Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения платы за землю

Проект закона Украины от 03.09.2014 № 5019
Дата рассмотрения: 03.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення плати за землю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) Підпункт 14.1.72 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:

"земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), постійних землекористувачів, а також з власників нерухомого майна (будівель, споруд, їх частин), розташованих на земельних ділянках, право власності чи користування якими не оформлено на них (далі - податок для цілей розділу XIII цього Кодексу)";

2) Пункт 269.1 статті 269 доповнити новим підпунктом 269.1.3 такого змісту:

"269.1.3. суб'єкти господарювання та фізичні особи, які використовують земельну ділянку на якій розташоване нерухоме майно, що на праві власності належить таким особам, але які не оформили (не переоформили) документи, що посвідчують державну реєстрацію права власності або користування земельною ділянкою";

3) Пункт 270.1 статті 270 доповнити новим підпунктом 270.1.3 такого змісту:

"270.1.3. земельні ділянки, які використовуються суб'єктами господарювання та фізичними особами на яких розташоване нерухоме майно, що на праві власності належить таким особам, але які не оформили (не переоформили) документи, що посвідчують державну реєстрацію права власності або користування земельною ділянкою";

4) Статтю 276 доповнити новим пунктом 276.7 такого змісту:

"276.7. Податок за земельні ділянки (незалежно від місцезнаходження), які використовуються суб'єктами господарювання та фізичними особами на яких розташоване нерухоме майно, що на праві власності належить таким особам, але які не оформили (не переоформили) документи, що посвідчують державну реєстрацію права власності або користування земельною ділянкою, справляється у розмірі та в порядку, відповідно до пунктів 286.1, 286.8 статті 286 цього Кодексу";

5) Абзац перший пункту 286.1 статті 286 Кодексу викласти у такій редакції:

"Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру та дані державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

6) Підпункт 286.1 статті 286 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підставою для нарахування земельного податку суб'єктам господарювання та фізичним особам, які використовують земельну ділянку на якій розташоване нерухоме майно, що на праві власності належить таким особам, але які не оформили (не переоформили) документи, що посвідчують державну реєстрацію права власності або користування земельною ділянкою, є витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у разі її проведення) та технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка визначає площу земельної ділянки, що є об'єктом оподаткування. Нарахування земельного податку за земельні ділянки, на яких розташоване нерухоме майно, але нормативну грошову оцінку таких земельних ділянок не проведено, здійснюється за ставками, встановленими цим Кодексом. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для цілей оподаткування розробляється у порядку, встановленому законом, за замовленням власників нерухомого майна без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на її розроблення. Ця технічна документація не є підставою для державної реєстрації земельної ділянки, а її копія подається власником нерухомого майна відповідному контролюючому органу протягом 20 календарних днів з дня набуття права власності на нерухоме майно або одночасно з поданням податкової декларації (звітної податкової декларації)";

7) Абзац перший підпункту 286.4 статті 286 викласти в такій редакції:

"За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі, або у зв'язку із набуттям права власності на об'єкт нерухомого майна платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним".

8) Абзац перший підпункту 286.5 статті 286 доповнити новим реченням такого змісту:

"Податкове повідомлення-рішення про внесення податку за земельні ділянки, право власності або право користування якими не оформлено, але на яких розташоване нерухоме майно, видається на підставі документів, встановлених пунктом 286.1 цієї статті";

9) Статтю 286 доповнити новими пунктом 286.8 такого змісту:

"286.8. Юридичні особи (за винятком тих, які відповідно до законодавства України мають право на оформлення постійного користування земельною ділянкою, а також об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та підприємств, установ, організацій, які здійснюють управління багатоквартирними жилими будинками) та громадяни, які добросовісно, відкрито користуються земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування об'єкту нерухомого майна, що перебуває у їх власності, зобов'язані до моменту оформлення та реєстрації права власності або користування земельною ділянкою сплачувати плату за землю у розмірі мінімальної орендної плати, встановленої статтею 288 цього Кодексу";

10) Підрозділ 6. "Особливості справляння земельного податку" Розділу XX "Перехідні положення" доповнити новим шостим пунктом такого змісту:

"6. Встановити, що якщо протягом одного року з моменту набуття права власності на нерухоме майно власники нерухомого майна (за винятком тих, які відповідно до законодавства України мають право на оформлення постійного користування земельною ділянкою), набутого у власність після 01.01.2016, а власники нерухомого майна (за винятком тих, які відповідно до законодавства України мають право на оформлення постійного користування земельною ділянкою, а також об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та підприємств, установ, організацій, які здійснюють управління багатоквартирними жилими будинками), набутого у власність до 01.01.2016, протягом одного року не оформлять документи на земельну ділянку та не зареєструють на неї право власності або право користування нею, плата за землю такими власниками нерухомого майна сплачується у подвійному розмірі мінімальної орендної плати, встановленої статтею 288 цього Кодексу".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос