Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" (относительно правового мониторинга)

Проект закона Украины от 02.09.2014 № 5001
Дата рассмотрения: 02.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (щодо правового моніторингу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 30, ст. 260) такі зміни:

1. Частину 3 статті 19 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" викласти у такій редакції:

"3. Орган представництва здійснює правовий моніторинг, що передбачає комплексну й планову діяльність по збору, узагальненню, аналізу та оцінці інформації про практику застосування Конституції України, чинних законів і підзаконних актів, їх відповідність Конвенції та практиці Суду, насамперед у сферах, що стосуються діяльності правоохоронних органів, кримінального провадження, позбавлення свободи.

Моніторинг проводиться відповідно до плану моніторингу, проект якого щорічно розробляється Міністерством юстиції України з урахуванням:

а) щорічних послань Президента України;

б) рішень (висновків) Конституційного Суду України, Європейського Суду із прав людини, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України;

в) пропозицій Генеральної прокуратури України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії, Національного банку України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування;

г) програм соціально-економічного розвитку держави;

д) пропозицій інститутів громадянського суспільства й засобів масової інформації.

Проект плану моніторингу щорічно, до 1 серпня, вноситься Міністерством юстиції України до Кабінету Міністрів України, затверджується ним до 1 вересня та оприлюднюється у офіційних виданнях.

У плані моніторингу відображаються: галузь законодавства або група нормативних правових актів, моніторинг яких планується здійснити; найменування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що братимуть участь у моніторингу та зобов'язані надати за запитом Органу представництва відповідну інформацію та документи; строки здійснення моніторингу.

При проведенні моніторингу використовуються огляди практики застосування законодавства, підготовлені державними органами (у тому числі Генеральною прокуратурою України, Конституційним Судом України, Верховним Судом України); інформація, що міститься в щорічних посланнях Президента України; матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, проведених із проблем чинного законодавства; інформація, що міститься в засобах масової інформації, у тому числі в наукових публікаціях; статистичні дані."

2. Частину 4 статті 19 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" викласти у такій редакції:

"4. За результатами передбаченого у частині третій цієї статті правового моніторингу Орган представництва подає до Кабінету Міністрів України доповідь з висновками про стан об'єкта моніторингу та пропозиціями щодо внесення змін до чинних законів та підзаконних актів з метою приведення їх у відповідність з вимогами Конвенції та відповідною практикою Суду; визначення органів, відповідальних за розробку відповідних законодавчих і інших нормативних правових актів України та за реалізацію заходів щодо підвищення ефективності правозастосування та виконання рішень Європейського Суду із прав людини.

Доповідь про результати правового моніторингу після розгляду Кабінетом Міністрів України підлягає опублікуванню у офіційних виданнях, а також розміщенню на офіційних сайтах Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України 

О. Турчинов

Опрос