Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правил парковки транспортных средств

Проект закона Украины от 03.09.2014 № 5021
Дата рассмотрения: 03.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил паркування транспортних засобів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 142 такого змісту:

"Стаття 142. Особливості відповідальності власників транспортних засобів за порушення правил паркування транспортних засобів

До адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів, які зафіксовані технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису та/або комп'ютеризованою системою технічних засобів, притягаються власники транспортних засобів, якщо водія, який керував транспортним засобом на момент вчинення цього правопорушення, не встановлено.

Власник транспортного засобу звільняється від адміністративної відповідальності за порушення зазначені у частині першій цієї статті, якщо протягом десяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу надасть уповноваженій посадовій особі, що винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, конкретні відомості щодо водія, який керував транспортним засобом на момент вчинення цього правопорушення, або документи підтверджуючі, що транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб. При цьому винесена постанова скасовується, а на підставі наданих власником транспортного засобу відомостей виноситься нова постанова про накладення адміністративного стягнення на особу, яка вчинила це правопорушення.

У разі неможливості встановлення у місячний строк водія, який керував транспортним засобом на момент вчинення цього правопорушення, до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів притягається власник транспортного засобу (за винятком випадків коли транспортний засіб вибув з володіння внаслідок протиправних дій інших осіб).

Якщо власником транспортного засобу є юридична особа, керівникові або особі, яка виконує його обов'язки, надсилається повідомлення про порушення правил паркування транспортних засобів з вимогою в п'ятиденний строк з моменту його отримання надати відомості про водія, який керував транспортним засобом на момент вчинення цього правопорушення. У разі ненадання відомостей у встановлений строк, до адміністративної відповідальності притягується керівник юридичної особи або особа, яка виконує його обов'язки."

2) у статті 152-1:

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"Несплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, -

тягне за собою накладення штрафу на водія, власника транспортного засобу від восьми до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Паркування на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, -

тягне за собою накладення штрафу водія, власника транспортного засобу від п'ятнадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"Необладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених законодавством, -";

3) у статті 218:

у частині першій після цифр "152," виключити слова та цифри "частиною першою та другою статті 1521,";

в частині другій після цифр "152," виключити слова та цифри "частиною першою та другою статті 1521,";

4) статтю 219 викласти у такій редакції:

"Стаття 219. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, частиною першою та другою статті 1521, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186-1.

Від імені виконавчих органів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи, уповноважені на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.";

5) частину першу статі 2446 після слів "транспортних засобів" викласти новими словами "відповідно до вимог, встановлених законодавством";

6) частину шосту статті 258 після слів "дорожнього руху" доповнити словами та цифрами "та/або адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою та другою статті 1521 цього Кодексу,";

7) статтю 265-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, статтями 121-1, 122-5, 126, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 цього Кодексу, працівник відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, або посадова особа, уповноважена на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради - у випадку вчинення водієм або власником транспортного засобу порушення, передбаченого частиною першою та другою статті 152-1, тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, або посадова особа, уповноважена на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради - у випадку вчинення водієм або власником транспортного засобу порушення, передбаченого частиною першою та другою статті 152-1, зобов'язаний надати особі можливість повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та своє місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів щодо повернення автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду, або до демонтажу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання.

Після закінчення триденного строку тимчасового затримання транспортного засобу особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.

За подання такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.

Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України.".

2. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10-11, ст. 137; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

1) абзац тринадцятий частини першу статті 6 доповнити словами "з правом тимчасового затримання транспортного засобу за допомогою технічних засобів обмеження руху з метою встановлення особи, що вчинила порушення правил паркування, та складення постанови про накладення адміністративного стягнення, а у випадках, визначених законом, тимчасове затримання і доставлення транспортних засобів, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання";

2) абзац восьмий статті 7 доповнити словами "з правом тимчасового затримання транспортного засобу за допомогою технічних засобів обмеження руху з метою встановлення особи, що вчинила порушення правил паркування, та складення постанови про накладення адміністративного стягнення, а у випадках, визначених законом, тимчасове затримання і доставлення транспортних засобів, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання";

3) частину другу статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"сплатити вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування при паркуванні транспортного засобу.".

3. Підпункт 7-1 пункту "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 32-33, ст. 485; 2010 р., N 10, ст. 107; 2013 р., N 8, ст. 75; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI)доповнити словами "тимчасове затримання транспортних засобів за допомогою технічних засобів обмеження руху з метою встановлення особи, що вчинила порушення правил паркування, та складення постанови про накладення адміністративного стягнення, а у випадках, визначених законом, тимчасове затримання і доставлення транспортних засобів, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

О. Турчинов

Опрос