Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации права законодательной инициативы

Проект закона Украины от 02.09.2014 № 5005
Дата рассмотрения: 02.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації права законодавчої ініціативи

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 12 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Право законодавчої ініціативи народних депутатів України

1. Народні депутати мають право законодавчої ініціативи, яке реалізується у порядку, визначеному законом про регламент Верховної Ради України".

2. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133; 2011 р., N 10, ст. 64):

1) частину другу статті 22 викласти у такій редакції:

"2. Пропозиція до проекту порядку денного сесії Верховної Ради, яка за результатами голосування Верховної Ради не отримала необхідної кількості голосів народних депутатів, зазначеної у частині третій цієї статті, вважається відхиленою, що не позбавляє права повернення до питання про включення законопроекту до порядку денного на наступних пленарних засіданнях.";

2) у статті 89:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 89. Суб'єкти права законодавчої ініціативи";

частини першу, п'яту, сьому, дев'яту викласти в такій редакції:

"1. Право законодавчої ініціативи реалізується суб'єктами, визначеними у частині першій статті 93 Конституції України, шляхом подання до Верховної Ради:

1) проектів законів - Президентом України, народними депутатами - членами депутатської фракції (депутатської групи) за ініціативою відповідної депутатської фракції (депутатської групи), народними депутатами - членами комітету чи тимчасової спеціальної комісії за ініціативою відповідного комітету або на виконання доручення Верховної Ради, народними депутатами у кількості, яка становить не менше половини складу найменшої депутатської фракції, що сформована протягом першої сесії, і Кабінетом Міністрів України;

2) проектів постанов, інших актів Верховної Ради - Президентом України, народним депутатом і Кабінетом Міністрів України";

"5. Суб'єкти права законодавчої ініціативи під час розгляду Верховною Радою законопроектів за процедурою трьох читань, а також народні депутати під час розгляду проектів резолюцій, декларацій, звернень, заяв можуть подавати (з урахуванням вимог частини першої цієї статті) до Верховної Ради:

1) пропозиції;

2) поправки";

"7. Пропозиції подаються письмово до тексту, який готується до повторного першого, другого чи повторного другого читання в редакції, яка передбачає відповідно визначення основних положень, принципів, критеріїв законопроекту, проекту іншого акта чи конкретну зміну, доповнення або виключення певних положень із тексту. ";

"9. Поправка може бути подана письмово до тексту, який готується до другого і третього читань, а також усно під час процедури другого читання на пленарному засіданні Верховної Ради";

у частині шостій:

пункт 3 доповнити словом "пункти";

у пунктах 3 і 4 слово "законопроекту" виключити;

3) частину третю статті 90 викласти в такій редакції:

"3. Законопроект, проект іншого акта, ініційований народними депутатами, подається до Верховної Ради за підписами всіх ініціаторів такого законопроекту, проекту іншого акта, а також, згідно з особливостями, визначеними пунктом 1 частини першої статті 89 цього Регламенту, разом з рішенням відповідно депутатської фракції (депутатської групи), комітету чи тимчасової спеціальної комісії";

4) у пункті 2 частини першої статті 99 слова "чи Національний банк України" виключити;

5) у статті 104:

частину другу після слів "може бути відкликаний" доповнити словами "суб'єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Порушення питання про відкликання законопроекту здійснюється шляхом подання:

1) ініціатором внесення - народним депутатом (щодо проектів постанов Верховної Ради, які містять положення нормативного характеру, та проектів інших актів), народними депутатами у кількості, зазначеній у пункті 1 частини першої статті 89 цього Регламенту, іншим суб'єктом права законодавчої ініціативи письмової заяви на ім'я Голови Верховної Ради України;

2) ініціатором внесення - депутатською фракцією (депутатською групою), комітетом або тимчасовою спеціальною комісією рішення відповідно депутатської фракції (депутатської групи), комітету або тимчасової спеціальної комісії на ім'я Голови Верховної Ради України";

6) у статті 114:

пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:

"3) повернення законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання";

після пункту 3 частини першої доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) направлення законопроекту до головного комітету для підготовки на повторне перше читання, визначивши при цьому основні положення, принципи, критерії, яким повинен відповідати законопроект чи його структурні частини".

У зв'язку з цим пункт 4 частини першої вважати пунктом 5 частини першої;

у частині третій:

слова "зазначених у пунктах 1, 3, 4 частини першої цієї статті" замінити словами "зазначених у пунктах 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті";

доповнити реченням такого змісту: "Законопроект, повернений суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання (пункт 3 частини першої цієї статті), вважається таким, що знятий Верховною Радою з розгляду";

7) у статті 115:

у частині першій слова "у новій редакції, підготовленій головним комітетом та/або суб'єктом права законодавчої ініціативи" замінити словами "у редакції, підготовленій головним комітетом";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Головний комітет, який відповідно до рішення Верховної Ради підготував законопроект на повторне перше читання, має право на доповідь".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Законопроекти, повернені до набрання чинності цим Законом суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання, вважаються знятими з розгляду.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос