Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гарантирования реализации права граждан на общее водопользование

Проект закона Украины от 02.09.2014 № 5012
Дата рассмотрения: 02.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування реалізації права громадян на загальне водокористування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

1) у статті 47:

частину четверту після слів "на умовах, встановлених водокористувачем" доповнити словами "з врахуванням положень частини п'ятої цієї статті";

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"Забороняється встановлення обмежень загального водокористування для громадян в частині купання та плавання на човнах, у зв'язку з наданням водних об'єктів та/або земель прибережних захисних смуг (пляжної зони) в користування юридичним або фізичним особам.";

у зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою;

у частині шостій слова "а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду" вилучити;

2) частину тринадцяту статті 88 викласти у такій редакції:

"Громадянам забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування (крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори)";

3) частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) обмеженні безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування крім випадків, передбачених статтею 88 цього Кодексу.".

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування (крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори). Перешкоджання такому доступу на земельних ділянках прибережних захисних смуг, наданих в користування (зокрема шляхом влаштування огорож або інших конструкцій), або справляння плати за доступ є підставою для припинення права користування зазначеними земельними ділянками.";

2) статтю 61 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. У прибережних захисних смугах не допускається влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя річок, водойм та островів у випадках, не передбачених статтею 60 цього Кодексу. Такі огорожі або інші конструкції демонтують їх власники (юридичні або фізичні особи, що їх встановили) протягом десяти днів після одержання письмової вимоги органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також можуть бути демонтовані за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або самостійно демонтовані будь-якими юридичними або фізичними особами:

- після направлення вимоги органом державної влади;

- після отримання письмової вимоги водокористувачем;

- після спливу 10 днів після отримання вимоги.

Видатки місцевого бюджету та витрати юридичних або фізичних осіб, пов'язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовують їх власники (юридичні або фізичні особи, що їх встановили).";

3) статтю 62 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг не допускається влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя річок, водойм та островів у випадках, не передбачених статтею 60 цього Кодексу. Такі огорожі або інші конструкції демонтують їх власники (юридичні або фізичні особи, що їх встановили) протягом десяти днів після одержання письмової вимоги органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також можуть бути демонтовані за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або самостійно демонтовані будь-якими юридичними або фізичними особами:

- після направлення вимоги органом державної влади;

- після отримання письмової вимоги водокористувачем;

- після спливу 10 днів після отримання вимоги.

Видатки місцевого бюджету та витрати юридичних або фізичних осіб, пов'язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовують їх власники (юридичні або фізичні особи, що їх встановили).";

4) статтю 143 доповнити пунктом "е" такого змісту:

"е) перешкоджання (обмеження) вільному доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів (крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори), зокрема шляхом влаштування огорож або інших конструкцій, а також справляння плати за такий доступ";

3. Статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частиною другою такого змісту:

"Обмеження безперешкодного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування шляхом встановлення огорожі, інших споруд, крім випадків, передбачених законом, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб у - від двохсот п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

"Обмеження безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб у - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

4. Пункт "б" частини першої статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170: 2003 р., N 45, ст. 360) доповнити підпунктом 13 такого змісту:

"13) здійснення контролю за забезпеченням дотримання вимог законодавства щодо безперешкодного і безоплатного доступу громадян до водних об'єктів для загального водокористування".

5. Статтю 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) здійснює контроль за забезпеченням дотримання вимог законодавства щодо безперешкодного і безоплатного доступу громадян до водних об'єктів для загального водокористування.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Законом та перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів у випадках, не передбачених цим Законом, підлягають демонтажу протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

О. Турчинов

Опрос