Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены обязательного технического контроля сельскохозяйственной техники

Проект закона Украины от 29.05.2014 № 4964
Дата рассмотрения: 29.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язкового технічного контролю сільськогосподарської техніки

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 108 викласти у такій редакції:

"Стаття 108. Порушення правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Порушення трактористами, трактористами-машиністами, операторами, іншими особами, які керують машинами, правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час їх експлуатації (експлуатація машин з несправними гальмівною системою, рульовим керуванням, пристроями світлової та звукової сигналізації, тягово-зчіпним пристроєм, елементами коліс, системою випуску відпрацьованих газів, із встановленим на машині обладнанням, що не передбачене настановою щодо експлуатування підприємств-виробників для цієї машини, машин без номерного знаку (номерних знаків) або з номерним знаком (номерними знаками), що не належить цій машині, без ідентифікаційних номерів машини або з ідентифікаційними номерами, які не відповідають записам у реєстраційних документах, без свідоцтва про реєстрацію машини (талона тимчасового обліку), за відсутності посвідчення тракториста-машиніста), або допуск до експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів, правил дорожнього руху, а також якщо вони не зареєстровані у встановленому порядку, переобладнані з порушенням вимог законодавства -

тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які керують машинами, від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування зазначеними машинами на строк до одного місяця, або на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію і технічний стан тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, - від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) статтю 18827 викласти у такій редакції:

"Стаття 18827. Невиконання законних вимог державних інспекторів сільського господарства

Невиконання законних вимог державних інспекторів сільського господарства, ненадання їм інформації, передбаченої законодавством, або надання неправдивої інформації, а також вчинення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) у статті 244:

у частині першій слова "самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки" замінити словами "тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів";

частину другу викласти у такій редакції:

"Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України та його заступники, головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники, та інші державні інспектори.".

2. У статті 35 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2002 р., N 26, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 6, ст. 38; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 5, ст. 34):

1) частину тринадцяту викласти у такій редакції:

"Трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, відомча реєстрація яких здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, обов'язковому технічному контролю не підлягають.";

2) частини чотирнадцяту та п'ятнадцяту виключити.

3. У частині першій статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464; 2010 р., N 38, ст. 511; 2011 р., N 29, ст. 272; 2014, N 6-7, ст. 80):

у пункті 5 після слова "здійснення" доповнити словами "на платній основі";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) проведення перевірок технічного стану машин під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), а також під час реєстрації, тимчасової реєстрації, перереєстрації, видачі власнику машини або іншій особі, яка використовує її на законних підставах, дублікатів реєстраційних документів або номерних знаків;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос