за ініціативою власників земельних ділянок відповідна сільська, селищна, міська рада, на території якої розміщена земельна ділянка."

2) у статті 78:

після частини другої додати частини третю та четверту такого змісту:

"3. Земля в межах території України є об'єктом права власності Українського народу.

4. Від імені Українського народу права власника на землю здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.".

У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою;

3) у статті 83:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. У комунальній власності перебувають усі землі України, крім земель державної та приватної власності.";

4) у статті 84:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. У державній власності перебувають земельні ділянки, на яких розміщені будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності, та які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, їх територіальних органів, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук.";

пункт "а" частини четвертої викласти у такій редакції:

"а) землі під об'єктами атомної енергетики та космічної діяльності;";

5) статтю 122 викласти у такій редакції:

"Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування

1. Сільські, селищні, міські ради, в межах відповідного адміністративно-територіального устрою, передають земельні ділянки із земель комунальної власності у власність або в користування для всіх потреб, у тому числі для:

а) сільськогосподарського використання;

б) ведення водного господарства, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті;

в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), крім випадків, визначених частиною четвертою цієї статті;

г) індивідуального дачного будівництва.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або в користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки у власність або у користування із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами першою та другою цієї статті.

4. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках, визначених статтею 149 цього Кодексу, та земельні ділянки дна територіального моря, а також передає земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу державного земельного банку, який стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації.

5. Державні органи приватизації здійснюють продаж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти, які підлягають приватизації.";

6) у статті 149:

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Місцеві державні адміністрації на їх території вилучають земельні ділянки державної власності (крім випадків, визначених частиною дев'ятою цієї статті), які перебувають у постійному користуванні.";

частину шосту вилучити;

7) у статті 158:

у частині третій після слів "… вирішують земельні спори …" слова "… у межах населених пунктів …" замінити словами "… на відповідній території …"

у частині четвертій після слів "… щодо меж земельних ділянок …" слова "за межами населених пунктів …" замінити словами "… державної власності …".

2. У статті 23 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст. 229):

1) у частині першій після слів "… оцінки земельних ділянок …" слова "… у межах населених пунктів …" вилучити;

2) частину другу вилучити.

3. У Розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 8, ст. 61):

у пункті сьомому після слів "… проведеної за рішенням …" слова "…: у межах населених пунктів - сільських, селищних, міських рад, за їх межами - районних державних адміністрацій." замінити словами "… відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 Земельного кодексу України.".

4. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 17, ст. 99):

1) у статті 8:

частину першу викласти у такій редакції:

"У державній власності залишаються ліси, що не перебувають у комунальній або приватній власності.";

2) у статті 9:

Частину першу викласти у такій редакції:

"У комунальній власності перебувають усі ліси України, крім лісів, що перебувають у державній або приватній власності.";

3) статтю 11 викласти у такій редакції:

"Стаття 11. Набуття права державної власності на ліси

Право державної власності на ліси набувається при розмежуванні в установленому законом порядку земель державної і комунальної власності, а також шляхом передачі земельних ділянок з комунальної власності в державну та з інших підстав, не заборонених законом.";

4) у статті 33:

у пункті першому та другому після слів "… у комунальній власності …" слова "…, в межах сіл, селищ, міст …" вилучити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" N 5245-VI від 06.09.2012 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 36, ст. 472):

1) пункт третій викласти у такій редакції:

"3. З дня набрання чинності цим Законом:

а) землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються усі землі України, крім земель державної та приватної власності;

б) у комунальній власності залишаються земельні ділянки:

на яких розміщені будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади;

які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.";

2) пункт четвертий викласти у такій редакції:

"4. У державній власності залишаються:

а) земельні ділянки, крім земельних ділянок приватної власності та земельних ділянок, зазначених у пункті 3 цього розділу:

на яких розміщені будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності;

які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;

б) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

в) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

г) земельні ділянки, які належать до земель оборони;

ґ) земельні ділянки, надані під об'єкти атомної енергетики та космічної діяльності;

д) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами та за вищими навчальними закладами державної форми власності.";

3) пункт шостий викласти в такій редакції:

"6. У разі якщо відомості про земельні ділянки, зазначені у пунктах 3 і 4 цього розділу, не внесені до Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійснюються за рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 Земельного кодексу України.".

3. У випадках, коли земельні ділянки надані в оренду до введення в дію цього Закону органами, повноваження яких з надання земельних ділянок з ухваленням цього Закону змінені, продовження строку оренди зазначених земельних ділянок здійснюється органами, що мають право надання вказаних земель за рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 Земельного кодексу України.

4. Кабінету Міністрів України:

1) протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити здійснення органами виконавчої влади, до повноважень яких належить здійснення права власності держави на земельні ділянки, передбачених законом дій, пов'язаних із державною реєстрацією права власності на земельні ділянки, яке належить державі;

3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування протягом року з дня набрання чинності цим Законом, забезпечити здійснення дій, пов'язаних із державною реєстрацією права власності на земельні ділянки, яке належить територіальній громаді.

 

Голова Верховної Ради України

О. Турчинов

Опрос